روزنامه جام جم شاهین شهر متر ترجمه متون انگلیسی به صورت آن لاین بهترین ها ترفند میراث مهاجران اخبار علمی هنری فرهنگی موز میوه انگور پزشکی خواص درمانی روانشناسی بهداشتی بیماری خطوط ADSL اینترنت شبکه بهداشت امام رضا یا مهدی ادرکنی زرد آلو ازدواج فال طنز قهوه اس ام اس
دهاقان سیتی اینترنت کامپیوتر شبکه ترفند ویندوز ویروس نرم افزار سخت افزار ایران
ساده ایرونی آموزشی

مقدمه

دانش مدیرت امروز در جستجوی راه های کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی ها در سازمان است که ملاک عملکرد موفق محسوب می شوند. یکی از مهمترین حلقه های زنجیره مدیریت در سازمان سنجش و اندازه گیری عملکرد است که در سال های اخیر با مفهوم مدیریت عملکرد جایگزین شده و نگاهی جامع به بحث عملکرد چه در حیطه کارکنان و چه در حیطه سازمان دارد.

موضوع اندازه گیری عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحبنظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را نتوان اندازه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد.» برهمین اساس روش ها و تکنیک های بسیاری در سنجش عملکرد ارائه شده است، آما آنچه بیش از همه حائز اهمیت است داشتن نگاه نظام مند به موضوع عملکرد می باشد که امروزده در نگاه مدیریت عملکرد چنین رویکردی مدنظر است.

باید اذعان داشت که عملکرد در سیستم های بهداشتی و درمانی بسیار حائز اهمیت است، به طوری که کمیت و کیفیت نیروی انسانی در این سیستم تاثیر بسزایی بر هزینه ها، زمان صرف شده، سرعت ارائه خدمات و به طور کلی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی دارد. بدین لحاظ، مدیریت موثر این منابع متناسب با تغییر و تحولات محیط درون و برون سیستم بهداشت و درمان، امری ضروری است. در این راستا می توان با استفاده از مدیریت عملکرد، در مورد «آنچه سازمان باید به دست دست یابد و چگونگی رسیدن به آن» یک واحد و زبان مشترک ایجاد نمود (میرزا صادقی و همکاران، 35: 1381).

این رویکرد مدیریتی اهدافی نظیر توسعه منابع انسانی و ایجاد اصلاحات لازم برای بهسازی منابع انسانی، تشخیص انتظارات آینده کارکنان، تعیین معیارها و مبنایی برای اصلاح فرآینده های سازمانی، ایجاد انگیزش بیشتر در کارکنان، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و اصلاح استانداردهای آموزشی موردنیاز و ... را دنبال می کند (سلطانی، 15: 1383)

 

 

 

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، فرآیندی استراتژیک و یکپارپه است که با بهود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی، موفقیت پایدر سازمان ها را فراهم می نماید.

مدیریت عملکرد از آن نظر که با مسائل گسترده تر کسب و کار و جهت گیری کلی آن برای رسیدن به اهداف بلند مدت مرتبط است، در صورتی که سازمان بخواهد در محیط خود به طور موثری عمل نماید امری استراتژیک به حساب می آید.

مدیریت عملکرد از دو دید یکپارچگی ایجاد می کند: نخست یکپارچگی عمودی یعنی مرتبط کردن یا همسوسازی اهداف فردی گروهی و سازمانی با شایستگی های اساسی. دوم یکپارچگی افقی یعنی مرتبط کردن ویژگی های مختلف مدیریت منابع انسانی، به ویژه توسعه سازمانی، توسعه منابع انسانی و پاداش برای دستیابی به رویکردی منسجم در مدیریت و توسعه کارکنان. به اعتقاد کریس بونز[1]، اقدامات مدیریت عملکرد، با درنظر گرفتن الزامات استراتژیک و بینش کسب و کار شکل می گیرد. اقدامات و روش های که با هم در ارتباط می باشند در شکل (2-1) نشان داده شده است. (صفری و وهابیان، 2: 1385).

 

سبک (روش)

ارزش های مشترک

مهارتها

افراد

ساختار

نظام ها

سینرژی

(هم افزایی)

شکل (2-1) یکپارچگی های مدیریت عملکرد، منبع؛ (بونز: 1996)

 

مدیریت مبتنی بر عملکرد روشی است که اگرچه ظهور آن پدیده تازه ای نیست (در برخی نوشته ها قدمت آن را به حدود 100 سال پیش نسبت می دهند) ولی در دهه اخیر به طور جدی و با یک نگاه کاملاً نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالاً دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روش ها متمایز می کند. مدیریت مبتنی بر عملکرد را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا درآورد و در نتیجه در بیشتر سازمان ها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظامند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حدقل زمان ممکن ارائه می کند. علاوه بر این مدیریت مبتنی بر عملکرد بر پاسخگویی برای تک تک اجزاء فرآیندها تاکید دارد که این شکل پیشرفته از پاسخگویی و گزارش دهی را در کمتر روش مدیریت دیگر می توان مشاهده کرد. از سایر نکات قابل توجه در مدیریت مبتنی بر عملکرد می توان به لحاظ کردن نظر مشتریان و پاسخ خواهان در برنامه ها و اهداف سازمان اشاره کرد که درگیر کردن همه این افراد را در بهبود کییفیت سازمان به دنبال خواهد داشت. رسیدگی بهتر به نتایج برنامه ها و نقش آنها در حصول به اهداف سازمان، القای روح شایسته سالاری در کل تشکیلات و بسیاری ویژگی های دیگر این روش نوین مدیریتی را از دیگر روش های مرسوم متمایز کرده است.

در سال 1993 دولت وقت امریکا طرحی را به تصویب کنگره رساند که در طی آن تمام سازمان ها و ارگان های وابسته به دولت ملزم می شدند که برای برنامه های خود: 1- اهداف کلی و اهداف کوتاه مدت تعیین کنند، 2- راه رسیدن به اهداف را مشخص کنند 3- برای ارزیابی و اندازه گیری عملکردهای انجام شده راه و روش تعیین کنند. در قسمتی از این طرح که به قانون عملکرد و نتایج دولتی یا GPRA معروف است آمده است:

 «برای هر فعالیتی که بودجه مردمی را صرف می کند خط سیر تعیین کنید و ببینید که این فعالیت ها چطور پیشرفت می کند، به مردم بگویید چه کار می کنید، کارهایی را که نتیجه ای به دنبال ندارد را متوقف کنید و تمام کارهایی را که فکر می کنید ارزش سرمایه گذاری دارند، بهبود بخشید.»

نتیجه این سیاستگزاری ها این بود که بسیاری از سازمان های آن کشور به سمت تعیین طرح های استراتژیک تشکیلات خود حرکت کرده و به شیوه های مدیریتی روی آورند که به جای تاکید بر نوع و زمان تخصیص یافته برای انجام کارها، بر نتیجه و محصول عملکرد سازمان تمرکز می یابد؛ و مدیریت عملکرد را به عنوان راهی که می تواند این منظورها را برآورده کند انتخاب کردند. (خلیلی عراقی، یقین لو، جواهر دشتی، 1383، 2)

معنای عملکرد

بدیهی است که مدیریت عملکرد، به عملکرد برمی گردد ولی واقعاً مفهوم این واژه چیست؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است، که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بتیز[2] خاطرنشان ساخته اند که «عملکرد یک ساختار چندبعدی است که ارزیابی آن، بسته به انواع عامل، متفاوت است.» آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند.

در مورد اینکه «عملکرد چیست» نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد، سابقه موفقیت های یک فرد است. کین[3] معتقد است عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است.

برنادین[4] و همکارانش معتقدند که «عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد» (آرمسترانگ، ترجمه وهابیان و صفری، 3: 1385)

 

ماهیت مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، فرایندی مشترک بین مدیران و افراد و گروه هایی است که بر آنها مدیریت می کنند. مدیریت عملکرد، مبنای مدیریت براساس قرارداد است نه فرماندهی. هرچند که لزوم وجود انتظارات عملکرد بالا در چنین قراردادهایی نادیده گرفته می شود.

مدیریت عملکرد بر مبنای توافق اهداف، دانش، مهارت، شایستگی، بهبود عملکرد و طرح های توسعه انسانی و مستلزم بازبینی پیوسته و مداوم در قبال این اهداف، نیازمندیها، طرح ها، توافق و اجرای طرح های بهبود و توسعه بیشتر می باشد. مبنایی که مدیریت عملکرد براساس آن عمل می کند در شکل (2-2) آمده است (صفری و وهابیان، 5: 1385)

پایان سال

بازبینی اساسی عملکرد

در طول سال

نظارت و بازبینی توافقنامه عملکرد

شروع سال

توافقنامه عملکرد

عملکرد واقعی

عملکرد بهبود یافته

 

 

 

شکل (2-2) مبانی و مراحل مدیریت عملکرد، منبع؛ (فولر، 126: 1990)

 

تعاریف مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای کسب نتایج بهتر از کل سازمان، گروه ها و افراد درون سازمان، از طریق درک و مدیریت نمودن عملکرد در یک چارچوب توافق شده از اهداف، استانداردها و نیازمندیها است.

به عبارت دیگر هدف مدیریت عملکرد ایجاد درکی مشترک است از آنچه باید حاصل شود (یقین لو، خلیلی عراقی، جواهر دشتی، 1383، 1)

ـ مدیریت عملکرد فرآیندی مبتنی بر مجموعه ای از فعالیت ها به نحوی که بهبود مستمر افراد و گروه ها در راستای بهبود راهبردی و اثربخش سازمانی را تضمین می کند. (سلطانی، 1383، 24)

ـ مدیریت عملکرد فرآیند چرخه ای ـ مرحله ای و در حال تکامل است که وضع منحنی را در حوزه های موردنظر مدیریت با استفاده از شاخص های قابل مقایسه مورد سنجش قرار می دهد و سپس اطلاعات بدست آمده را با استانداردهای پذیرفته شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد (طبیب زاده، 1384، 49)

 

 

اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد

به سوی بهبود مستمر

D

C

A

D

C

A

P

شکل 2-2- چرخ بهبود مستمر (طاهری، 1384، 359)

اصول کلی مدیریت عملکرد از چرخه بهبود مستمر یا PDCA تبعیت می کند PDCA یک تفکر سیستماتیک است که در دهه 1930 توسط والتر شوارتز مطرح گردید. این روش برای دستیابی به مقبولترین نتایج توصیه می کند که ابتدا طرح[5] مشخصی از اهداف موردنظر را ترسیم  کرد. سپس طرح مربوطه را به اجرا[6] گذاشته و بعد از ارزیابی[7] کار نتایج را در تصمیم گیری های آتی لحاظ کرد.[8] (طبیب زاده، 1384، 51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مقایسه این گام ها با آنچه که در چرخه مدیریت مبتنی بر عملکرد مطرح شده است می توان گفت که اولین قدم تعریف ماموریت سازمان و اهداف عملکرد استراتژیک می باشد. (این مرحله به نام فاز برنامه ریزی استراتژیک نیز نامیده شده است.) مرحله و گام بعدی استقرار شاخص های عملکرد خواهد بود. (شاخص هایی که در ارتباط نزدیک با اهداف استراتژیک سازمان تعریف شده اند) قدم بعدی انجام کار و سپس جمع آوری داده های عملکرد و تحلیل و بازنگری و گزارش دهی آنها می باشد.

آخرین قدم در استقرار مدیریت مبتنی بر عملکرد با گام چهارم PDCA منطبق بوده و شامل بکارگیری گزارشات حاصله در ارتقای سیستم و بهبود عملکرد می شود در این مرحله با استفاده از ارزیابی های انجام شده باید تصمیم گرفت که چه قسمت هایی نیاز به تعمیرات و اصلاحات اساسی دارد و در سایر بخش ها چنانچه لازم باشد برخی تعدیل های ظریف را اعمال کرد. (یقین لو، خلیلی عراقی، جواهر شدتی، 1383، 3)

 

حیطه مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد به مدیرییت یک سازمان مرتبط است و فرایند طبیعی مدیریت است نه یک سیستم یا تکنیک همچنین مدیریت عملکرد، مدیریت در زمینه کسب و کار، یعنی در محیط داخلی و خارجی آن می باشد.

این امر به نحوه توسعه، چگونگی انجام کار و عملکرد آن تاثیر می گذارد. در این رابطه محتوا بسیار حائز اهمیت است. به گونه ای که جونز[9] پا را فراتر گذاشته و اعتقاد دارد «مدیریت محتوی، نه عملکرد».

مدیریت عملکرد نه فقط مدیران را بلکه تمام افراد شاغل در کسب و کار را دربرمی گیرد و این باور فرهنگی که فقط مدیران در قبال عملکرد گروه های خود پاسخگو هستند، رد کرده و آن را با این باور که پاسخگوی امری مشترک بین مدیران و کارکنان است جایگزین می نماید. به بیان دیگر، مدیران باید افرادی که در امر مدیریت به آنها گزارش داده و خدمات ارائه می دهند را به عنوان مشتری نگاه کنند. مدیران و کارکنان در خصوص کار موردنظر و نحوه انجام آن نقش دارند و همچنین در قابل نتایج به طور مشترک پاسخگو می باشند. فرآیندهای مدیریت عملکرد، بخشی از یک رویکرد همه جانبه در مدیریت است که تمام افراد سازمان در آن دخیل هستند. (فلچر و ویلیامز[10]، 266: 4-3)

 

هدف مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد یکی از ابزارهایی است که برای کسب نتایج بهتر از کل سازمان یا گروه ها و افراد درون آن، از طریق فهم و مدیریت نمودن عملکرد در یک چارچوب توافقی از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها و نیازمندی های شایستگی مورد استفاده قرار می گیرد. (آرمسترانگ، 53: 1999).

مدیریت عملکرد فرآیندی برای ایجاد و درک مشترک از آنچه که باید حاصل شود و رویکردی برای مدیریت و توسعه افراد به روشی است که احتمال موفقیت را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. مدیریت عملکرد به مدیریت صف تعلق داشته و توسط آن به اجرا درمی آید.

همانگونه که شپارد و فیلپات[11] تعریف کرده اند:

«هدف اساسی مدیریت عملکرد ایجاد فرهنگی است که افراد و گروه ها بر مبنای آن مسئولیت بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار، مشارکت و مهارت های خود را به عهده می گیرند.»

 

اصول مدیریت عملکرد

اصول مدیریت عملکرد به صورت زیر خلاصه شده است:

1.      اهداف سازمانی را به اهدف فردی، گروهی، بخشی و قسمتی تبدیل می کند.

2.      به روشن شدن اهداف سازمانی کمک می کند.

3.      یک فرآیند مستمر و تکاملی است که در آن عملکرد در طول زمان بهبود می یابد.

4.      بر مشارکت و اتفاق نظر متکی است نه بر کنترل یا اعمال فشار.

5.      درک مشترکی از آنچه که برای بهبود عملکرد لازم است و نحوه دستیابی به بهبود عملکرد، ایجاد می کند.

6.      خود مدیریتی در عملکرد فردی را تشویق می کند.

7.      نیازمند یک سبک مدیریتی باز و صادقانه است و روابط دو طرفه بین بالادستان و زیردستان را تشویق می کند.

8.      نیازمند بازخور پیوسته است.

9.      کلیه عملکردها را در قبال اهداف مورد توافق مشترک، اندازه گیری و ارزیابی می کند. (لاوسون، 137: 1995).

مدیریت عملکرد در ابتدا به بهود عملکرد به منظور دستیابی به کارایی سازمانی، گروهی و فردی مربوط می شود. همانگونه که لاوسون[12] در این رابطه معتقد است، سازمان ها باید کارهای درست را با موفقیت انجام دهند.

دوم اینکه، مدیریت عملکرد به توسعه کارکنان مربوط می شود. در صورتی که فرآیندهای موثر توسعه مستمر وجود نداشته باشند، بهبود عملکرد قابل دستیابی نخواهد بود. این موضوع به قابلیت های اصلی سازمان و قابلیت های ویژه افراد و گروه ها توجه دارد. در واقع مدیریت عملکرد باید «مدیریت توسعه و عملکرد» نامیده شود.

سوم اینکه، مدیریت عملکرد به برآورده شدن نیازها و انتظارات کلیه افراد ذینفع سازمان (مالکین، مدیریت، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و ا فراد جامعه) مربوط می شود. به ویژه، کارکنان باید به عنوان شرکای سازمان که منافع آنها مورد احترام بوده و در زمینه موضوعات مرتبط با خود صاحبنظر می باشند و نظرات آنها را جویا شده و مورد توجه قرار دهند، تلقی گردد.

در نهایت اینکه، مدیریت عملکرد به ارتباطات و مشارکت مربوط می شود. مدیریت عملکرد، فضایی ایجاد می کند که در آن گفتگوی مستمر بین مدیران و اعضای گروه های آنها به منظور تعیین انتظارات و در میان گذاشتن اطلاعات مربوط به ماموریت، ارزش ها و اهداف سازمان، صورت گیرد. این امر، فهم متقابلی از آنچه که باید حاصل شده و چارچوبی برای مدیریت و توسته افراد در راستای تضمین موفقیت ایجاد می کند. مدیریت عملکرد می تواند با واداشتن افراد و گروه ها به مشارکت در تبیین اهداف و ابزارهای دستیابی به آنها، به توسعه سازمان های با مشارکت بالا کمک نماید. (بیر و رو، 66-59: 2003)

 

ملاحظات اخلاقی مدیریت عملکرد

استورت و همکاران وی[13] چهار اصل اخلاقی برای مدیریت عملکرد تعریف نموده اند که مدیریت عملکرد باید طبق این اصول عمل نماید.

احترام به افراد: افراد باید خود به عنوان «اهداف» تلقی شوند نه به عنوان «ابزاری برای اهداف دیگر».

احترام متقابل: گروه های مشارکت کننده در فرآیندهای مدیریت عملکرد باید به نیازها و افکار یکدیگر احترام بگذارند.

رعایت انصاف و عدالت: رویکردهای مدیریت عملکرد باید منصفانه اعمال شوند تا اثر معکوس بر افراد به حداقل برسد.

شفافیت: افراد تحت تاثیر تمهیدات فرآیند مدیریت عملکرد باید فرصت بررسی دقیق مبنایی که تصمیمات بر آن اساس اتخاذ شده اند، داشته باشند. (استورت و همکاران، 186: 1999)

 

مراحل پیاده سازی و استقرار عملکرد

مدیریت عملکرد رویکردی سیستماتیک است که از طریق فرآیندهایی نظیر: تعیین اهداف استراتژیک، تعیین شاخص ها، جمع آوری، تحلیل، گزارش دهی داده ها و به کارگیری آنها به بهبود عملکرد کارکنان و سازمان می انجامد. بنابراین جهت استقرار این برنامه در چارچوبی کلی باید مراحل زیر را طی کرد:

1.      تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد جهت شناسایی اهداف سازمانی برای تصمیم گیری هرچه بهتر.

2.      استقرار نظام هماهنگ سنجش عملکرد برای سنجش نقش هر یک از فعالیت ها در جهت اهداف.

3.      استقرار نظام پاسخگویی به شکل مجموعه ای منسجم برای مشتریان فردی و ذینفعان سازمان.

4.      استقرار نظام جمع آوری داده های عملکرد جهت پی بردن به نوع اطلاعات موثر در سیاست گذاری تصمیم گیری ها.

5.      استقرار نظام تحلیل، بازنگری و گزارش دهی داده های عملکرد.

6.      استقرار نظام استفاده از اطلاعات عملکرد در جهت بهبود سازمان از طریق مهندسی مجدد و بهبود مستمر (میرزا صادقی و همکاران، 35: 1381).

 

برای طراحی و اجرای مدیریت عملکرد باید یکسری از پیش نیازها رعایت شوند. از پیش نیازهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        وجود نمودار و ساختار سازمانی مناسب و متعادل در سازمان

·        وجود احساس نیاز به نظام مدیریت عملکرد و نظام پاداش دهی در سازمان

·        تمایز قائل شدن بین نظام مدیریت عملکرد و نظام پاداش دهی در سازمان

·        پذیرفتن این اصل که با استقرار مدیریت عملکرد همه مشکلات سازمان را نمی توان یکجا حل کرد

برای استقرار نظام مدیریت عملکرد یک چارچوب نظری و مدل مناسب به عنوان زیربنای کار موردنیاز است. در این راستا باید مدل های موجود را مورد بررسی قرار داد و متناسب با شرایط سازمان مدل مناسب را انتخاب نمود.

شکل زیر برای شروع طراحی نظام مدیریت عملکرد که برای سازمان های صنعتی و تولیدی مناسب است پیشنهاد می شود.

ارزیابی

درون داد

مدیریت عملکرد

ارزیابی

درون داد

مدیریت عملکرد

ارزیابی عملیات مدیریت

 

ارزیابی زمینه مدیریت عملکرد

آرمان ها و رسالت های سازمان

فرد

واحد

سازمان

شکل 3-2- مدل اجرایی مدیریت عملکرد (سلطانی، 1384، 57)

 

مرحله بومی کردن مدل مدیریت عملکرد در سازمان

مرحله شروع طراحی و پیاده سازی

در این مرحله با توجه به جمع آوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع می شود.

مرحله فرهنگ سازی

مرحله فرهنگ سازی اساسی ترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد محسوب می شود. فرهنگ سازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقت گیر است و لازم است این کار با حوصله پیگیری شود.

در فرهنگ سازی اصلاح ذهنیت اف راد نسبت به نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطور کلی با ساز و کارهای در پی آمده می توان در زمینه نظام ارزیابی عملکرد فرهنگ سازی معتدل و مطلوبی انجام داد.

الف) آموزش توجیهی

ب)تهیه بروشورهای علمی

ج) حمایت و تاکید مدیریت ارشد سازمان

 

مرحله اجرای آزمایشی و نهادی

نظام ارزیابی عملکرد را در یک واحد یا بخش به صورت آزمایشی پیاده می کنند و پس از رفع نقاط ضعف و ایرادات احتمالی، آن را در فرآیندهای رسمی سازمان به اجرا درمی آورند.

 

مرحله به کارگیری نتایج مدیریت عملکرد

آنچه به نظام مدیریت عملکرد مشروعیت می دهد و لزوم آن در سازمان بیان می کند به کارگیری نتایج حاصل از آن است، اگر از نتایج بدست آمده از مدیریت عملکرد به خوبی استفاده نشود پس از مدتی بی تفاوتی و بی اعتمادی بر نظام مستولی و اثرات بسیار نامطلوبی برای سازمان دارد.

 

مرحله بازنگری و اصلاح نظام مدیریت

مدیریت عملکرد یک نظام پویا کردن سازمان ها است که خو بیشتر از هر چیزی نیازمند پویا ماندن است. پس باید با توجه به شاخص ها آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. (سلطانی، 1381، 67-60)

 

فوائد مديريت مبتني بر عملكرد

برخي از فوائد و ويژگيهايي كه اين راهكار مي تواند دربرداشته باشد به قرار زير است:

1 - مديريت مبتني بر عملكرد، با استفاده از يك رويكرد سازمان يافته، همه اجزاء تشكيلات را بر اهداف عملكرد سازمان متمركز مي كند به عبارت ديگر چيزي كه در اينجا اهميت دارد ميزان حصول به نتايج هستند، نه حجم فعاليتهاي انجام شده (چقدر به هدف رسيديم نه چقدر كار انجام داده ايم).

2 - اين روش مكانيسمي را فراهم مي كند كه بتوان به بهترين شكل به پاسخ خواهان و مديريت سطوح بالاتر گزارش داد. مديريت مبتني بر عملكرد به همه نشان مي دهد كه «ما چه كاري انجام مي دهيم» و از آنجايي كه تمام اقدامات براساس طرح ريزي و منطبق با اهداف انجام مي شود، نتيجه نهايي يك تصوير واضح از عملكرد افراد، برنامه ها و سازمان را دراختيار خواهد گذاشت.

3 - مديريت مبتني بر عملكرد اين امكان را فراهم مي كند كه كليه طرفين (مشتريان، كاركنان، پاسخ خواهان و مديران) علاقه مند بتوانند در برنامه ريزي هاي سازمان ايفاي نقش كرده و نتايج آن را ارزيابي كنند. اين روش با سياست حاكم بر مديريت سنتي كه معتقد به حركت يك سويه (از بالا به پايين) نظرات و سليقه ها مي باشد، مغايرت دارد. مديريت سنتي به يك شعار معتقد است و آن اين است «دستور بده و نظارت كن»؛ اما شعار مديريت مبتني بــــــر عملكرد اين است «همه در تصميم گيري ها سهيم هستيم، در مقابل، همه ما پاسخ گوييم».

4 - اين رويكرد قادر است مكانيسمي براي ارتباط عملكرد و بودجه مصرفي ايجاد كند و در نتیجه حسابرسی پول های خرج شده را تسهیل نماید.

5 - روح عدالت و شايسته سالاري را در سازمان مي دهد. در اينجا تصميم گيري در مورد توزيع بودجه و ساير منابع، ارتقاي كاركنان، آرايش كاري نيروها و پاداشها براساس برنامه ويا ديگر نتايج عيني عملكرد خواهدبود نه ظاهر و شخصيت كاركنان و مديران و يا ساير جنبه هاي ذهني و سليقه اي.

6 - مديريت مبتني بر عملكرد بر پاسخگويي است و در سايه آن تمام فعاليتها، تصميمات، مخارج و نتايج قابل توضيح، تعديل وگزارش دهي هستند.

7 - مسئوليت بهبود كيفيت بين همه مديران و گروهها تقسيم مي شود. (خلیلی عراقی، یقین لو، جواهر دشتی، 1382، 3)

 

مدل ها و ابزارهای مدیریت عملکرد

امروزه مدل ها و ابزارهای متنوعی در مدیریت عملکرد وجود دارد که برای طراحی و اجرای هر برناه مدیریت عملکرد انتخاب آنها ضروری خواهد بود. مدل ها نسبت به ابزارها جامعیت بیشتری دارند مدل های مدیریت عملکرد، ساختار سازمان را در چارچوبی کلی بررسی می کنند. این مدل ها بر چگونگی دستیابی به اهداف سازمان تاکید می ورزند. مدل های مختلفی وجود دارد، اما شالوده و هدف آنها با یکدیگر مشابه است و در نهایت در بهبود عملکرد کارکنان و سازمان موثرند. مدل دفتر حسابرسی کانادا، مدل سازمان بهداشت جهانی، مدل سرآمدی، مدل خطی درون داد ـ برون داد، مدل دلفین، مدل کارت های امتیازی و جز اینها، از مدل های قابل ذکر هستند.

ابزارهای مدیریت عملکرد نیز متنوع اند و هدف آنها هم بهبود کارایی سازمان است اما این ابزارها برای وظیفه یا جنبه ای از عملکرد سازمان طراحی می شوند و بدین ترتیب محدودیت زمانی خاصی را دارند. برخی از این ابزارها عبارتنداز: شش سیگما، کایزن بلیتز، سیستم کیفیت ایزو 9001 و ... (آرمسترانگ، 35: 2004).

حال به بحث درباره برخی از مدل های مدیریت عملکرد می پردازیم:

 

مدل دفتر حسابرسي عمومي كانادا

اين مدل را دفتر حسابرسي كانادا ارائه کرده است و در 9 گام به شرح زير است:

1) تشخيص نقش برنامه در میزان دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک خود.

2) تعيين فعاليت ها و برون داده هاي كليدي  سازمان جهت تامین اهداف آن.

3) شناسايي پاسخ خواهان، مشتریان و گروه های ذی نفع خدمت سازمان

4) تعيين اهداف برنامه و نتایج حاصل از آن.

5) تعيين اهداف عملکرد و راه های دستیابی به اهداف سازمان.

6) تعيين شاخص هاي بالقوه عملكرد جهت برآورد فاصله بین وضع موجود و مطلوب و اجرای اقدامات اصلاحی.

7) جمع آوري اطلاعات پایه برای شاخص ها از شواهد موجود و قابل دسترس در سازمان.

8) ارزيابي كفايت شاخص هاي عملكرد از نظر میزان دستیابی سازمان به اهداف سازمان.

9) استقرار نظام پاسخگويي برای تشخیص ارتباط بین نتایج، برون داده ها، فعالیت ها و منابع.

دفتر حسابرسی کانادا برای بررسی عملکرد این دفتر، از این مدل استفاده می کند. اساسی ترین گام در این مدل تعیین اهداف استراتژیک است؛ پس از آن برای تشخیص فاصله بین وضع موجود و مطلوب باید فعالیت ها و به ویژه، برون دادهای کلیدی مشخص و شاخص های عملکرد دقیقاً تعیین شود تا نظام پاسخگویی در سیستم استقرار یابد (آرمسترانگ و بارون، 202: 2001)

 

مدل سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی معتقد است باید عملکرد کارکنان نسبت به اهداف سیستم ارزیابی شود. بدین لحاظ برای استقرار یک مرجع معتبر باید از شاخص های ویژه ای برای بررسی عملکرد منابع انسانی استفاده کرد تا کارکنان سازمان بتوانند با این شاخص ها خود را با سازمان های مشابه مقایسه کنند تا به تفاوت عملکرد سازمان خود نسبت به سازمان های مشابه پی برند. پس، مفروضه اساسی در این مدل مقایسه عملکرد سازمان با سازمان های مشابه است. اما قبلا باید اهداف و استراتژی های سازمانی مربوط و فعالیت ها و فرآیندهای آن به دقت شناسایی شوند. این مدل بر 7 مرحله استوار است:

1.      شناسایی اهداف و تعیین استراتژی های سازمان

2.      تعیین فرآیندهای حیاتی درون سازمان به همراه درون داد و برون دادهای آن

3.      مقایسه عملکرد این سازمان با سازمان های مشابه

4.      تعیین شکاف (فاصله) بین عملکرد سازمان با سازمان های مشابه جهت تشخیص نیازهای اساسی کارکنان

5.      تعیین معیار و شاخص عملکرد براساس اولویت بندی نیازها

6.      جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل استخراج نتایج حاصل از آنها

7.      بهبود مستمر فرآیندها، تعیین نظام سنجش عملکرد و اصلاح مداوم آن براساس نیازهای در حال تغییر (سازمان بهداشت جهانی، 25-35؛ 2003)

 

سازمان بهداشت جهانی با همکاری بانک جهانی (2004) برای ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی طبقه بندی منابع انسانی آنها با استفاده از مدل فوق، پس از شناسایی اهداف و درونداد، برونداد و فرآیندهای سیستم و مقایسه آنها با یکدگیر شاخص های عملکرد منابع انسانی را طراحی کردند. برخی از این شاخص ها عبارتنداز: درصد پست های خالی، نسبت تجهیزات به کارکنان، نسبت نیروی انسانی به هزار نفر جمعیت و ... (سازمان بهداشت جهانی، 7: 2004)

 

مدل سرآمدی (EFQM)[14]

اين مدل به عنوان ابزاري قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان‌هاي مختلف بكار گرفته مي‌شود. به طوری که سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی کند و نیز عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه با بهترین آنها مقایسه نماید. اما باید دانست که مدل فوق براساس مفاهیم بنیادین سرآمدی بنا شده است که سازمان را مقید به، به کارگیری آنها می کند:

1.      رهبری: تعیین چگونگی امکان توسعه و دستیابی به ماموریت ها و چشم انداز توسط رهبر.

2.      خط مشی و استراتژی: استقرار یک استراتژی شفاف، جهت رسیدن به ماموریت ها و چشم اندازهای سازمان

3.      منابع انسانی: مدیریت دانش و توانایی منابع انسانی و اجرای دقیق استراتژی ها.

4.      شرکت ها و منابع:مدیریت شرکا و منابع داخلی و خارجی سازمان در راستای خط مشی ها و استراتژی ها.

5.      فرایندها: طراحی فرایندها را در راستای خط مشی و استراتژی سازمان جهت جلب رضایت کامل مشتریان

6.      نتایج مشتریان: تعیین نتایج مرتبط با مشتریان بیرونی

7.      نتایج منابع انسانی: تعیین نتایج مرتبط با منابع انسانی

8.      نتایج جامعه: تعیین نتایج مرتبط با جامعه محلی، ملی و بین المللی

9.      نتایج کلیدی عملکرد: تعیین نتایج مرتبط با عملکرد (منوچهری و حسین، 15: 1383).

سیستم بهداشت اسپانیا (1995) برای ارائه یک چارچوب مفهومی در بخش خدمات بهداشتی منطقه ای جهت استقرار مدیریت کیفیت از مدل سرآمدی استفاده کرد و کلیه مفاهیم و معیارهای فوق را مدنظر قرار داد و به ویژه بر فرآیندها و نتایج مشتریان، منابع انسانی، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تاکید داشت. (سیستم مراقبت هدشاتی هلند در سال 1999) نیز برای دستیابی به عملکرد مطلوب در سیستم های بهداشتی از مدل سرآمدی استفاده کرد، پس، ماهیت اساسی این مدل بهبود کیفیت عملکرد است که از طریق ارائه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت چنین مسئله ای امکان پذیر خواهد شد (نابیتز، 19: 2000)

 

مدل خطی درون داد، فرآیند، برون داد، پیامد (IPPO)

اين مدل توسط وينستون[15] در سال 1998 ارائه ;vn. او معتقد است كه بايد سازمان را به عنوان يك سيستم درنظر گرفت .اين سيستم مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته است كه براي تحقق هدف معيني استقرار مي يابد. اجزاء اصلي ابن سيستم عبارت است از درون داد، فرآيند، برون داد، پيامد.

بدين ترتيب درون دادها پس از گذشتن از فرآيند تغيير و تحول هاي مناسب، برون داد مورد انتظار را ایجاد مي‌كنند حال براي سنجش عملكرد هر سازمان می توان براي هر يك از اجزاء فوق یک سری شاخص تعریف کرد. شاخص ها عموماً مجموعه ای از اطلاعات را توصیف می کند که برای اندازه گیری میزان دستیابی به آرمان ها یا اهداف از قبل تعیین شده، در سازمان استفاده می شود. پس، براساس فعالیت هر سیستم می توان در چهار حوزه درون داد، فرآیند، برون داد، پیامد عملکرد آن سیستم را بررسی کرد. این تعبیر در نمودار (1) ارائه شده است.

شکل (2-3) چارچوبی برای شاخص های عملکرد (وینسون، 55: 1998)

درون دادها

فرآيند

برون داد

بهره وري

پيامد

كارآيي

اثربخشي

 


 

بدين ترتيب عملكرد سيستم در چهار جنبه درون داد (منابع انسانی،مالی، فیزیکی، اطلاعاتی و فرآیندها شامل کلیه فعالیت ها و اقدامات سازمان در راستای اهداف از قبل تعیین شده)، برون دادها (محصولات یا خدمات ارائه شده سازمان) و پيامدها (آثار یا نتایج حاصل) طبقه بندي مي‌شود.

جولی در سال 1999 جهت طراحی و شناسایی شاخص های منابع انسانی سیستم بهداشتی جنوب استرالیا از این مدل خطی استفاده کرد. وی معتقد است که شاخص های عملکرد عموما یک سری از اطلاعات را توصیف می کنند و این اطلاعات برای اندازه گیری و سنجش میزان دستیابی به آرمان ها و اهداف از قبل تعیین شده در سازمان به کار می روند. با این همه انتخاب شاخص های مناسب بسیار دشوار است و باید مشخصات زیر را داشته باشد:

با اهداف مرتبط باشند، نتایج را اندازه گیری کنند، اعدادی که نسبت یا درصد را بیان می کنند به سهولت جمع آوری شوند و نیز به اسدگی قابل استفاده باشند، برای اجرا شدن یا استفاده از آنها نباید هزینه زیادی مصرف شود و منعکس کننده دلیل یا ارتباط بین درون دادها، پیامدها در سازمان باشند. (جولی، 35-12؛ 1999)

یارمحمدیان و همکاران (1384) به منظور شناسایی شاخص های منابع انسانی در سیستم بهداشت و درمان، از این مدل خطی استفاده کردند. به طوری که ابتدا ماموریت ها و وظایف واحد مدیریت منابع انسانی سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی اسفهان بررسی  و درهم ادغام شد، آن گاه عملکرد این واحد در چهار جنبه (درون داد، فرایند، برون داد، پیامد) طبقه بندی و سرانجام متناسب با ویژگی های هر طبقه شاخص های منابع انسانی طراحی شد (یار محمدیان و همکاران، 25: 1384).

 

خلاصه ویژگی های چهار مدل فوق در جدول (1) ارائه شده است:

جدول (2-1) خلاصه ویژگی های چهار مدل مدیریت عملکرد

نوع مدل

تاکیدات/ مفروضات

مراحل کار

طراحی شاخص

مزایا

محدودیت ها

مدل دفتر حسابرسی کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bones, Chris, 1996.

[2] Holton & Bates

[3] Kane

[4]

[5] Plan

[6]  Do

[7] Check

[8]  Act

[9] Jones

[10] Fletcher, C & Williams, R

[11] Sheppard & Philpott

[12] Lawson

[13] Sturt – smith, winsanley

[14] Europian functional Guality Management

[15] Winston

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را که ترکش موجب بي مدرکي است و به کلاس اندرش مزيد بي پولي... هر ترمي که آغاز مي شود، موجب پرداخت زر است و چون به پايان مي رسد سب ضرر! پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمي شهريه اي واجب...!! از جيب و جان که بر آيد کز عهده ي خرجش به در آيد! ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا تو مدرک به کف آري و به کارش نبري همه مانند تو سرگشته و بيکار و غمين طي شود عمر به بي حاصلي و در به دري

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

شناسايي شاخص هاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان

نويسندگان:

- دكتر محمد حسين يارمحمديان[1] –مريم يعقوبي[2]-مريم انصاري[3]- سوسن بهرامي[4]

چكيده:

اهداف: هدف اين مقاله طراحي و شناسايي شاخص هاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان است كه اين كار با بررسي مدل ها و روش هاي تدوين شاخص ها و نهايتاً طراحي يك چارچوب مفهومي جهت طبقه بندي و فهرست بندي شاخص هاي تدوين شده صورت گرفت.

متدولوژی پژوهش: در تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع و اهداف پژوهشي از روش توصيفي – پيمايشي استفاده شده است. محيط پژوهش در اين مطالعه بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران و جامعه پژوهش ادارات نيروي انساني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات درماني ايران است. جهت بررسي روند پژوهش در طرح تحقيقاتي شناسايي شاخص هاي منابع انساني و به منظور عملي كردن مراحل مختلف علمي طرح يك چارچوب اجرائي براي طرح تنظيم گرديد و براساس آن   شاخص ها تدوين و اعتبار سنجي شد. پس از مطالعه و بررسي مدل ها و الگوهاي متعدد از جمله مدل دفتر حسابرسي عمومي كانادا، مدل سازمان بهداشت جهاني(WHO) ، مدل سرآمديEFQM، مدل مطلوب اين طرح با عنوان مدل IPPO ارائه شده توسط وينستون(1998) جهت تدوين شاخص هاي كاربردي انتخاب گرديد شاخص هاي تدوين شده مورد اعتبار سنجي قرار گرفت و در اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اجرا گرديد.

يافته ها: شاخص هاي طراحي شده در زمينه مديريت منابع انساني به 7 گروه طبقه بندي شده كه شامل درون داده فرآيند برون داد، كارآيي و بهره وري و پيامد است جمع كل شاخص ها در اين طبقات 60 شاخص مي‌باشد كه از ميان كل شاخص ها، 5 شاخص در گروه درون داد، 21 شاخص در گروه فرآيند، 10 شاخص برون داد، 4 شاخص در گروه اثربخشي، 14 شاخص به گروه بهره وري و 2 شاخص مربوط به پيامدها است. سپس براي هر يك از شاخص ها شناسنامه اي تهيه گرديد و در آنان نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به صورت آزمايشي محاسبه و اعتبارسنجي شد.

نوع پژوهش: توصيفي- پيمايشي

مقدمه:

امروزه منابع انساني با ارزش ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان و ايجاد كننده قابليت هاي انساني هر سازماني است. مديريت منابع انساني شامل تمام تصميم گيري هاي مديريتي و اقداماتي است كه روي ماهيت ارتباط بين سازمان و كارمندان آن يا منابع انساني تأثير مي گذارد.

بدين لحاظ مديريت منابع انساني از جايگاه و اهميت خاصي در سازمان برخوردار است زيرا از يك طرف بايد خواسته ها و انتظارات مديران رده بالا را به كاركنان ابلاغ كنند و از طرف ديگر نيازها ودرخواست هاي كاركنان را به مديران رده بالاي سازمان اطلاع دهند. به هر حال طبيعت و ماهيت اين مديريت مستلزم همكاري بسيار نزديك آن با ساير مديران و سرپرستان و كليه كساني است كه مسئوليت نظارت و كنترل و ايجاد هماهنگي تعدادي از نيروهاي انساني را به عهده دارند(يعقوبي، 1380).

شمار زيادي از دگرگوني هاي محيطي و سازماني نيز به افزايش برنامه ريزي منابع انساني و مديريت امور كاركنان و منابع انساني ياري داده اند.اين دگرگوني ها سبب شده اند كه آينده نگر بودن، فراگير بودن و مناسب بودن برنامه هاي مديريت منابع انساني ضرورت روزافزون يابد.

از طرفي سازماندهي اقداماتي در زمينة جذب و توزيع نيروي انساني، توسعه و بهسازي منابع انساني و نگهداري منابع انساني ،مي‌تواند تأثير به سزايي در افزايش كيفيت خدمات داشته باشد. نظارت و ارزشيابي اين فعاليت ها و اقدامات مديران را از نيازهاي منابع انساني سازمان، فرهنگ سازماني و نگرش آنها آگاه ساخته و شناسايي فعاليت هاي لازم را براي بهبود كيفيت خدمات و كاهش هزينه امكان پذير مي سازد. مديريت منابع انساني حوزه بهداشت و درمان نيز از اين قاعده مستثني نيست .بخش بهداشت و درمان نقش توانايي در تربيت نيروي انساني متخصص و حرفه اي پزشكي و نيز هدايت سيستم عظيمي به نام شبكه هاي بهداشتي و خدمات درماني برعهده دارد. بدين ترتيب كميت و كيفيت نيروي انساني اين سيستم بر سرعت ارائه خدمات، هزينه و دقت صرف شده و به طور كلي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني تأثير شگرفي دارد. پس هدايت اين منابع انساني متناسب با تغيير و تحولات محيط درون و برون بخش بهداشت و درمان امري ضروري است(2001وWHO).

در واقع كاركرد بهينه بخش بهداشت و درمان در گرو مديريت مؤثر و بهينه منابع انساني اين بخش مي‌باشد. ارزيابي برنامه ها و اقدامات مديريت منابع انساني يا به عبارتي ديگر عملكرد واحدهاي منابع انساني به تحليل نقاط قوت و ضعف اين واحدها و اصلاح و بهينه سازي سازمان كمك مي‌كند. سنجش عملكرد به سازمان كمك مي‌كند كه به اين پرسش كه چرا منابع عمومي صرف اين فعاليت ها مي‌شود جواب دهند( طبيبي و ملكي، 1382).

امروزه براي اصلاح عملكرد سازمان ها، سنجش اساس كليه اقدامات اصلاحي است. بدين لحاظ تعيين شاخص ها و اندازه گيري آنها به سازمان ها اجازه مي‌دهد تا آگاهانه بتوانند در مورد ثبات و بقاء فرآيندها، شناسايي فرصت ها، براي اصلاحات و تصميم گيري در خصوص ميزان تطابق اصلاحات براساس معيار از قبل تعيين شده قضاوت نمايد(2001وWHO )..

هر ارزشيابي و نظارتي وقتي به شكل مؤثر انجام مي‌شود كه شاخص هاي دقيق و مناسبي براي قضاوت و تصميم گيري در اختيار داشته باشد. وجود شاخص هاي مناسب و كاربردي به عنوان قدم اصلي در راه ارزشيابي و سنجش مؤثر عملكرد مديريت منابع انساني سازمان تلقي مي‌شود .تعيين شاخص ها اين امكان را به مدير مي‌دهد كه علاوه بر سنجش ميزان تطابق عملكرد با مديريت منابع انساني اهداف ، نقاط قوت و ضعف سازمان را بهتر بشناسد و گام هاي مؤثري را در راه اصلاح و بهبود سازمان بردارد. در اين راستا طراحي مدل مناسب جهت طراحي و تدوين شاخص ها از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در اين تحقيق از مدل IPPO ارائه شده توسط وينستون(1998) استفاده شده است.

روش پژوهش:

در تحقيق حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقيق توصيفي – پيمايشي استفاده شده است محيط پژوهش در اين مطالعه ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ايران و جامعه پژوهش در اين مطالعه، ادارات نيروي انساني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران مي‌باشد. با توافق دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت درمان اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و كليه شاخص هاي طراحي شده در اين اداره مورد مطالعه مقدماتي (Pilot Study) قرار گرفت.

شاخص هاي مديريت منابع انساني با استفاده از الگوي IPPO و به روش بحث متمركز گروهي (FDG [5]) در جلسات متعدد طراحي و شناسايي شد. سپس جهت اجراي هر يك از اين شاخص ها شناسنامه اي تهيه گرديد. اين شناسنامه ها به اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تحويل گرديد و آن اداره با استفاده از ابزاري نظير پرسشنامه، چك ليست، مصاحبه و مشاهده اين شناسنامه ها را كامل و شاخص هاي طراحي شده را محاسبه كردند.

روشهاي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در سطح آمار توصيفي صورت گرفته است در اين سطح از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين استفاده شده است. علت استفاده از اين مشخصه ها ماهيت تحقيق است زيرا ميزان مطلوب بودن يك شاخص به عواملي نظير سادگي محاسبه آن بستگي دارد بنابراين حتي الامكان سعي به اين بوده است كه از مشخصه هاي آماري ساده استفاده گردد.

 

مدل ها و ابزارهاي مورد مطالعه:

از آنجايي كه مديريت عملكرد رويكردي سيستماتيك است كه از طريق فرآيندهايي نظير تعيين اهداف استراتژيك، تعيين شاخص ها، جمع آوري داده ها و تحليل گزارش دهي آنها، بكارگيري اين داده ها به بهبود عملكرد سازمان مي انجامد در اين پژوهش به مطالعه و بررسي مدل هاي مديريت عملكرد پرداخته شد. اگر چه مدل هاي مختلفي وجود دارد ليكن شالوده و هدف آنها با يكديگر مشابه هستند و در نهايت اين مدل ها در بهبود عملكرد يك سازمان مؤثر مي‌باشد.

از جمله مدل هاي مديريت عملكرد عبارتند از مدل كارتهاي امتيازي متوازن، دلفين، پيكاسو، تصوير بزرگ، كه در اينجا به بررسي اجمالي برخي از اين مدل ها مي پردازيم.

الف) مدل دفتر حسابرسي عمومي كانادا[6]

اين مدل كه توسط دفتر حسابرسي كانادا(1997) ارائه شده است در 9 گام به شرح زير است:

1) تشخيص نقش برنامه

2) تعيين فعاليت ها و برون داده هاي كليدي

3) شناسايي پاسخ خواهان برنامه (مشتري)

4) تعيين اهداف برنامه

5) تعيين الزامات عملكرد

6) تعيين شاخص هاي بالقوه عملكرد

7) جمع آوري اطلاعات براي شاخص ها

8) ارزيابي كفايت شاخص هاي عملكرد

9) استقرار نظام پاسخگويي

ب) مدل سازمان بهداشت جهاني (WHO)

در اين مدل به طراحي شاخص جهت مقايسه هر سازمان با سازمان‌هاي مشابه تأكيد بسيار شده است و داراي مراحل زير است.

1- شناسايي اهداف و تعيين استراتژي هاي سازمان

2- تعيين فرآيندهاي سازمان

3- مقايسه اين سازمان با سازمان‌هاي مشابه

4- تعيين شكاف(فاصله)

5- تعيين معيار و شاخص عملكرد

6- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها

7- بهبود مستمر فرآيندها WHO,2002)

ج) مدل سرآمدي [7]EFQM

اين مدل به عنوان ابزاري قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان‌هاي مختلف بكار گرفته مي‌شود. با بكارگيري اين مدل، سازمان مي‌تواند هم ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار دهد و هم مي‌تواند عملكرد خود را با ساير سازمان ها به ويژه بهترين آنها مقايسه نمايد.

د) چارچوب مفهومي مدل خطي دورن داد، فرآيند، برون داد، پيامد

تدوين شاخص ها براساس الگوی چارچوب مفهومي مناسب منجر به افزايش اثربخشي، كارآيي و بهبود عملكرد مديريت منابع انساني خواهد شد .بدين لحاظ تيم تحقيقاتي طرح پس از مطالعه دقيق متون اينترنتي و كتب و مقالات موجود در زمينة الگوهاي تدوين شاخص هاي منابع انساني به انتخاب الگو IPPO به عنوان الگوي انتخابي مباذرت  نمود اين مدل توسط وينستون در سال 1998 ارائه گرديده است. او معتقد است كه سازمان را بايد به عنوان يك سيستم درنظر گرفت .اين سيستم مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته است كه براي تحقق هدف معيني استقرار مي يابد. اجزاء اصلي سيستم عبارت است از درون داد، فرآيند، برون داد، پيامد.

درون دادها

فرآيند

برون داد

بهره وري

پيامد

كارآيي

اثربخشي

بدين ترتيب درون دادها پس از گذشتن از فرآيند تغيير و تحول هاي مناسب، برون داد مورد انتظار را حاصل مي‌كنند حال براي سنجش عملكرد يك سازمان مي بايستي براي هر يك از اجزاء  سيستم يكسري شاخص تعريف نمود كه اين شاخص ها براي اندازه گيري ميزان دستيابي به آرمان ها يا اهداف از قبل تعيين كننده در يك سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد(Jolley,1999) .

 

 

 

 

بدين ترتيب عملكرد سيستم در چهار جنبه درون داد، برون داد، فرآيند، پيامد طبقه بندي و مقوله هاي بهره وري، كارآيي و اثربخشي نيز به تبع اين 4 جنبه تعيين مي‌شود.

گرچه مدل دفتر حسابرسي عمومي كانادا مدل جامعي است اما در سطح كلان آن به بررسي عملكرد سيستم مي پردازد و ليكن با توجه به اينكه طرح حاضر  درصد بررسي شاخص هاي منابع انساني دفتر مديريت منابع انساني است به نظر مي رسد كه اين مدل در اين سطح چندان مناسب نيست.

مدل سازمان جهاني بهداشت نيز بسيار مدل مطلوب و جامعي است ولي بدلیل  كلي بودن آن و الزام بودن مقايسه يك سازمان با سازمان مشابه كاري بسيار وقت گير مي‌باشد. پس طرح حاضر با توجه به محدوديت زماني امكان پياده كردن اين مدل را نخواهد داشت.

مدل EFQM نيز مدل بسيار جامعي است ليكن باز هم با توجه به محدوديت زماني به نظر مي رسد كه اين مدل را نيز مي‌توان براي طراحي با اين سطح بكار گرفت.

از آنجايي كه مدل IPPO توسط ژولي در سال 1999 براي طراحي و شناسايي شاخص هاي منابع انساني سيستم بهداشتي جنوب استراليا استفاده شده بود و با توجه به متناسب بودن ويژگي هاي مدل فوق با طرح حاضر اين مدل به عنوان يك الگوي مطلوب براي طراحي و شناسايي شاخص هاي منابع انساني سيستم بهداشت و درمان انتخاب گرديد.

طراحي مفهومي تحقيق:

در اين پژوهش و به منظور شناسايي شاخص هاي مديريت منابع انساني چارچوبي طراحي گرديد كه شامل مراحل زير است:

مرحله اول) استخراج وظايف مديريت منابع انساني از منابع مختلف كه از 3 منبع به شرح زير مي باشد.

1) بررسي مأموريتها، اهداف و وظايف دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

2) بررسي وظايف مديريت منابع انساني از ديدگاه منابع و تئوریهای مختلف مدیریت منابع انسانی

3) بررسي مأموريتها، اهداف مديريت منابع از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني

پس از مطالعه اين 3 منبع و طرح جلسات متعدد يك سري وظايف كليدي(14 وظيفه) به عنوان وظايف واحد مديريت منابع انساني شناخته شد.

مرحله دوم و سوم: شناسايي الگوها و مدل هاي مختلف

پس از شناسايي و استخراج الگوها و مدل هايي كه در آن به عنوان مدل طراحي شاخص و با عنوان مدل IPPO مورد استفاده قرار گرفت.

مرحله چهارم: شناسايي و استخراج شاخص ها

در اين مرحله با استناد به وظايف 14 گانه طراحي شده براي واحد مديريت منابع انساني، قوانين مقررات در زمينه مديريت منابع انساني، دستورالعمل های  موجود و تكاليف مقرر در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور(مستند شاخص) شاخص ها.

مرحله پنجم: تدوين و طبقه بندي شاخص ها

در اين مرحله شاخص هاي طراحي شده توسط تيم تحقيقاتي و كارشناسان دفتر مديريت منابع انساني مورد نقد و بررسي قرارگرفته و شاخص هاي مطلوب انتخاب شده براساس مدل انتخابي، طبقه بندي شدند.

مرحله ششم : نظرسنجي و اعتبارسنجي

شاخص طراحي شده توسط تيم تحقيقاتي در فرم خاصي به نام شناسنامه شاخص ها تنظيم گرديد سپس طي جلسات متعدد با اساتيد علمي و صاحبنظران فن و به روش بحث متمركز گروهي FDG به بحث و ارزيابي شاخص هاي طراحي شده پرداخته شد. سپس اين شناسنامه ها به دفتر اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تحويل گرديد و آن اداره نيز با استفاده از ابزارهاي نظير پرسشنامه، چك ليست، مصاحبه و مشاهده اين شناسنامه ها را اصلاح و بازبيني كردند.

مرحله هفتم: اجراي آزمايش شاخص ها:

در اين مرحله شاخص هاي طراحي شده در اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مورد سنجش قرار گرفت به اين دليل اين مطالعه مقدماتي (Pilot Study) پايايي و اعتبار علمي و كاربردي اين شاخص ها نيز مورد تأييد قرار گرفت.

مرحله هشتم: تدوين شاخص هاي نهايي:

پس از اجراي آزمايش شاخص ها، شاخص هاي نهايي تدوين گرديد.

نتايج پژوهش:

جمع كلي شاخص هاي طراحي شده 60 شاخص بوده كه پس از طبقه بندي آنها از مديران و كارشناسان اداره كل نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و وزارتخانه خواسته شد تا اهميت هر يك ازشاخص ها را با عددي بين (10-1) به طور جداگانه مشخص نمايند كه اين عدد ضريب شاخص ناميده شد از طرفي جهت نمره دهی شاخص ها از  تقسيم بندي ليكرت(5-1) استفاده  شده است به طوریكه 5 بالاترين نمره و معرف این است که ارزش شاخص مربوطه در اداره نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بالاترین حد خود میباشد  و يك كمترين نمره و معرف این است که ارزش شاخص مربوطه در اداره مذکور در پایین ترین حد خود میباشد . پس از انجام پايلوت و محاسبه هر يك از شاخص ها نمره نهايي از حاصلضرب ميانگين هر يك از شاخص ها در نمره آنها بدست مي آيد. سقف نمره براي هر يك از شاخص ها با فرض اكتساب نمره 5 (بالاترين نمره) براي هر يك از شاخص ها برآورده مي‌شود براي مثال جدول زير محاسبه شاخص هاي درون داد مديريت منابع انساني را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول(1):نحوه محاسبه شاخص درون داد مدیریت منابع انسانی

نوع شاخص

كد شاخص

عنوان شاخص

ضريب شاخص

(اهميت شاخص)

نمره شاخص از Pilot (5-1)

نمره نهايي

(حاصلضرب ميانگين × نمره شاخص)

سقف نمره

Inp

Inp1

جذب نيروي انساني

10

1

10

50

Inp2

نيروهاي جذب شده براي مناطق محروم

9

1

9

45

Inp3

درصد كاركناني كه در دورة اول آموزش توجيهي ديده اند

2

5

10

10

Inp4

ميزان افزايش اعتبارات آموزشي و مديران ضمن خدمت كاركنان و مديران

5

5

25

25

Inp5

ميانگين سن خدمتي كاركنان

3

4

12

15

جمع كل

 

 

29

16

66

145

 

 

جدول فوق براي كلية شاخص ها در طبقات 7 گانه شرح داده شده تنظيم گرديد كه براي مثال     نمونه اي از شاخص هاي تدوين شده در هر يك از گروه ها به شرح زير ذكر مي‌گردد.

1) درون داد™سرعت ارزشيابي و بازخورد

2) فرآيند™ وجود برنامه جذب و اشتغال پستهاي بلاتصدي، روزآمدي آمار و اطلاعات، وجود استراتژي

3) برون داد™ درصد صدور احكام افزايش سنواتي فوق العاده شغل، گروه تشويقي درزمان تعيين شده، درصد صحت احكام اصلاحي انفرادي

4) كارايي™ سرعت ارزشيابي و بازخورد، كاهش سطوح مديريت

5) اثربخشي™ درصد تخلفات رسيدگي شده، ميزان تكميل شناسنامه آموزشي كاركنان

6) بهره وري™ صحت اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي، سرانه ساعات آموزشي كاركنان، سرانه ساعات آموزش مديران

7) پيامد™ رضايتمندي كاركنان از كل سيستم، درصد اجرايي نمودن طرح تكريم ارباب رجوع

بحث و نتيجه گيري:

چنانچه گفته شد جمع كل شاخص هاي 60 شاخص مي‌باشد. از ميان كل شاخص ها 5 شاخص در گروه درون داد قرار گرفته است نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در این گروه 66 بوده كه 5/45 درصد از سقف نمره را احتساب نموده است .

در گروه فرآيند 21 شاخص  طراحی شده که نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 429 بوده در واقع 72% از كل نمرات را به خود اختصاص داده اند. براي گروه برون دادها 10 شاخص تدوين شده كه نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 157 بوده كه 55% از كل نمره را احتساب مي‌كنند.

تعداد شاخص هاي كارآيي 4 عدد بوده كه نمره نهايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 66 بوده كه 6/69 درصد كل نمرات را اكتساب نموده اند.

گروه اثربخشي 4 شاخص تدوين شده كه نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در آن 47 بوده كه 6/62 درصد از كل نمرات را به خود اختصاص داده اند.

تعداد شاخص ها در گروه بهره وري 14 شاخص بوده كه نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در آن 223 بوده كه 49% از كل نمره را به خود اختصاص داده اند.

در آخر در گروه پيامد ها 2 شاخص طراحي شده كه نمره نهايي ارائه نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در آن 54 بوده كه 60% از كل نمرات را به خود اختصاص داده اند. جدول زیر تعداد شاخص و گروه و نمره نهایی و سقف نمره قابل اکتساب هر گه را به طور مختصر نشان می دهد.

جدول(2):درصد و انحراف معیارشاخص های طراحی شده در اداره منابع انسانی

نوع شاخص

تعداد شاخص

نمره نهايي اداره منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سقف نمره

درصد

انحراف معيار

درون داد

5

66

145

5/45

5/54

فرآيند

21

429

595

72

28

برون داد

10

157

285

55

45

كارآيي

4

66

95

6/69

6/30

اثربخشي

4

47

75

6/62

4/37

بهره وري

14

223

455

49

51

پيامد

2

54

90

60

40

جمع

60

1042

1640

63

37

 

از 60 شاخص تدوين شده، شاخص هاي فرآيند و كارآيي بيشترين درصد و شاخص هاي درون داد كمترين درصد را به خود اختصاص داده اند. در واقع ترتیب گروه شاخص ها از بيشترين درصد نمره كسب شده تا كمترين آنها به شرح زير است.

1) گروه شاخص هاي فرآيند 72%

2) گروه شاخص هاي كارآيي /69%

3) گروه شاخص هاي اثربخشي 6/62%

4) گروه شاخص پيامد 60%

5) گروه شاخص هاي برون داد55%

6) گروه شاخص هاي بهره وري 49%

7) گروه شاخص هاي درون داد5/45%

نمره نهايي اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي 1042 بوده كه 63% از كل نمره را به خود اختصاص داده بنابراين اين اداره در زمينه شاخص هاي نيروي انساني در حد قابل قبول عمل نموده و به غير از گروه شاخص هاي درون داد و بهره وري كه كمتر از 50% از نمره را به خود اختصاص داده اند بقيه شاخص ها داراي نمره اي بالاتر از 55% از كل نمره را به دريافت نموده اند.

اميد است كه نتايج حاصله از اين گونه پژوهش ها قدمي در راه برنامه ريزي و تصميم گيري مناسب در سازمان ها شده و در معاونت هاي ديگر دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز تحقيقات مشابه صورت گيرد.


 

منابع فارسي:

- آصف زاده، سعيد در گام پژوهش در سيستم بهداشتي درماني. تهران: وزارت بهداشت، 1380.

- ابطحي، حسين. مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات پيام نور، 1381.

- ميرزا صادقي، عليرضا و همكاران. مديريت مبتني بر عملكرد كاركنان. معاونت توسعه، منابع و امور مجلس، دفتر مديريت منابع انساني. سند شماره (2)، 1381.

- نجمي، منوچهر و حسيني، سرويس، مدل سرآمديEFQM از ايده تا عمل. تهران: روناس، 1383.

- يارمحمديان، محمدحسين و بهرامي، سوسن. نيازسنجي در سيستم هاي بهداشتي درماني و آموزشي اصفهان. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1383.

- يعقوبي، مريم. برنامه ريزي نيروي انساني در بيمارستان هاي عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، دانشكده مديريت و اطلاع رساني ايران، تهران:1380.

Allen, H, Ministry of Health Human Resource a corporate servicay[cited 2005 julygl] . available from :URL: www. Mohgor. Jm/Human Resource. Htm.

- Health Canad, Human Resource strategy, last updated :2005-06

- 24 ,http://www hcsc.ge.ca/English/hhr.

- World health organization , Human Resources for health [cited -2005 Jul]

www. wpro.who.int

-WHO. Resource-generation function Available from www. Who . org.2003.

-WHO A guide to rapid assessment of Human resource for health general 2004.

 1- استاديار و رياست دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي(آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

تلفن وفاكس: 6684799

2 - مربي وپژوهشگر دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

3 - پژوهشگر و كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

4 - پژوهشگر و كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

[5] -Focus Discussion Group

[6] -The Auditor General of Canada

[7] -European Foundation For Quality Management

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

آموزش کامل انتقال اطلاعات از يک هارد به هارد ديگر...
نمایش اندازه واقعی

جهت اجراي اين آموزش بايد کمي حرفه اي باشيد و حواستان را جمع کنيد . رايانه ها معمولا داراي يک هارد ديسک هستند . براي اولين قدم بهتر است که پارتيشن هاي هارد ديسک خودتان را نامگذاري کنيد . براي اين کار به My Computer رفته و روي يک پارتيشن کليک راست کنيد . گزينه Properties را انتخاب کنيد . در پنجره باز شده شما مي توانيد نام پارتيشن را تغيير دهيد . اين کار را براي همه پارتيشن ها تکرار کرده و نام آنها را به خاطر بسپاريد . حالا رايانه تان را خاموش کنيد .

شما هاردديسکي که مي خواهيد اطلاعات را از آن کپي کنيد در اختيار داريد . به دقت ان را بررسي کنيد .همه هارد ديسکها به وسيله يک نوع کابل به مادربورد متصل مي شوند . در کنار محل اتصال کابل به هارد ديسک محل اتصال فيش برق يا همان POWER قرار دارد . اما مهمترين نکته که شما بايد به آن دقت کنيد جامپرها هستند . معمولا روي بدنه هارد ديسکها نحوه قرار گيري جامپرها توضيح داده شده است . جامپر يک قطعه ريز است که مي توان به وسيله آن تنظيمات يک قطعه سخت افزاري را به صورت فيزيکي تغيير داد . در جدول موجود روي بدنه هارد ديسک به دنبال وضعيت Slave بگرديد . شما بايد جامپر هارد ديسک دوم را با توجه به توضيحات اين جدول به حالت Slave تغيير بدهيد . حالا در کيس رايانه خاموش را باز کنيد . در کيس رايانه تان دنبال هارد خودتان بگرديد . مشاهده مي کنيد که کابلي آن را به مادربرد متصل کرده است . اين کابل معمولا داراي دو جاي اتصال مي باشد . ممکن است اين کابل هم به هارد ديسک شما و هم به سي دي رام متصل باشد . شما مي توانيد از طريق همين کابل هارد ديسک دوم را به مادربرد متصل کنيد . براي اين کار مي توانيد جاي اتصال دوم را از سي دي رام جدا کنيد . به جاي آن هارد ديسک را به اين قسمت متصل کنيد . حالا شما 2 هارد ديسک را از طريق يک کابل به مادربرد رايانه تان متصل کرده ايد . هارد ديسک رايانه شما به عنوان ميزبان و هاردديسک دوم به عنوان مهمان به حساب مي آيد . حالا بايد برق مورد نياز را براي هارد ديسک مهمان تامين کنيد . به نوع فيش POWER هارد ديسک دقت کنيد .

 

يکي از اين نوع فيشها احتمالا در رايانه شما به صورت آزاد وجود دارد . اين کابل ها همگي به سيستم اصلي برق رايانه متصل هستند . يکي از اين فيشهاي آزاد را به هارد ديسک ميمان وصل کنيد . حالا بايد رايانه تان را روشن کنيد . به محض روشن شدن رايانه کليد Delete را فشار دهيد تا وارد تنضيمات مادربرد شويد . اين منو ممکن است با توجه به نوع مادربرد متفاوت باشد . اما معولا در اولين منو تنضيمات هارد ديسک تعيين مي شود . به منوي Standard Cmos Features برويد . معمولا به صورت پيش فرض مادربرد هاي جديد براي شناسايي هارد ديسکها در حالت اتوماتيک تنظيم شده اند . اگر اين گونه نيست شما تنظيم اين قسمت را به حالت Auto تغيير دهيد تا مادربرد به به صورت خودکار هاردديسک ها را شناسايي کند . اين کار هم در قسمت بايد صورت بگيرد . بعد از انجام اين کار از اين منو بيرون آمده و گزينه Save a Exit را انتخاب کنيد . در صورتي که تمام مراحل را درست انجام داده باشيد را يانه شما مثل سابق عمل مي کند . ويندوز شما بالا مي آيد . اما با رفتن به قسمت My Computer متوجه اضافه شدن پارتيشن هاي جديد مي شويد . پارتيشن هاي غريبه که نامشان براي شما آشنا نيست همان پارتيشن هاي هارد ديسک مهمان هستند . حالا اطلاعاتي را که لازم داريد بين دو هارد ديسک کپي کنيد . دقيقا مانند زماني که روي هارد ديسک خودتان اطلاعات رااز يک پارتيشن به پارتيشن ديگري کپي مي کرديد . بعد از تمام شدن کارتان دوباره رايانه تان را خاموش کنيد . شما حالا بايد همه چيز را به حالت اول برگردانيد . هارد ديسک مهمان را با جدا کردن کابل هاي مادر برد و برق جدا کنيد . وضعيت جامپر روي آن را دوباره به حالت اول برگردانيد . اين حالت روي بدنه هارد ديسک با عنوان Master مشخص شده است . اگر محل اتصال دوم روي کابل قبلا به سي دي رام متصل بود دوباره آن را به همان وضعيت برگردانيد . در کيس را هم کاملا ببنديد .

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

آموزش کامل انتقال اطلاعات از يک هارد به هارد ديگر...
نمایش اندازه واقعی

جهت اجراي اين آموزش بايد کمي حرفه اي باشيد و حواستان را جمع کنيد . رايانه ها معمولا داراي يک هارد ديسک هستند . براي اولين قدم بهتر است که پارتيشن هاي هارد ديسک خودتان را نامگذاري کنيد . براي اين کار به My Computer رفته و روي يک پارتيشن کليک راست کنيد . گزينه Properties را انتخاب کنيد . در پنجره باز شده شما مي توانيد نام پارتيشن را تغيير دهيد . اين کار را براي همه پارتيشن ها تکرار کرده و نام آنها را به خاطر بسپاريد . حالا رايانه تان را خاموش کنيد .

شما هاردديسکي که مي خواهيد اطلاعات را از آن کپي کنيد در اختيار داريد . به دقت ان را بررسي کنيد .همه هارد ديسکها به وسيله يک نوع کابل به مادربورد متصل مي شوند . در کنار محل اتصال کابل به هارد ديسک محل اتصال فيش برق يا همان POWER قرار دارد . اما مهمترين نکته که شما بايد به آن دقت کنيد جامپرها هستند . معمولا روي بدنه هارد ديسکها نحوه قرار گيري جامپرها توضيح داده شده است . جامپر يک قطعه ريز است که مي توان به وسيله آن تنظيمات يک قطعه سخت افزاري را به صورت فيزيکي تغيير داد . در جدول موجود روي بدنه هارد ديسک به دنبال وضعيت Slave بگرديد . شما بايد جامپر هارد ديسک دوم را با توجه به توضيحات اين جدول به حالت Slave تغيير بدهيد . حالا در کيس رايانه خاموش را باز کنيد . در کيس رايانه تان دنبال هارد خودتان بگرديد . مشاهده مي کنيد که کابلي آن را به مادربرد متصل کرده است . اين کابل معمولا داراي دو جاي اتصال مي باشد . ممکن است اين کابل هم به هارد ديسک شما و هم به سي دي رام متصل باشد . شما مي توانيد از طريق همين کابل هارد ديسک دوم را به مادربرد متصل کنيد . براي اين کار مي توانيد جاي اتصال دوم را از سي دي رام جدا کنيد . به جاي آن هارد ديسک را به اين قسمت متصل کنيد . حالا شما 2 هارد ديسک را از طريق يک کابل به مادربرد رايانه تان متصل کرده ايد . هارد ديسک رايانه شما به عنوان ميزبان و هاردديسک دوم به عنوان مهمان به حساب مي آيد . حالا بايد برق مورد نياز را براي هارد ديسک مهمان تامين کنيد . به نوع فيش POWER هارد ديسک دقت کنيد .

 

يکي از اين نوع فيشها احتمالا در رايانه شما به صورت آزاد وجود دارد . اين کابل ها همگي به سيستم اصلي برق رايانه متصل هستند . يکي از اين فيشهاي آزاد را به هارد ديسک ميمان وصل کنيد . حالا بايد رايانه تان را روشن کنيد . به محض روشن شدن رايانه کليد Delete را فشار دهيد تا وارد تنضيمات مادربرد شويد . اين منو ممکن است با توجه به نوع مادربرد متفاوت باشد . اما معولا در اولين منو تنضيمات هارد ديسک تعيين مي شود . به منوي Standard Cmos Features برويد . معمولا به صورت پيش فرض مادربرد هاي جديد براي شناسايي هارد ديسکها در حالت اتوماتيک تنظيم شده اند . اگر اين گونه نيست شما تنظيم اين قسمت را به حالت Auto تغيير دهيد تا مادربرد به به صورت خودکار هاردديسک ها را شناسايي کند . اين کار هم در قسمت بايد صورت بگيرد . بعد از انجام اين کار از اين منو بيرون آمده و گزينه Save a Exit را انتخاب کنيد . در صورتي که تمام مراحل را درست انجام داده باشيد را يانه شما مثل سابق عمل مي کند . ويندوز شما بالا مي آيد . اما با رفتن به قسمت My Computer متوجه اضافه شدن پارتيشن هاي جديد مي شويد . پارتيشن هاي غريبه که نامشان براي شما آشنا نيست همان پارتيشن هاي هارد ديسک مهمان هستند . حالا اطلاعاتي را که لازم داريد بين دو هارد ديسک کپي کنيد . دقيقا مانند زماني که روي هارد ديسک خودتان اطلاعات رااز يک پارتيشن به پارتيشن ديگري کپي مي کرديد . بعد از تمام شدن کارتان دوباره رايانه تان را خاموش کنيد . شما حالا بايد همه چيز را به حالت اول برگردانيد . هارد ديسک مهمان را با جدا کردن کابل هاي مادر برد و برق جدا کنيد . وضعيت جامپر روي آن را دوباره به حالت اول برگردانيد . اين حالت روي بدنه هارد ديسک با عنوان Master مشخص شده است . اگر محل اتصال دوم روي کابل قبلا به سي دي رام متصل بود دوباره آن را به همان وضعيت برگردانيد . در کيس را هم کاملا ببنديد .

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

استخوان‌بندی انسان

استخوان‌بندی یا اسکلت انسان آن بخش از بدن انسان است که از جنس استخوان بوده و به عنوان نگهدارنده قطعات بدن به یکدیگر عمل می‌کند.

مقدمه

انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهیچه‌ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این تکیه‌گاه را اسکلت می‌نامند.

دو نوع اسکلت وجود دارند :

 • داخلی
 • خارجی

جانوران دارای اسکلت خارجی معمولاً جثه‌های کوچکی دارند.

در عوض امروزه بزرگ‌ترین جانوران کره زمین مانند فیل دارای اسکلت داخلی هستند جنس اسکلت داخلی از استخوان یا غضروف و یا هر دو باهم است.

 

نقش اسکلت آدمی

بافت مغز استخوان. بزرگنمایی : 4x

بافت مغز استخوان. بزرگنمایی : 40x

در انسان مانند جانوران دیگر ، وظیفه اسکلت عبارتست از:

 • حفاظت اندامهایی مانند مغز ، قلب ، ششها
 • حرکت
 • شکل دادن کلی به بدن و حفظ ایستایی آن
 • تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد

در عین حال مغز استخوان مرکز گلبول سازی است. همچنین استخوان را باید منبع مهم ذخیره مواد معدنی بخصوص کلسیم شمرد که وجود آنها در فعالیتهای حیاتی بدن ضرورت دارد.

اسکلت آدمی برای سهولت مطالعه به سه بخش سر ، تنه و اندام(دست و پا) تقسیم می‌شود.

استخوانهای سر

استخوانهای سر عموماً از نوع استخوانهای پهن هستند اسکلت سر شامل دو بخش جمجمه و چهره است. استخوانهای جمجمه هشت عدد هستند و عبارت‌اند از: یک پیشانی در جلو ، یک استخوان پس سری که در پشت و زیر جمجمه قرار دارد ، این استخوان سوراخی بیضوی دارد که از آن راه مغز با نخاع مربوط می‌شود. دو استخوان آهیانه در طرف بالای جمجمه ، دو استخوان گیجگاه در دو پهلوی جمجمه ، یک استخوان پروانه که کف جمجمه را تشکیل می‌دهد. یک استخوان غربالی در پشت و بالای حفره‌های بینی. استخوانهای چهره ۱۴ قطعه هستند. ۱۳ قطعه چسبیده به جمجمه و بی‌حرکت هستند و یک قطعه آرواره تحتانی متحرک است.

 

استخوانهای تنه

 

بافت استخوان متراکم. بزرگنمایی : 4x

بافت استخوان متراکم. بزرگنمایی : 10x

بافت استخوان متراکم. بزرگنمایی : 40x

 

بافت استخوان اسفنجی. بزرگنمایی : 10x

ستون فقرات

ستون فقرات از ۲۹ قطعه استخوان ساخته شده است به هر یک از قطعات ستون مهره یک مهره می‌گویند. مهره‌های پشت به قسمی روی هم قرار گرفته‌اند که جسم آنها روی هم و سوراخ آنها در امتداد یکدیگر و در نتیجه لوله درازی بوجود می‌آید محل استقرار نخاع است. میان جسم هر دو مهره یک تیغه غضروفی قرار گرفته است. مهره‌های ستون مهره‌ها را از نظر شکل و محل به پنج بخش تقسیم می‌کنند. مهره‌های گردن که تعداد آنها ۷ عدد است. مهر‌های پشت که تعداد آنها ۱۲ عدد است و به دو زایده پهلویی و مهره پشت دو دنده متصل هستند. مهره‌های کمر که تعداد آن ۵ عدد است. استخوان یکپارچه دنبالچه که از اتصال ۴ یا ۵ مهره جنینی بوجود آمده است.

 

قفسه سینه

دنده‌ها ، دوازده جفت کمان استخوانی هستند که از عقب به زایده پهلویی مهره‌های پشت متصلند و از جلو به جز دو جفت آخر با واسطه غضروف به جناغ مربوطند. جناغ استخوانی پهن است شبیه خنجر که غضروف دنده‌ها به آن متصل می‌شوند. از ۱۲ جفت دنده و ستون مهره‌ها و جناغ فضای محدودی بوجود می‌آید که دیافراگم ، آن را از پایين مسدود می‌کند. این فضا که شش و قلب را در خود جای می‌دهد، قفسه سینه نام دارد.

 

استخوانهای دست و پا

دست و پا هر یک به‌وسیله چند استخوان به تنه متصل می‌شوند. استخوانهای رابط دسته را به تنه ، شانه و استخوانهای رابط پا را به تنه ، نیم‌لگن می‌گویند.

 

 

استخوان شانه

شامل دو استخوان است : یکی ترقوه در جلو که از یک طرف به جناغ و از طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه کتف استخوان پهن و نازکی است که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو ، در گودی استخوان کتف فرو می‌رود و در آن می‌چرخد.

 

استخوان نیم‌لگن

استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوانهای تهی‌گاهی ، شرم‌گاهی و نشیمن‌گاهی بوجود آمده است. از مجموع دو نیم‌لگن و استخوان خاجی فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند.

 

استخوان دست

دست شامل این استخوانها می‌باشد : استخوان بازو که استخوانی است دراز و از بالا در سوراخ کتف مفصل می‌شود و از پایین با استخوانهای ساعد ارتباط دارد. استخوانهای ساعد شامل زند زبرین و زند زیرین است. زند زیرین ، زایده‌ای به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود ولی زند زبرین از پایین به مچ مفصل می‌شود. مچ دست ، هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارد. کف دست ، پنج استخوان نسبتاً دراز دارد که از یک طرف با مچ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انگشتان. انگشتان دست که هر یک سه بند دارد، جز شست که دارای دو بند است.

 

استخوان پا

استخوان ران درازترین استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودی نیم‌لگن فرو می‌رود و در آن می‌چرخد، سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد. در مقابل شیار ، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. استخوانهای ساق ، شامل درشت نی و نازک نی است. درشت نی از بالا با ران و از پایین با استخوانهای مچ پا مفصل می‌شود. قوزک داخلی پا ، سر درشت نی است. نازک نی از بالا به درشت نی تکیه می‌کند و از پایین ، قوزک خاجی پا را می‌سازد.

مچ پا ، ۷ استخوان دارد که بزرگ‌ترین آنها پاشنه را بوجود می‌آورد. کف پا ، شامل پنج استخوان است. استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهای کف به صورت قوسی قرار گرفته‌اند و کاملاً به زمین تکیه نمی‌کنند. انگشتان پا که هر یک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخوانهای انگشتان پا کوچک‌تر از استخوانهای انگشتان دست هستند و تحرک مختصری دارند.

 

رشد و نمو استخوان

همه استخوانها در دوره جنینی در ابتدا به صورت بافت پیوندی ظاهر می‌شوند اما تبدیل شدن آنها به استخوان به یک طریق صورت نمی‌گیرد. استخوانهای پهن از حالت پیوندی مستقیما به استخوان تبدیل می‌شوند. اما استخوانهای دراز ابتدا از حالت پیوندی به غضروف تبدیل شده و سپس غضروف استخوانی می‌شود.

 

اسکلت بدن انسان

اسکلت بدن هر فرد از تعدادی استخوان درست شده است . این استخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکتِ بدن می شوند و همچنین از اعضای داخلی بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ ۲۰۶ استخوان دربدن دارد (شکل بالا)؛ حالا استخوانها ی بدنمان را بررسی می کنیم .

 

اسکلت بدن هر فرد از تعدادی استخوان درست شده است . این استخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکتِ بدن می شوند و همچنین از اعضای داخلی بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ ۲۰۶ استخوان دربدن دارد (شکل بالا)؛ حالا استخوانها ی بدنمان را بررسی می کنیم .استخوان ها از چه چیزی ساخته شده اند ؟

اگر در موزه یک اسکلت واقعی یا فسیل دیده باشید فکر می کنید همه استخوان های آنها مرده اند . هر چند استخوان هایی که در موزه می بینید خشک ،سخت و شکننده هستند ولی با استخوان های بدن شما فرق می کنند یعنی استخوان هایی که اسکلت بدن شما را می سازند زنده اند و همیشه مثل سایر اعضای بدن رشد و تغییر می کنند .

همه استخوان های بدن تقریبا از مواد مشابه ساخته شده اند ؛ خارجی ترین لایه آن که قسمت صاف و سخت می باشد از استخوان فشرده درست شده است و وقتی اسکلتی را نگاه می کنید این قسمت قابل رویت می باشد .

درون استخوان فشرده چند لایه استخوان حفره دار وجود دارد که شبیه اسفنج می باشند .استخوان حفره دار مثل استخوان فشرده سخت نیست ولی باز هم خیلی محکم است.

دربسیاری از استخوان ها ، استخوان فشرده از قسمت درونی محافظت می کند یعنی از مغز استخوان که ژله مانند است و وظیفه اش ساختن سلول های خونی است .


استخوان چگونه رشد می کنند ؟

وقتی هنوز بچه هستید دست ها ، پاها و سایر اعضای بدنتان کوچک است ، کم کم که رشد می کنید و بزرگ می شوید، همه اعضا کمی بزرگ می شوند ازجمله استخوان ها . بدن یک کودک هنگام تولد حدود ۳۰۰ استخوان نرم دارد ؛ این استخوان ها کم کم با هم جوش می خورند و ۲۰۶ استخوانی که بزرگسالان دارند تشکیل می دهند . بعضی از استخوان های کودکان از مواد نرم و انعطاف پذیری درست شده اند که به آن غضروف می گویند . در دوران کودکی درحالیکه رشد می کنید غضروف ها هم رشد می کنند و کم کم استخوان می شوند ، البته با کمک کلسیم غضروف ها تا ۲۵ سالگی سخت می شوند و در این سن تمام استخوان ها شکل گرفته اند . بعد از این غضروف ها دیگر رشد نمی کنند و استخوانهایی که به اندازه کافی رشد کرده اند اسکلتی را تشکیل می دهند که خیلی قوی و سبک است.

 
ستون مهره ها

ستون مهرها قسمتی از اسکلت است که به راحتی می توان آن را امتحان کرد دست خود را روی وسط کمر بکشید با انگشتان آنها را لمس می کنید .

ستون مهره ها به شما در چرخیدن خم شدن و ایستادن کمک می کنند ، همچنین از نخاع حفاظت می کند؛ نخاع بسته بزرگی از اعصاب است که اطلاعات را از مغز به سایر اعضای بدن می فرستد . ستون مهره ها دارای بیش از یک و یا حتی دو استخوان است . ستون مهره ها از ۲۶ استخوان تشکیل شده که به این استخوان ها ستون فقرات می گویند ضمناً هر مهره مانند یک حلقه می باشد .

مهره های ستون فقرات پنج نوع هستند ؛ هر قسمت کار متفاوتی انجام می دهد ؛ هفت مهره اول در بالا را مهره های گردنی می گویند که پشت سر و گردن قرار دارند . وزن سر سنگین است و این مهره ها وزن سر را تحمل می کنند .

زیر مهره های گردنی دوازده مهره قرار گرفته و مهره های قفسه سینه نام دارد و دنده ها را محکم می کند.

زیر مهره های قفسه سینه پنج مهره کمری قرار گرفته است .

زیر مهره های کمر، ساکرال (نشیمنگاه) قرار دارد ، پنج مهره که به هم وصل شده اند . و بالاخره درانتهای ستون فقرات استخوان دنبالچه قرار دارد که از چهار مهره به هم متصل شده درست شده است ، این قسمت خیلی مهم است چون وزن بدن را تحمل می کند و مرکز خوبی برای تحمل وزن می باشد ؛ پس وقتی یک کوله پشتی را بلند می کنید مهره های کمری ، نشیمنگاه و استخوان دنبالچه به شما نیرو می دهند ؛ وقتی می پرید یا پیاده روی می کنید این قسمت ها تعادل شما را حفظ می کنند .

بین هر مهره دیسکهای کوچکی قرار دارد که جنس آن غضروف می باشد . دیسک ازساییده شدن مهره ها جلوگیری می کند و ضربه های ستون مهره ها را می گیرد . وقتی می پرید یا می چرخید یا نیزه ای پرتاب می کنید دیسک از مهره ها حفاظت می کند و مانع آسیب رساندن به آنها می شود .


قفسه سینه
قلب ، ریه ها و کبد اعضای مهمی هستند، دنده ها از آنها محافظت می کنند . دنده ها مثل قفسی دور سینه هستند که لمس کردن آنها راحت می باشد ، انگشتان دست را روی سینه حرکت دهید آنها را لمس می کنید . اگر نفس عمیق بکشید دنده را در جلوی بدن به آسانی لمس خواهید کرد . بچه هایی که لاغر هستند دنده های آنها زیر پوستشان مشخص است .

دنده ها جفت جفت هستند و در هر طرف بدن دقیقاً جفت و یکسان می باشند بیشتر افراد دوازده جفت دنده دارند بعضی ها بیشتر از دوازده تا و بعضی ها کمتر آن دارند . همه دنده ها به ستون مهره های پشت ، درست در جایی که مهره های قفسه سینه آنها رانگه می دارند متصل شده اند . هفت جفت دنده اول قفسه سینه به جلوی جناغ سینه متصل هستند .جناغ سینه استخوان محکم در وسط سینه است که دنده ها را در جای خودشان نگه می دارد . بقیه دنده ها مستقیماً به جناغ سینه متصل نیستند . دو یا سه جفت دنده باقیمانده با بافت غضروفی به دنده های بالایی وصل می شوند .

دو جفت آخر آنها را دنده های متحرک می گویند . چون به جناغ سینه و دنده های بالایی وصل نیستند .نگران نشوید این دنده ها به هر طرفی حرکت نمی کنند و مثل دنده های بالایی به ستون فقرات پشت کمر متصل هستند .


استخوان جمجمه
استخوان جمجمه از مغز که مهمترین قسمت بدن است محافظت می کند . با گذاشتن دست روی سر می توانید آن را لمس کنید . مخصوصاً در پشت سر و چند سانتیمتر بالاتر از گردن . استخوان جمجمه از استخوان های متفاوتی درست شده است . بعضی از این استخوان ها از مغز محافظت می کنند و بعضی چار چوپ صورت را می سازند اگر دستتان را زیر چشم تان بگذارید بر جستگی هایی را لمس می کنید که حفره ای شکل هستند و چشمها در آن قرار دارند .

کوچکترین استخوان کل بدن، در سر قرار دارد و آن استخوان رکابی پشت پرده گوش می باشد که حدود ۶/۲تا ۳/۳ میلمتر طول دارد .

دوست دارید بیشتر درمورد استخوان جمجمه بدانید ؟‌ استخوان آرواره زیرین تنها استخوان سر است که می توانید حرکت دهید . آرواره باز و بسته می شود و شما می توانید صحبت کنید یا غذا بجوید .

جمجمه تازمانیکه بچه بوده اید فرق می کرد . همه نوزادان وقتی متولد می شوند فاصله ای بین استخوانهای جمجمه شان وجود دارد . این فاصله امکان حرکت استخوان ها بسته شدن و حتی روی هم قرار گرفتن آنها هنگام تولد را امکان پذیر می کند . وقتی کودک رشد می کند فاصله بین استخوان ها کم کم بسته می شود و ازبین می رود . مفصل های مخصوصی که به آنها بخیه می گویند استخوان های جمجمه را به هم متصل می کند .


استخوان دست
وقتی پشت کامپیوتر می نشینید و تایپ می کنید یا خیاطی می کنید یا حتی موقع غذا خوردن از استخوانهای انگشتان ، دست ، مچ و بازو استفاده می کنید .

هر بازو به استخوان شانه یا استخوان کتف متصل است . استخوان کتف یک استخوان مثلثی شکل است که در گوشه بالای دو طرف قفسه سینه در پشت قرار گرفته .

ساق دست از سه استخوان تشکیل شده است : بازو که بالای آرنج است ، زند زیرین و زند زبرین که زیر آرنج قرار گرفته اند . هر یک از این استخوان ها در انتها پهن هستند و در وسط باریکتر و باعث قویتر شدن آنها در محل اتصال است . در انتهای زند زیرین و زبرین هشت استخوان کوچکتر قرار دارد که باعث حرکت یا چرخش مچ شده اند .

بخش مرکزی دست از پنج استخوان جداگانه درست شده است. به جز انگشت شست که دو تا استخوان دارد ، هر انگشت دست دارای سه استخوان است . در مجموع بین مچ ، دست و انگشت ۵۴ استخوان وجود دارد و همه برای برداشتن اشیاء ، نوشتن ، گوشی برداشتن یا پرتاپ توپ کمک می کنند .

استخوان پا

مطمئناً استخوان دست و بازو و انگشت برای برداشتن گوشی قوی هستند ولی فکر می کنید موقع دیدن چه استخوان هایی به بدن کمک می کنند ؟ خوب استخوان های پا !!!

استخوان های پا به استخوان های گرد که به آن لگن می گویند متصل هستند . لگن ساختار کاسه ای شکل که ستون فقرات را کمک می کند در جلوی دو استخوان باسن و پشت ساکرال و نشیمنگاه قرار دارد . لگن حلقه های محکم محافظتی اطراف قسمت هایی از دستگاه گوارش ، ادراری و تناسلی می باشد .

استخوان های پا خیلی بلند و قوی هستند و وزن بدن را تحمل می کنند استخوانی که از لگن به زانو وصل می شود را استخوان ران می گویند و بلند ترین استخوان بدن بشمار می آید .

در زانو استخوان مثلثی شکلی قرار دارد که به آن کشکگ زانو می گویند و از مفصل زانو محافظت می کند .

زیر زانو دو استخوان دیگر قرار دارد که به آنها درشت نی و نازک نی می گویند . درست مثل سه استخوان دست ، انتهای سه استخوان پا هم پهن تر و وسط آنها باریک تر است ؛ مچ پا کمی با مچ دست فرق می کند ؛ مچ پا سه استخوان بزرگتر و چهار استخوان کوچک دارد ولی قسمت مهم استخوان پا هم مثل استخوان دست است . هر انگشت پا سه استخوان دارد . جز شست پا که فقط دو استخوان دارد . هر دو پا و مچ جمعاً ۵۲ استخوان دارند. مردم از پا و انگشت پا برای برداشتن اشیا و نوشتن استفاده نمی کنند ولی برای دو کار مهم از آنها استفاده می کنند : ایستادن و راه رفتن ، بدون همکاری همه استخوانهای پا تعادل بدن امکان پذیر نیست ؛ استخوان های پا مرتب چیده شده اند و تقریباً پهن هستنتد و در ایستادن به بدن کمک می کنند دفعه بعد که قدم زدید به پاها نگاه کنید و از خداوند بزرگ که انگشتهای پا را آفریده تشکر کنید !!!


مفصل ها
جاییکه را که دو استخوان به هم وصل می شوند را مفصل می گویند . مفصل ها یا متحرک هستند یا ثابت .

مفصل های ثابت در جای خود ثابت هستند و اصلاً حرکت نمی کنند . جمجمه تعدادی مفصل ثابت دارد ( که به آن بخیه می گویند ) و استخوان جمجمه سر افراد جوان را می بندند . یکی از این مفاصل مفصل جداره جمجمه است که بزرگترین مفصل جمجمه بشمار می آید و در پشت جمجمه در کناره های آن قرار دارد .

بعضی مفصل های متحرک به شما امکان دوچرخه سواری ، خوردن و بازی می دهند ؛ بعضی دیگر به شما کمک می کنند بچرخید ، خم شوید و قسمت های مختلف بدن را حرکت دهید . بعضی از مفاصل متحرک مثل آنهایی که در ستون فقرات هستند فقط کمی حرکت می کنند و بقیه حرکت زیادی دارند . به یکی از انواع مفصل ها که حرکت زیاد دارد مفصل لولایی گفته می شود . زانو و آرنج مفصل لولایی دارندکه به خم کردن دست و پا کمک می کند . این لولا ها مثل لولای درب اتاق است همانطور که لولا ی درب اتاق را هی باز می کند شما هم دست یا پاهایتان را در یک جهت می توانید خم کنید . مفصل های کوچک دیگری نیز در انگشتان دست و پا قرار دارند .

نوع مهم دیگری از مفصل های متحرک مفصل گوی و کاسه ای است . این مفصل ها در شانه و باسن قرار دارند . آنها از یک استخوان که انتهای آن گرد و درون استخوان دیگری شبیه فنجان جای گرفته است ساخته شده اند . مفصل های گوی و کاسه ای حرکت به چندجهت راممکن می سازند . اگر در جاییکه هستید فضای کافی دارید بازوهای خور را به همه جهات بچرخانید .

آیا تا به حال دیده اید کسی لولای درب را روغن کاری کند تا جیرجیر آن قطع یا روان تر شود ، خوب مفصل های بدن نیز مایع مخصوصی دارند که به آن مایع مفصلی (سینو ویال) می گویند و حرکت آنها را راحت می کند . استخوان ها در مفصل بوسیله رباط نگهداری می شوند که شبیه نخل های قوی و محکم هستند .

از استخوان ها مراقبت کنید

استخوان ها به شما کمک می کنند تا هر روز راه بروید و از خانه بیرون بیایید پس بیائید از آنها خوب مراقبت کنید. در اینجا چند توصیه برای محافظت و مراقبت از استخوانها شده است ، پس برای سلامتی خودتان لطفا توجه کنید:

_ ازاستخوان های جمجمه (که مغز درون آن است) با پوشیدن کلاه محافظ موقع دوچرخه سواری و ورزش های دیگر محافظت کنید .

_ وقتی اسکیت بازی می کنید زانو بند و مچ بند ببندید زیرا در این صورت اگر زمین بخورید زانو و آرنج و مچ دست از شما تشکر می کنند .

_ اگر ورزش فوتبال یا هاکی روی یخ انجام می دهید همیشه از تجهیزات مخصوص استفاده کنید .

_ از ارتفاعات بلند یا خطرناک نپرید . بسیاری از بچه ها در اثر پریدن دچار شکستگی استخوان شده اند. شکستگی استخوان به مرور زمان خوب می شود ولی زمانی زیادی می گیرد و برای شما خسته کننده است .

_ شیر و مواد لبنی ( مثل پنیر کم چرب ، ماست ، بستنی ) بخورید تا استخوان ها محکم و قوی شوند مواد لبنی کلسیم دارند به همین دلیل است که به محکم و قوی شدن استخوان کمک می کنند .

اگر با استخوان مهربان باشید آنها هم با شما مهربانند .

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

 

السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیک یابن رسول الله السلام علیک یابن امیرالمومنین وابن سید الوصیین السلام علیک یابن فاطمه سیدة نساء العالمین ، السلام علیک یا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور ، السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک ، علیکم منی جمیعاً سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار یا اباعبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السموات علی جمیع اهل السموات فلعن الله امة اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت و لعن الله امة قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیاعهم و اتباعهم و اولیائهم یا اباعبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیمه و لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیة قاطبه و لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر بن سعد و لعن الله شمراً و لعن الله امة اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک بابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسئل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخرة یا اباعبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالمومنین و الی فاطمة و الی الحسن و الیک بموالاتک و البرائة ممن اسس اساس ذلک و بنی علیه بنیانه و جری فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم برئت الی الله و الیکم منهم و اتقرب الی الله ثم الیکم بموالتکم و موالاة ولیکم و بالبرائة من اعدائکم و الناصبین لکم الحرب و البرائة من اشیاعهم و اتباعهم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و لمن عاداکم فاسئل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفة اولیائکم و رزقنی البرائة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخرة  و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخرة و اسئله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عندالله و ان یرزقنی طلب ثاری کم مع امام (مهدی) هدی ظاهر ناطق بالحق منکم و اسئل الله بحقکم و بالشأن الذی لکم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصاباً بمصیبة ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع السموات و الارض اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمة و مغفرة اللهم اجعل محیای محیا محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیة و ابن آکلة الاکباد اللعین ابن العین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله اللهم العن اباسفیان و معاویة و یزید بن معاویة علیهم منک اللعنه ابد الابدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین صلوات الله علیه اللهم فضاعف علیهم اللعن منک و العذاب اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا و ایام حیوتی بالبرائة منهم و اللهنة علیهم و بالموالاة لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام . اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعاً . پس صد مرتبه می گویی : « السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین » اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامساً و العن عبیدالله بن زیاد و ابن مرجانه و عمر بن سعد و شمراً و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامة .

پس به سجده می روی و می گویی : اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رزیتی اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام .

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

 

وَ اِن یَکادُ الَّذینَ کَفَروا لِیُزلَقوُنَکَ بِاَبصارِهِم لَمَّاسمَعوُا الِّذکر وَ یَقُوُلُونَ اِنَّهُ لمَجنون وَ ما هُوَ اِلّا ذِکر لِلعالَمین

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

دعاى مُجير
دعائيست رفيع الشاءن مروىّ از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اله جبرئيل براى آن حضرت آورد در وقتى كه در مقام ابراهيم عليه السلام مشغول بنماز بود و كفعمى در بلد الا مين و مصباح اين دعا را ذكر كرده و در حاشيه آن اشاره به فضيلت آن نموده از جمله فرموده هر كه اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه بعدد دانه هاى باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد و براى شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگرى و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا اين است :
به نام خداى بخشاينده مهربان

سُبْحانَكَ يا اَللّهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى

يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مَلِكُ

اى مهربان برترى تو اى كريم پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پادشاه

تَعالَيْتَ يا مالِكُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قُدُّوسُ

برترى تو اى مالك پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى مبرا از هر عيب

تَعالَيْتَ يا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى سلامت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى امان بخش برتر آمدى

يا مُهَيْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَزيزُ تَعالَيْتَ يا

اى نگهبان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى نيرومند برتر آمدى اى

جَبّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ

با جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى داراى بزرگى و كبرياء برتر آمدى اى صاحب جلال و شوكت

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا خالِقُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى آفريننده برتر آمدى اى پديد آرنده پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُصَوِّرُ تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ اَجِرْنا مِنَ

از آتش اى پناه ده منزهى اى صورت ده برتر آمدى اى اندازه گير كارها پناه ده ما را از

النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا هادى تَعالَيْتَ يا باقى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا

آتش اى پناه ده منزهى اى راهنما برتر آمدى اى باقى پناه ده ما را از آتش اى

مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَهّابُ تَعالَيْتَ يا تَوّابُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

پناه ده منزهى اى بخشنده برتر آمدى اى توبه پذير پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا فَتّاحُ تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى اى گشاينده برتر آمدى اى آسايش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا سَيِّدِى تَعالَيْتَ يا مَوْلاىَ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى آقاى من برترى تو اى سرور من پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا قَريبُ تَعالَيْتَ يا رَقيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى نزديك برترى تو اى مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُبْدِئُ تَعالَيْتَ يا مُعيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى اى آغاز كن آفرينش برتر آمدى اى بازگرداننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا حَميدُ تَعالَيْتَ يا مَجيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى اى پسنديده برتر آمدى اى ستوده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا قَديمُ تَعالَيْتَ يا عَظيمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى ديرينه برترى تو اى با عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا غَفُورُ تَعالَيْتَ يا شَكُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى اى آمرزنده برتر آمدى اى پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا شاهِدُ تَعالَيْتَ يا شَهيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى اى شاهد برترى تو اى گواه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا حَنّانُ تَعالَيْتَ يا مَنّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى تو اى بسيار مهربان برترى تو اى نعمت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

يا باعِثُ تَعالَيْتَ يا وارِثُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا

اى برانگيزنده برترى تو اى ارث بر جهانيان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

مُحْيى تَعالَيْتَ يا مُميتُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا شَفيقُ

زنده كننده برترى تو اى ميراننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان

تَعالَيْتَ يا رَفيقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا اَنيسُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى رفيق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى همدم برترى تو

يا موُنِسُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا جَليلُ تَعالَيْتَ يا

اى مونس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شوكتمند برترى تو اى داراى جمال و

جَميلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا خَبيرُ تَعالَيْتَ يا بَصيرُ

زيبايى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آگاه برترى تو اى بيناى

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا حَفِىُّ تَعالَيْتَ يا مَلِىُّ اَجِرْنا مِنَ

به كارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان برترى تو اى بى نياز مطلق پناه ده ما را

النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مَعْبُودُ تَعالَيْتَ يا مَوْجُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

از آتش اى پناه ده منزهى اى معبود حقيقى برتر آمدى اى موجود بالذات پناه ده ما را از آتش

يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا غَفّارُ تَعالَيْتَ يا قَهّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

اى پناه ده منزهى اى آمرزش پيشه برترى تو اى داراى قهر و سطوت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا مَذْكُورُ تَعالَيْتَ يا مَشْكُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى ياد شونده برترى تو اى سپاس دارنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا جَوادُ تَعالَيْتَ يا مَعاذُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى تو اى بخشنده برترى تو اى پناهگاه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

يا جَمالُ تَعالَيْتَ يا جَلالُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سابِقُ

اى (اصل هر) زيبايى برترى تو اى (بخشنده هر) بزرگوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى سبقت گيرنده

تَعالَيْتَ يا رازِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا صادِقُ

برترى تو اى روزى دهنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى راست گفتار

تَعالَيْتَ يا فالِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سَميعُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى شكافنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شنوا برترى تو

يا سَريعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَفيعُ تَعالَيْتَ يا بديعُ

اى شتابنده (در اجابت ) پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بلند مرتبه برترى تو اى آفريننده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا فَعّالُ تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى كننده (آنچه بخواهى ) برترى تو اى والامرتبه پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قاضى تَعالَيْتَ يا راضى اَجِرْنا مِنَ

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى داور برترى تو اى راضى پناه ده ما را از

النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قاهِرُ تَعالَيْتَ يا طاهِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا

آتش اى پناه ده منزهى تو اى چيره بر خلق برترى تو اى پاكيزه پناه ده ما را از آتش اى

مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عالِمُ تَعالَيْتَ يا حاكِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

پناه ده منزهى تو اى دانا برترى تو اى حكمران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا دآئِمُ تَعالَيْتَ يا قآئِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى تو اى جاويدان برترى تو اى قيام كننده به امور خلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

يا عاصِمُ تَعالَيْتَ يا قاسِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا غَنِىُّ

اى نگهدار برترى تو اى قسمت كننده روزى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بى نياز

تَعالَيْتَ يا مُغْنى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَفِىُّ تَعالَيْتَ

برترى تو اى بى نياز كننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وفادار برترى

يا قَوِىُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا كافى تَعالَيْتَ يا شافى

تو اى نيرومند پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى كفايت كننده برترى تو اى شفا دهنده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ تَعالَيْتَ يا مُؤَخِّرُ اَجِرْنا

پناده ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مقدم دارنده برترى تو اى عقب انداز پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا اَوَّلُ تَعالَيْتَ يا آخِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى اول برترى تو اى آخر پناه ده ما ر از آتش اى

مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ تَعالَيْتَ يا باطِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

پناه ده منزهى تو اى پيدا برترى تو اى ناپيدا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا رَجآءُ تَعالَيْتَ يا مُرْتَجى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى اميد برترى تو اى مايه اميدوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا ذَاالْمَنِّ تَعالَيْتَ يا ذَاالطَّوْلِ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى صاحب نعمت برترى تو اى صاحب احسان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا حَىُّ تَعالَيْتَ يا قَيُّومُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى تو اى زنده برترى تو اى پاينده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

يا واحِدُ تَعالَيْتَ يا اَحَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ

اى يگانه برترى تو اى يكتا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقا

تَعالَيْتَ يا صَمَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قَديرُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى بى نياز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى توانا برترى

يا كَبيرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا والى تَعالَيْتَ يا مُتَعالى

تو اى بزرگ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى حكمران برترى تو اى والامقام

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَلِىُّ تَعالَيْتَ يا اَعْلى اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى والا برترى تو اى والاتر از همه پناه ده ما را از

النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَلِىُّ تَعالَيْتَ يا مَوْلى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا

آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب اختيار برترى تو اى سرور پناه ده ما را از آتش

مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ذارِئُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

اى پناه ده منزهى تو اى آفريننده برترى تو اى پديد آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا خافِضُ تَعالَيْتَ يا رافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى پايين آرنده برترى تو اى بالا برنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُقْسِطُ تَعالَيْتَ يا جامِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى به انصاف رفتار كننده برترى تو اى گردآورنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُعِزُّ تَعالَيْتَ يا مُذِلُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ

منزهى تو اى عزت بخش برترى تو اى ذلت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

يا حافِظُ تَعالَيْتَ يا حَفيظُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قادِرُ

اى نگهبان برترى تو اى نگهدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى توانا

تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَليمُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى با اقتدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دانا برترى تو

يا حَليمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا حَكَمُ تَعالَيْتَ يا حَكيمُ

اى بردبار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى داور برترى تو اى فرزانه

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُعْطى تَعالَيْتَ يا مانِعُ اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى عطا ده برترى تو اى مانع از عطا پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ضآرُّ تَعالَيْتَ يا نافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى زيان رسان برترى تو اى سودرسان پناه ما را از آتش

يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُجيبُ تَعالَيْتَ يا حَسيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا

اى پناه ده منزهى تو اى اجابت كننده برترى تو اى حسابگر پناه ده ما را از آتش اى

مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عادِلُ تَعالَيْتَ يا فاصِلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

پناه ده منزهى تو اى دادگر برترى تو اى جدا كننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا لَطيفُ تَعالَيْتَ يا شَريفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

منزهى تو اى مهربان برترى تو اى شريف پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا رَبُّ تَعالَيْتَ يا حَقُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا

منزهى تو اى پروردگار برترى تو اى ثابت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

ماجِدُ تَعالَيْتَ يا واحِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ

گرامى برترى تو اى يگانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى باگذشت

تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا واسِعُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى انتقام كش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وسيع رحمت برترى تو

يا مُوَسِّعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَؤُفُ تَعالَيْتَ يا

اى گشايش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهرورز برترى تو اى

عَطوُفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا فَرْدُ تَعالَيْتَ يا وِتْرُ

با عطوفت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى يگانه برترى تو اى تك و تنها

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُقيتُ تَعالَيْتَ يا مُحيطُ اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى حافظ و نگهبان برترى تو اى محيط بر هر چيز پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَكيلُ تَعالَيْتَ يا عَدْلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وكيل برترى تو اى سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتش

يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُبينُ تَعالَيْتَ يا مَتينُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ

اى پناه ده منزهى تو اى آشكار كننده برترى تو اى ثابت سستى ناپذير پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَكَ يا بَرُّ تَعالَيْتَ يا وَدُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا

منزهى تو اى نيكوكار برترى تو اى بسيار مهربان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

رَشيدُ تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا نُورُ

ارشاد كننده برترى تو اى رهنمون پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نور

تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا نَصيرُ تَعالَيْتَ

برترى تو اى روشنى بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى ياور برترى تو

يا ناصِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا صَبُورُ تَعالَيْتَ يا

اى يارى ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بردبار برترى تو اى

صابِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُحْصى تَعالَيْتَ يا

شكيبا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شمارنده برترى تو اى

مُنْشِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ تَعالَيْتَ يا دَيّانُ

ايجاد كننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى منزه برترى تو اى كيفر ده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُغيثُ تَعالَيْتَ يا غِياثُ اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى فريادرس برترى تو اى دادرس پناه ده ما را

مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا فاطِرُ تَعالَيْتَ يا حاضِرُ اَجِرْنا مِنَ

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آفريننده برترى تو اى حاضر پناه ده ما را از

النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ذَاالْعِزِّ والْجَمالِ تَبارَكْتَ يا ذَاالْجَبَرُوتِ

آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب عزّت و زيبايى بزرگى تو اى صاحب جبروت

وَالْجَلالِ سُبْحانَكَ لا اِلهِ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ

و جلال منزهى تو معبودى جز تو نيست ((منزهى تو و همانا من از ستمگرانم

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجىِ الْمُؤ مِنينَ وَصَلَّى اللّهُ

پس مستجاب كرديم دعاى او (يعنى يونس ) را و او را از اندوه نجاتش داديم و اين چنين مؤ منين را نجات بخشيم )) و درود

عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعينَ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَحَسْبُنَا

خدا بر آقاى ما محمد و آلش همگى و ستايش خاص پروردگار جهانيان است و خدا ما را بس است

اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلىِّ العَظيمِ

و او نيكو وكيلى است و جنبش و نيرويى نيست جز به خداى والاى بزرگ

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

    استاندارد چيست؟

    استاندارد (Standard) در لغت به معني نظم و قاعده، قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. اما معني آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را بر عهده دارد، عبارتست از تعيين و تدوين ويژگي هاي لازم در توليد يك فراورده يا انجام يك خدمت.

 

علامت استاندارد ايران

واحدهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران براي معرفي محصولات خود استفاده كنند. عدم رعايت ويژگي‌هاي استانداردهاي اجباري موجب پيگرد قانوني و ابطال پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد شد. كاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليدكننده يا عرضه‌كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استانداردهاي ملي است. توليد، توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين‌تر از استاندارد يا بدون علامت استاندارد ممنوع است.

علايم استاندارد مصوب در شواري عالي استاندارد همگي به استثناي يك مورد، داراي كادر اصلي به صورت S است. كه اشاره به حرف اول كلمات SAFETY (ايمني) و STANDARD (استاندارد) دارد.

طرح داخل علامت اصلي كلمه (ايران) است و در صورت نمايش وارونه علامت، نام اختصاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي مشاهده مي‌شود.

برحسب تعريف،2 نوع استاندارد به شرح زير تعريف شده و به اجرا در مي‌آيد. استاندارد اجباري: توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان اقلامي كه اجراي استاندارد آن‌ها به موجب قانون اجباري اعلام مي‌شود، موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملي ذي‌ربط توليد و عرضه كنند. استاندارد تشويقي: محصولي كه مشمول استانداردهاي اجباري نيست، مي‌تواند با رعايت استاندارد ملي توليد يا عرضه شود و توليدكنندگان آن پس از كسب مجوز از موسسه، از علامت استاندارد تشويقي استفاده كنند.

در پايان مي‌توان گفت، اغلب چنين پنداشته مي‌شود كه استاندارد فقط براي حفظ منافع مصرف‌كننده است، اما بايد توجه داشت كه استاندارد، استحكام صنعت و فن‌أوري را نيز درنظر دارد و مي‌توان گفت كه سود حاصل از رعايت استاندارد براي توليدكنندگان بيش از مصرف‌كنندگان است، زيرا صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كاهش انواع قطعات و مواداوليه غيرضروري و ضايعات، به قدري چشمگير است كه هرگونه سرمايه‌گذاري در زمينه استانداردسازي فرآورده‌ها و خدمات را براي صاحبان صنايع موجه مي‌سازد، به طوري كه آنان در اندك زمان مي‌توانند نتايج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخيره شده مشاهده كنند.

        تاريخچه موسسه استاندارد در ايران

    اولين تشكيلات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان و مقياسها در سال1304 خورشيدي مطرح شد. بعدها و در سال1332 به واسطه ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي، ايجاد يك تشكيلاتي رسمي مورد توجه قرار گرفت و هسته اوليه تشكيلات سازماني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اداره كل تجارت وقت شكل گرفت.

    در سال1339 با تصويب قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، موسسه كار خود را در چارچوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز كرد.

    موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال1960 به عضويت سازمان بين المللي ISO (International Organization for Standardization) درآمد. اين سازمان خود در سال1946 در ژنو تشكيل شده است.

    سازمان ايزو تا پايان سال2000 ميلادي داراي187 كميته فني اصلي (TC) 552 كميته فرعي (SC) و2100 گروه كاري(WG) و19 گروه مطالعاتي ويژه(AHG) بوده است. موسسه استاندارد در كميته هاي فني بين المللي (ISO) حضور فعال دارد و در101 كميته فني و فرعي عضو فعال و در111 كميته فني اصلي و فرعي عضو ناظر است.

    
    اداره كل استان تهران

    يكي از ادارات كل پرمسئوليت و پرمشغله موسسه استاندارد، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران است.

    استان تهران با وسعتي حدود1/2 درصد مساحت كشور17 درصد جمعيت و حدود25 درصد توليدات ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است.20 درصد از واحدهاي توليدي كشور تحت پوشش موسسه استاندارد استان تهران قرار دارد و25 درصد از مجموع پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد معتبر در ايران، از سوي اداره كل استاندارد استان تهران صادر شده است. اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران يكي از ادارات استاني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است كه از سال1339 به نام اداره اجراي استاندارد استان مركز تاسيس و در زمينه اجراي مقررات استاندارد اجباري كالاهاي صادراتي شروع به كار كرد. در سال1344 اداره انگ فلزات گرانبها نيز در تهران ايجاد شد. در سال1351 با تصويب و اجراي نمودار سازماني جديد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مديريت استاندارد منطقه مركز ايجاد شد و ادارات اجراي استاندارد استان مركز و انگ فلزات گرانبها به همراه اداره اوزان و مقايسها و آزمايشگاه و ادارات مركز زير نظر مديريت استاندارد منطقه مركز قرار گرفت.

    در حال حاضر اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران داراي10 اداره و واحد اجرايي است كه اداره امور آزمايشگاههاي آن شامل بخش هاي ميكروبيولوژي غذايي- كشاورزي، سلولوزي و بسته بندي، شوينده ها، رنگ و رزين، انگ فلزات گرانبها و بخش نساجي است.

    

    علامت استاندارد ايران

    واحدهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران براي معرفي محصولات خود استفاده كنند. عدم رعايت ويژگي هاي استانداردهاي اجباري موجب پيگرد قانوني و ابطال پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد شد. كاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليدكننده يا عرضه كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استانداردهاي ملي است. توليد، توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين تر از استاندارد يا بدون علامت استاندارد ممنوع است.

    علايم استاندارد مصوب در شواري عالي استاندارد همگي به استثناي يك مورد، داراي كادر اصلي به صورت S است. كه اشاره به حرف اول كلمات SAFETY (ايمني) و STANDARD (استاندارد) دارد.
    طرح داخل علامت اصلي كلمه (ايران) است و در صورت نمايش وارونه علامت، نام اختصاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي مشاهده مي شود.

    
    علايم استاندارد و كاربردهاي آن

    علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي است كه ويژگي هاي آنها از هر حيث با استانداردملي ايران مطابقت دارند، همچنين اين علامت بر روي گواهي نامه ها، اوراق و بسته بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف نيز به كار برده مي شود.

    علامتي كه مي توان در صورت لزوم با اضافه كردن علامت يا شكل براي هدف هاي مختلف استاندارد كالاها به كار برده شود.

    علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهايي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند، به كار برده مي شود.

    اين علامت در موارد بسيار نادر و استثنايي كه كالا از نظر فني مواجه با اشكالاتي شود به كار برده مي شود.
    علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار24

    علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار18

    علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار14

    علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار90

    علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار84

    

 

روز 22 مهر روز جهاني استاندارد است

 

مواردي كه شامل استاندارد مي شوند به گروههاي زير تقسيم مي شوند

1- مواد غذايي ، بهداشتي و دارويي

2- شيميائي و سلولزي

3-فلز و ريخته گري

4-ماشين آلات و تجهيزات

5-مواد معدني غيرفلزي ، مثل نمك

6-ارتباطات ، الكترونيكي و الكتريكي

7-وسايل نقليه موتوري

8-بافندگي و چرم و پوشاك

9-سرويسهاي مهندسي

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

استاندارد چیست ؟

استاندارد در لغت به معني نظم قاعده قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. اما معني آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را عهده دار مي‏باشد عبارت است از:

تعيين و تدوين ويژگيهاي لازم در توليد يك فرآورده و انجام يك خدمت با تبادل نظر و توافق جمعي صاحبان حق و نفع با روشهاي مشخص شده

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون مي‏تواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي مؤسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارآئي صنايع در جهت خودكفائي كشور، ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‏المللي، كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته‏بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف‏كنندگان و صرفه جزئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمت‏ها مي‏شود.

فعاليت‏هاي اصلي موسسه

1- مطالعات و پژوهشهاي كاربردي براي تدوين و بازنگري و اجراي استانداردهاي ملي

2-  تدوين و انتشار استانداردهاي ملي

3-  ترويج استانداردهاي ملي (اطلاع‏رساني و فعاليتهاي فرهنگي و ترويجي

4- صدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه‏هاي كاربرد علامت استاندارد ايران (بررسي نظام كيفيت، تائيد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت، نمونه‏برداري و آزمون ادواري نمونه‏ها

5-  نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري (آزمون كالاها در مقايسه با مشخصات مندرج در استانداردها و رسيدگي به شكايات و پيگيري‏هاي حقوقي و قضائي

6- صدور گواهينامه‏هاي انطباق در مورد كالاهاي وارداتي و صادراتي

7-  تائيد صلاحيت:

شركتها و موسسات بازرسي (سورويانس(

آزمايشگاه‏هاي تطبيق ويژگي كالا

كارشناسان استاندارد

مشاوران سيستمهاي كيفيت

گواهي‏كنندگان سيستم‏هاي كيفيت

8-  نظارت بر اجراي استاندارد و علامت‏گذاري مصنوعات فلزات گرانبها
9-  نظارت بر اجراي استانداردها و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسائل سنجش عمومي

10- بررسي و تهيه پيشنهاد اجباري و يا اختياري شدن اجراي استانداردهاي ملي

11- تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت مي‏باشند و اعلام نتايج حاصل

12- رسيدگي به اعتراض‏ها و شكايات مرتبط با هر يك از فعاليتهاي فوق

مرجعیت قانونی

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر اساس اختيارات و وظايف قانوني در موارد زير به عنوان مرجع در كشور شناخته شده است:

1- تعيين و تدوين استانداردهاي ملي (رسمي) به استثنا مواد داروئي

2-  تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط (به استثناي مواد داروئی)

3- اجراي سيستم بين‏المللي يكاها و كاليبره كردن وسايل سنجش

4- تائيد صلاحيت شركتهاو موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) و بازرسي كالا در مبدا و مسير

5- انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها

 

 

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

دكتر ريچارد فيليپس فاينمن در 11 مي سال 1918 در منهتن نيويورك چشم به جهان گشود. فاينمن در طول سال‌هاي تحصيلش بر روي رياضيات و علوم بسيار مطالعه مي‌كرد زيرا پدرش مي‌خواست كه او يك معلم فيزيك شود. وي همچنين براي آزمايش در زمينه الكتريسيته يك آزمايشگاه در خانه‌اش برپا كرد. فاينمن از نمادهاي رياضياتي خودش براي توابع Sin، Cos، tanو F(x) استفاده مي‌كرد.
فاينمن در دبيرستان فار راك اوي (Far Rock away) به تحصيل پرداخت و در سال آخر دبيرستان برنده جايزه رياضي دانشگاه نيويورك شد. پس از اتمام دبيرستان او تمايل به ادامه تحصيل داشت اما به جز انستيتو تكنولوژي ماساچوست (MIT) بقيه دانشگاه‌ها به خاطر نمراتش و يهودي‌بودنش از پذيرش وي سرباز زدند. فاينمن در سال 1935 وارد MIT شد و در سال 1939 فارغ‌التحصيل ليسانس فيزيك گرديد. در سال 1942 وي پس از كاركردن بر روي ساخت بمب اتمي (1942-1941) دكتراي خود را از دانشگاه پرينستون دريافت نمود. او پس از دريافت مدرك دكترايش به لوس‌آلاموس (Los Alamos) رفت تا كار بر روي بمب اتمي را ادامه دهد. سپس فاينمن به رياست بخش تئوري منسوب شد. در سال 1945 فاينمن به عنوان استاد فيزيك تئوري در دانشگاه كرنل (Cornell) به فعاليت پرداخت. در بين سال‌هاي 1952 تا 1959 به عنوان استاد مهمان (Visiting Professor) درس فيزيك تئوري در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا (Caltech) به نام ريچارد چيس تولمن (Richard chase Tolman) مشغول به كار شد. بعد از آن سال تا زمان مرگش در سمت استاد فيزيك تئوري در آن دانشگاه مشغول کار بود.
جايزه آلبرت انيشتن از دانشگاه پرينستون به سال 1954، جايزه آلبرت انيشتن از كالج پزشكي و جايزه لورنس (Lawrence) در سال 1963 جوايزي بودكه ريچارد فاينمن موفق به اخذ آنها گرديد. وي در سال 1965 به خاطر توسعه‌دادن الكتروديناميك كوانتوم که تئوري اثر متقابل ذرات و اتم‌ها را در ميدان‌هاي تشعشعي بيان مي‌كند به شهرت رسيد. وي در قسمتي از كارهايش آنچه را كه امروزه به نام "دياگرام فاينمن" ناميده مي‌شود، ترسيم نمود. اين دياگرام نمودار مكان- زمان اثر متقابل ذرات را نشان مي‌دهد. به خاطر اين كار وي جايزه نوبل را درآن سال به همراه جي- اسكوينجر (J-Schwinger) و اس. آي. توموناجا (S.I. Tomonaga) اخذ كرد.
بعدها در طول زندگيش هنگامي كه به گروه تحقيق حادثه انفجار شاتل چنجر پيوست و دو كتاب خاطراتش را كه پرفروش‌ترين كتاب‌ها شدند، منتشر كرد به چهره برجسته‌اي تبديل شد.
پروفسور فاينمن عضو انجمن فيزيك آمريكا، انجمن آمريكايي علوم پيشرفته و آكادمي ملي علوم بود. او همچنين در سال 1965 به عنوان عضو خارجي انجمن سلطنتي انگلستان انتخاب شد.
در سال1959 ايشان مقاله‌اي را درباره قابليت‌هاي فناوري نانو در آينده منتشر ساخت. فاينمن درآن سال در يک مهماني شام كه توسط انجمن فيزيک آمريكا برگزار شده بود، سخنراني كرد و ايده فناوري نانو را براي عموم مردم آشكار ساخت.
عنوان سخنراني وي اين بود «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» باوجود موقعيت‌هايي كه توسط بسياري تا آن زمان كسب‌شده بود، ريچارد. پي. فاينمن را به عنوان پايه گذار اين علم مي‌شناسند.
سخنراني او شامل اين مطلب بود كه مي‌توان تمام دايره‌المعارف بريتانيكا را بر روي يك سنجاق نگارش كرد. يعني ابعاد آن را به اندازه 25000/1 ابعاد واقعيش كوچك كرد. او همچنين از دوتايي‌كردن اتم‌ها براي كاهش ابعاد كامپيوترها سخن گفت (در آن زمان ابعاد كامپيوترها بسيار بزرگتر از ابعاد كنوني بودند اما او احتمال مي‌داد كه ابعاد آنها را بتوان حتي از ابعاد كامپيوترهاي كنوني نيز كوچكتر كرد) او همچنين در آن سخنراني توسعه بيشتر فناوري نانو را پيش‌بيني نمود. وي در پايان سخنرانيش 1000 دلار براي اختراع اولين الكتروموتوري كه ابعادش حداكثر 64/1اينچ مكعب باشد، پيشنهاد داد. جايزه‌اي كه براي اولين كسي كه بتواند ابعاد يك صفحه كتاب را به اندازه ابعاد اصليش كوچك كند، تعيين كرد. ابعاد اين صفحه كتاب مي‌بايست به اندازه‌اي باشد كه بتوان آن را به كمك يك ميكروسكوپ الكتروني خواند. اين ايده‌ها در سال‌هاي 1960 و 1985 تحقق يافتند و جايزه‌هاي آنها نيز پرداخت شد.
ريچارد فاينمن با گوند هوارد (Gwenth Howarth) ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج يك پسر به نام كارل ريچارد (Corl Richard) (متولد 22 آوريل 1961) و يك دختر به نام ميشل كاترين (Michell Cathrine) (متولد 13 آگوست سال 1968) بود. متأسفانه فاينمن در سال 1988 به خاطر سرطان شكم در مركز پزشكي لوس‌آنجلس درگذشت. ياد فاينمن همواره به خاطر گشودن دريچه‌اي نو در قلمرو علم فيزيك به سوي ما، در ذهن‌ها باقي مي‌ماند.

 لينک هاي مربوطه :

رالف سي مركل در دوم فوريه سال 1952متولد شد. مركل در سال 1970 از دبيرستان لايورمور (Livermore) فارغ التحصيل شد و دانشگاه بركلي به ادامه تحصيل پرداخت. وي ليسانش را در سال 1974 و فوق‌ليسانش را در سال 1977 در رشته علوم كامپيوتر دريافت نمود. مركل در سال 1979 موفق به اخذ دكترا در رشته مهندسي برق از دانشگاه استنفورد شد. عنوان تز دكتراي وي (Authentication and public key systems) بود.
او يکي از پيشگامان در عرصه طراحي و بازگشايي كليدهاي رمز نويس عمومي بود.(public key cryptography)
با اين حال الان مي‌توان وي را به عنوان يك محقق و يك سخنران در عرصه فناوري نانو و علم کريونيک (cryonics) بر شمرد.
در بخش صنعت او در سال 1980 مديريت توسعه بخش کامپايلر در الكسي )Elxsi( را به عهده گرفت. از سال 1988 تا سال 1999 به عنوان يك محقق در شرکت زيراکس ) Xerox PARC ( به فعاليت پرداخت و ابداعات منحصر بفردي در زمينه رمز نويسي انجام داد. متعاقباً وي به عنوان تئوريسين فناوري نانو در زيوكس(Zyvex) مشغول به كار شد و در سال 2003 به عنوان مدير GTISC (مركز اطلاعات سري فناوري جورجيا) به محيط دانشگاهي بازگشت.
ايشان جزو محققين و طرفداران بنيادي است که افراد بيمار لاعلاج را براي درمان در زمان مناسب منجمد ميکند (Alcor Life Extension Foundation )مي باشد. ايشان معتقد است فناوري نانو پتانسيل بسيار زيادي براي درمان بيماري هاي صعب العلاج دارد. از اين رو ايشان فعاليتهاي خود را در زمينه کاربردهاي اين فناوري در پزشکي متمرکز نموده است.

تحصيلات و فعاليتهاي آموزشي :

Education

 • Livermore High School, 1970.
 • B.A. Computer Science, U.C. Berkeley, 1974.
 • M.S. Computer Science, U.C. Berkeley, 1977.
 • Ph.D., Electrical Engineering, Stanford, 1979. Thesis: Secrecy, authentication, and public key systems.

Work

 • Manager of compiler development, Elxsi, 1980-1988
 • Research scientist, Xerox PARC, 1988-1999
 • Nanotechnology Theorist, Zyvex, 1999-2003
 • Professor, Georgia Tech College of Computing, 2003-pres

طور کلي عناصر پايه با دو رويکرد «بالا به پايين» و «پايين به بالا» قابل ساخت مي‌باشند. در رويکرد بالا به پايين براي توليد محصول، يک ماده توده‌اي را شکل‌دهي و اصلاح مي‌کنند. در حقيقت در اين روش، يک ماده بزرگ را برمي‌داريم و با کاهش ابعاد و شکل‌دهي آن، به يک محصول با ابعاد نانو مي‌رسيم. به عبارت ديگر، اگر اندازه يک ماده توده‌اي را به طور متناوب کاهش دهيم تا به يک ماده با ابعاد نانومتري برسيم، از رويکرد بالا به پايين استفاده کرده‌ايم. اين كار اغلب و نه هميشه شامل حذف بعضي از مواد به شکل ضايعات است، مثل ماشين‌کاري يک بخش فلزي از يک موتور يا نانوساختاري‌کردن فلزات به طريق تغييرشکل‌دهي (که شامل ضايعات نيست). تصوير زير نشان‌دهنده اين رويکرد مي‌باشد.

رويکرد پايين به بالا درست عکس رويکرد بالا به پايين مي‌باشد.در اين رويکرد، محصول از طريق کنار هم قراردادن مواد ساده‌تر به وجود مي‌آيد، مانند ساخت يک موتور از قطعات آن. در حقيقت کاري که در اينجا انجام مي‌شود، کنار هم قرار دادن اتم‌ها و مولکول‌ها (که ابعاد کوچکتر از مقياس نانو دارند) براي ساخت يک محصول نانومتري است. تصور کنيد که قادريم اتم‌ها و مولکول‌ها را به طور واقعي ببينيم و آنها را به طور دلخواه کنار هم قرار دهيم تا شکل مورد نظر حاصل شود. معمولاً روش‌هاي پايين به بالا ضايعاتي ندارند؛ هر چند الزاماً اين مسأله صادق نيست. تصوير زير رويکرد پايين به بالا را نشان مي‌دهد.

هر کدام از اين رويکردهاي ساخت عناصر پايه، روش‌هاي مختلفي را شامل مي‌شوند که براي به دست آوردن اطلاعات کامل در اين زمينه مي‌توانيد به بخش درختهاي علم نانو، قسمت «درخت روش‌هاي ساخت و مدلسازي» در گروه مطالعاتي آينده انديشي مراجعه نماييد.

روبرت اي فريتاس  مدير تحقيقات موسسه ساخت مولکولي (Institute for Molecular Manufacturing) مي‌باشد. وي در رشته‌هاي فيزيك، روانشناسي و حقوق تحصيل كرده است و بيش از 150 مقاله‌ فني و عمومي با موضوعات مختلف علمي، مهندسي و حقوقي نوشته است. وي همچنين عهده‌دار نوشتن فصل‌هايي از كتاب‌هاي مختلف مي باشد.
او در سال 1980 گزارشي تحليلي درباره امكان ساخت كارخانه‌هاي فضايي تكثير شونده يعني كارخانه‌هايي كه بتوانند كارخانه‌هاي مشابه خودشان را به وجود آورند نوشت و سپس اولين تحقيق فني را كه به جزئياتي درباره نانوروبات‌هاي پزشكي پرداخته بود در مجله پزشكي (medical jarmal) منتشر ساخت.
اخيراً فريتاس كتاب نانوپزشكي را منتشر كرده است. اين كتاب اولين كتاب فني مي‌باشد كه درباره قابليت‌هاي نانوفناوري مولكولي در نانوروبات‌هاي پزشكي كه كاربردهاي پزشكي و دارويي دارند به بحث پرداخته است. جلد اول اين كتاب در سال 1999 توسط شركت Lands Bioscience منتشر شد. در اين زمان فريتاس محقق موسسه ساخت مولکولي واقع در ايالت كاليفرنيا بود. او در سال 2003 قسمت اول جلد دوم آن كتاب را توسط همان شركت منتشر ساخت. وي در آن زمان در شركت زيوكس zyvex به عنوان يك محقق مشغول به كار بود. زيوكس يك كمپاني در زمينه فناوري نانو مي‌باشد كه مركز آن در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2004 در ريچاردسون تگزاس بود. فريتاس هم اكنون مشغول تكميل كردن قسمت دوم جلد دوم و جلد سوم كتاب نانوپزشكي مي‌باشد. همچنين وي به عنوان مشاور در زمينه‌هاي سنتز نانومكانيكي الماس و طراحي متصل كننده‌هاي مولكولي به عنوان مدير تحقيقات موسسه ساخت مولکولي مشغول به كار مي‌باشد.
در سال 2004 روبرت فريتاس و رالف مركل با همكاري يكديگر كتاب"سينماتيك ماشين‌هاي تكثير شونده" را منتشر نمودند. اين اولين كتابي است كه در زمينه فيزيك ماشين‌هاي تكثير شونده تاكنون به چاپ رسيده است.

http://www.rfreitas.com/

لينک هاي مربوطه:

كي اريك دركسلر در 25 آوريل 1955 در اوکلند ايالت كاليفرنياي ايالات متحده آمريکا به دنيا آمد. پدرش آلن‌باري دركسلريك مدير مشاور بود و مادرش هازل ادناگاسمن يك آئويدلوژيست (Oudiologist) و يك متخصص در رشته آسيب‌شناسي بود. . وي در پژوهشگاه فناوري ماساچوست (MIT) مشغول به تحصيل شد و ليسانش را در رشته علوم در سال 1977 و فوق ليسانسش را در رشته مهندسي در سال 1979 به پايان رسانيد. سپس دكترايش را با نظارت ماروين مينسكي (marvin Minsky) در همان پژوهشگاه آغاز نمود و درنهايت در سال 1991 موفق به اخذ دكترا در رشته فناوري نانومولكولي شد. وي در 18 جولاي سال 1981 با كريستين لوئيس پترسون كه يك مهندس فارغ‌التحصيل از MIT بود ازدواج كرد.
او مشهورترين شخصيتي است كه در زمينه شناساندن پتانسيل‌هاي فناوري نانو مولكولي به عموم جامعه كارهاي اساسي انجام داده است.
دركسلر به شدت تحت تأثير ايده "محدوديت‌هاي رشد" بود كه در ابتداي دهة‌ 70 مطرح شد. عكس‌العمل او در اولين سال تحصيلش در MIT به اين قضيه چنين بود كه به دنبال كسي بگردد كه بر روي منابع فضايي [منابع خارج از كره زمين] كار كرده باشد. در نهايت او دكتر گراندكي انيل (K.ONILL Geracd) را در پرينستون پيدا كرد. وي فيزيكداني مشهور بود كه بر روي شتاب دهنده‌هاي ذرات، بسيار تبحر داشت و كارهاي برجسته‌اي در زمينه ايده "مهاجرت به فضا" انجام داده بود.
دكسلر در كنار كارهايي كه تابستان‌ها در ساختمان اُ‌نيل بر روي نمونه‌هاي آزمايشگاهي انتقال جرم انجام مي‌داد، مقاله‌هايي نيز براي سه دوره كنفرانس "توليدات فضايي" (كه براي اولين بار در پرينستون تشكيل مي‌شد) تهيه كرد. وي همچنين در سال 1977 و 1979 مقالاتي با همكاري كيت هنسون ((keith Henson منتشر كرد و اختراعاتي (patents) در هر دو زمينه توليد فاز بخار و تشعشع كننده‌هاي و گرم كننده‌ها يا خنك كننده‌هاي فضايي به ثبت رسانيد.
در سال 1975 و 1976 در كسلر وارد مطالعات تابستاني ناسا شد. او توانست ورقه نازك فلزي كه تنها چند 10 اتم ضخامت داشت را توليد كند و از آن به عنوان ايده‌اي براي ساخت بادبان‌هاي قايق‌هاي خورشيدي با بازده بالا استفاده كند.
وي همچنين در زمينه سياست فضايي نيز فعاليت مي‌كرد در سال 1980 به انجمن L5 كمك كرده تا در انعقاد"معاهده ماه" پيروز شوند.
در اواخر دهة 70 او ايده‌هاي مربوط به فناوري نانو مولكولي را بسط داد و سرانجام توانست به موضوع مورد بحث در سخنراني معروف ريچاردفاينمن جامه‌عمل بپوشاند . دركسلر از زماني كه در MIT مشغول گذرانيدن فوق ليسانس بود، به پيش‌بيني در زمينه آينده فناوري بسيار علاقه نشان مي‌داد. او همچون ساير كساني كه دنياي مدرن آينده را پيش‌بيني مي‌كنند، همواره سعي در ايجاد تصاويري باورنكردني از فناوري هاي مدرن داشت.
در سال 1986 وي كتاب موتورهاي آفرينش را منتشر ساخت اين اولين كتابي بودكه طرحي از پتانسيل‌هاي فناوري نانو مولكولي را ارائه مي‌داد.
او اولين كسي بود كه دكترايش را در زمينه فناوري نانو مولكولي دريافت نمود او پس تصحيحاتي بر روي رساله دكترانيش آن را با نام "نانوسيستم‌ها محاسبات و ساخت ماشين‌هاي مولكولي" در سال 1992 منتشر كرد. انتشار اين كتاب توانست جايزه AAP را به عنوان بهترين كتاب در زمينة علوم كامپيوتر در همان سال براي وي به ارمغان بياورد. دركسلر و كريستين پترسون در سال 1986 پژوهشگاه فورسايت (Forsight Institue) را به منظور پيشرفت علوم و مهندسي توليدات مولكولي پايه‌گذاري كردند.

http://www.e-drexler.com

تحصيلات :

Ph.D. in the field of Molecular Nanotechnology (1991), from an interdepartmental program, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. Dissertation: Molecular Machinery and Manufacturing with Applications to Computation.Supervisor: Marvin Minsky.

M.S from the Department of Aeronautics and Astronautics (1979), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA B.S. from the Department of Interdisciplinary Science (1977), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,

ريچارد ارت اسمالي در 6 ژوئن سال 1943 در آكرن اوهايو به دنيا آمد. ابتدا به كالج هوپ رفت و پس از آن در دانشگاه ميشيگان مشغول به تحصيل شد و در سال 1965 ليسانش را از همان دانشگاه دريافت نمود. وي در سال 1973 موفق به اخذ دكترا از دانشگاه پرينستون شد. وي استاد شيمي دانشگاه رايس (Rice) مي‌باشد. وي در سال 1996 به خاطر كشف فولرين (كربن 60) به همراه روبرت كورل استاد شيمي دانشگاه رايس و هارولد كروتو استاد دانشگاه ساسكس موفق به اخذ جايزه نوبل شيمي گرديد. او هم اكنون بر روي نانو لوله‌هاي كربني و امور مرتبط با فناوري نانو كار مي‌كند و صاحب نظري خبره در زمينه ايده فناوري نانو مولكولي مي‌باشد.

http://smalley.rice.edu

زمينه هاي تحقيقاتي

Single Wall Carbon Nanotube Single-Crystal Growth

Funding: Department of Energy

Synthesis, Purification, and Assembly of Carbon Single Wall Nanotube Fibers 

Funding: Office of Naval Research

Molecular Science of Fullerene Nanotubes 

Funding: National Science Foundation - Focused Research Group
Collaborating Organizations: University of California, Los Angeles

Fullerene Nanostructures 

Funding: The Welch Foundation

Advanced Nanotechnology Materials and Applications 

Funding: National Aeronautics and Space Administration

Nanotubes at the Wet/Dry Interface 

Funding: National Science Foundation - Nanoscale Science and Engineering Center

چشم انداز فناوری نانو الکترونیک

 


دید کلی

اصولاً اتصالات نیم رسانا - فلز جزء لازمه تمامی قطعات الکترونیکی هستند. چگونگی و رفتار اتصالات الکتریکی به غلظت سطح نیم رسانا (Si) ، تمیزی سطح و واکنشهای بین فصل مشترک فلز - نیم رسانا بستگی دارد. بعد از ابداع ترانزیستور توسط جان باردین ، مفهوم و اهمیت مدارهای مجتمع روشن شد. پس از آن موفقیت بزرگ تجمع و اتصال تعداد بسیار زیادی از قطعات کوچک و اجزای الکترونیکی بر سطح زیر لایه تحول عظیمی در ساخت عملی مدارهای مجتمع بوجود آورد. با ابداع و رشد فناوری مینیاتور کردن قطعات الکترونیکی بشر به یکی از مهمترین دستاوردهای خود در قرن گذشته نائل آمد.


 

سیر تکاملی و رشد

با گسترش ، طراحی و ساخت مدارهای مجتمع بویژه افزایش انباشت قطعات در مقیاس خیلی بزرگ در دهه 1980 تلاش برای کوچکتر کردن قطعات میکرو الکترونیکی ادامه یافت. از طرف دیگر تقاضای جدید برای ساخت مدارهای مجتمع بویژه مدارهای حافظه شامل حافظه دینامیکی (DRAM) و حافظه استاتیکی (SRAM) با ویژگیهایی نظیر سرعت عمل بالا توأم با کاهش اتلاف توان روز به روز بیشتر شد. در روند تکاملی فناوری فرامینیاتور کردن قطعات الکترونیکی بویژه در هندسه و مقیاس زیر میکرونی کمتر از 0.2 میکرومتر یعنی حوزه فناوری طراحی قطعات نانو الکترونی و فناوری ساخت مدارهای مجتمع از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

بطور متوسط در هر شش سال ابعاد و اندازه قطعات الکترونیکی به نصف تقلیل یافته است. امروزه با استفاده از مزیتهای مجتمع سازی کوچکی قطعات ، بطور مشخص فناوری نانو الکترونیک ساختار اینگونه مدارهای مجتمع گسترده‌تر و پیچیده‌تر است. بطوری که این مدارها از ده‌ها میلیون ترانزیستور ، دیود ، مقاومت الکتریکی و خازن تشکیل شده است. عرض خطوط اتصالات بین قطعات مختلف در سال 2000 میلادی 0.18 میکرومتر بود، که کاهش آن همچنان ادامه دارد.

در راستای پیشرفت این فناوری ، در همین سال مجموع فروش مدارهای مجتمع در دنیا حدود 150 میلیارد دلار بر آورد شده است. به این دلیل پیچیدگی و ویژگیهای خاص مدارهای مجتمع با ساختار نانومتری بکار گیری مواد جدید و ‏فرآیندهای بهتر تولید و همچنین استفاده روشهای دقیقتر ساخت.


 

مشخصه یابی لایه نازک قطعات الکترونیکی

مشخصه یابی لایه نازک قطعات مختلف امری الزامی است. بعضی از فرآیندهای مهم ساخت مدارهای مجتمع عبارتند از:

 • نفوذ کاشت یونی
 • لیتوگرافی
 • فلز نشانی
 • غیر فعال سازی و غیره

  که در فناوری نانو الکترونیک برای انجام اینگونه فرآیندها باید از پارامترها و سیستمهای خاص استفاده کرد. مثلاً در فرآیند فلز نشانی استفاده از فلز مس بجای فلز رایج آلومینیوم برای اتصالات درونی بین قطعات مختلف عملی اجتناب ناپذیر است. اما نفوذ سریع اتمهای Cu در زیر Si در عملیات حرارتی منجر به تشکیل لایه سلیساید مس و در نهایت سبب تخریب قطعه الکترونیکی می‌شود. برای رفع این مشکل معمولاً از یک لایه میانی از مواد دیرگذار مانند Ta و w یا Mo به عنوان سد نفوذی برای بهبود پایداری حرارتی لایه Cu / Si استفاده می‌کنند.

ساخت و مشخصه یابی سیستمهای چند لایه‌ای

مشخصه یابی سیستمهای چند لایه‌ای Cu/Ta /Si اخیراً مورد مطالعه قرار گرفته است. در این زمینه تأثیر ولتاژ بایاس منفی بر بهبود خواص الکتریکی و ساختاری سد نفوذی لایه اسپاترنیگ Ta در سیستم Ta/Si گزارش شده است. همچنین در فناوری طراحی قطعات نانو الکترونی با استفاده ار میکروسکوب نیروی اتمی (AFM) و ساخت لایه‌های نازک مورد نیاز در مدارهای مجتمع مذکور فقط در محیطهای تعریف شده توسط روشهای دقیق لایه نشانی نظیر لایه نشانی با باریکه مولکولی (MBE) و لایه نشانی با بخار شیمیایی مواد آلی فلزی (MOCVD) امکان پذیر است.


 

وسعت فناوری نانو الکترونیک

در فناوری نانو الکترونیک فرآیندهایی سطح زیر لایه Si از جمله سوزش توسط فناوری پلاسما و باریکه یونی صورت می‌گیرد. اینگونه مدارهای مجتمع با ویژگیهای منحصر به فرد خود در مقیاس نانومتری کاربردهای متنوعی از سیستمهای مزوسکوپیک دارند. بعضی از این کاربردها عبارتند از:

 • ساخت نقطه‌ها و سیستمهای کوانتومی تونل زنی در دیودهای تشدید کننده مثل Si و Gi
 • طراحی و ساخت تقویت کننده‌های لیزری مثل InGap
 • طراحی و ساخت میکرو احساسگرها و ماشینهای میکرونی برای کاربردهای خاص
 • به دلیل اهمیت فناوری نانو الکترونیک در چند سال گذشته چندین کارگاه عملی در زمینه‌های مختلف فیزیک و فناوری نانو الکتریک برگزار شده است. با ادامه رشد و گسترش این فناوری پیشرفته ، در آینده شاهد تحول عظیمی در زمینه‌های ارتباطات خواهیم بود.

مباحث مرتبط با عنوان

 • قطعات الکترونیکی
 • اتصالات الکتریکی
 • ترانزیستور
 • تقویت کننده‌های لیزری
 • حافظه دینامیکی
 • حافظه استاتیکی
 • ساخت لایه‌های نازک
 • کاشت یونی
 • فناوری پلاسما
 • فناوری مینیاتور کردن قطعات الکترونیکی
 • قطعات میکرو الکترونیکی
 • لایه نشانی با باریکه مولکولی
 • لایه نشانی با بخار شیمیایی مواد آلی فلزی
 • مدارهای مجتمع

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقياس نانو متری است. اين مواد و ساختارها ممكن است خواصي كاملا متفاوت از توده مواد و ساختار هاي بزرگتر داشته باشند . از اينرو عرصه وسيعي از سئوالات علمي و كاربردهاي جديد گشوده شده است. با توجه به اهميت اين فناوری در جهان فعاليت در اين حوزه در مراکز علمی کشور آغاز گرديده است. دانشگاه صنعتی شريف با توجه به توان علمی و به ويژه دانشجويان مستعد توجه ويژه ای برای توليد و گسترش علوم و فناوری در برنامه های خود گنجانيده است. مطالعات امكان سنجي، به منظور ايجاد پژوهشكده علوم و فناوري نانو در ابتداي سال 1383 توسط گروهي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف انجام شد. پس از تدوين اهداف و برنامه هاي پژوهشي و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مجوز تاسيس پژوهشکده در شهريور 1383 به دانشگاه اعلام گرديد و در همان سال پژوهشکده با اهداف ذيل آغاز به کار کرد.

اهداف پژوهشكده علوم و فناوری نانو:

 • تلاش در جهت آموزش و پژوهش نانو در سطح جهانی و گسترش مرزهای دانش
 • تربيت نيروی انسانی برای استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور
 • انجام طرح های پژوهشی کاربردی در زمينه های مرتبط با جذب متخصصان و ايجاد فضای مناسب برای همکاری های گروهی متخصصان رشته های مختلف
 • ارتباط علمی با مراکز ملی و بين المللی

 

فناوري نانو چيست؟

 

منبع: موسسه اطلاع رساني توسعه زيست فناوري

دكتر مرتضي پيرعلي:فناوري نانو يكي از آخرين دستاوردهاي علمي است. طبق بررسي هاي شوراي پژوهش هاي اجتماعي _ اقتصادي انگلستان، فناوري نانو از جمله موارد رو به گسترش و مورد توجه اجتماعي _ اقتصادي است. بحث هايي كم و بيش در زمينه كاربرد اين نوع فناوري چه منتقدانه و يا طرفدارانه وجود دارد. بيشترين اشكالي كه منتقدان در اين زمينه وارد مي كنند، ترس از انباشته شدن كره زمين از وجود موادي است كه ممكن است اين فناوري در پي داشته باشد و به نوعي خطرناك باشد. اما نقطه نظر طرفداران سرسخت اين نوع فناوري بيشتر متوجه تاثير مثبت آن در ارتقاي زندگي، توليدات جديد و توسعه گرانه و توليد محصولات ارزان تر است.

• فناوري نانو چيست؟

به طور كلي اين فناوري عبارت از كاربرد ذرات در ابعاد نانو است. يك نانومتر، يك ميلياردم متر است. از دو مسير به اين ابعاد مي توان دسترسي پيدا كرد. يك مسير دسترسي از بالا به پايين و ديگري طراحي و ساخت از پايين به بالا است. در نوع اول، ساختارهاي نانو با كمك ابزار و تجهيزات دقيق از خرد كردن ذرات بزرگ تر حاصل مي شوند. در طراحي و ساخت از پايين به بالا كه عموما آن را فناوري مولكولي نيز مي نامند، توليد ساختارها، اتم به اتم و يا مولكول به مولكول توليد و صورت مي گيرند. به عقيده مدير اجرايي موسسه نانوتكنولوژي انگلستان، فناوري نانو ادامه و گسترش روند مينياتوريزه كردن است و به اين طريق توليد مواد، تجهيزات و سامانه هايي با ابعاد نانو انجام مي شود. درحقيقت فناوري نانو به ما امكان ساخت طراحي موادي را مي دهند كه كاملا داراي خواص و اختصاصات جديد هستند.

به بيان ديگر اين نوع فناوري چيزهايي را كه در اختيار داريم با خصوصيات جديد در اختيار قرار مي دهد و يا آنها را از مسيرهاي نويني مي سازد. اما گويا صنايع داروسازي از مدت ها قبل به ساخت ذرات ريز مشغول بوده اند. به نظر پروفسور Buckton، طي سخنراني كه در كنفرانس علوم دارويي انگلستان (BPC) انجام داد ادعا نمود كه فناوري نانو در داروسازي اصطلاح تازه به كار گرفته شده اي براي فناوري توليد ذرات در اندازه ميكروني (particles Micro) است كه از سال ها قبل تهيه و ساخته مي شده اند. پس چه چيزي در اين بين جديد خواهد بود؟ به عقيده مدير اجرايي موسسه فناوري نانو انگليس، دستيابي و ساخت دستگاه هاي آناليز پيشرفته و ابداع روش هاي آناليز نوين سبب مي شود تا ما بتوانيم رفتار مواد را به دقت مورد شناسايي قرار دهيم و از اين رهگذر بتوانيم آنها را با ظرافت خاصي دستكاري كنيم.

• تغيير در خصوصيات دارويي

كاربرد فناوري نانو در پزشكي تاثيرات مهمي دارد. شركت Elan يكي از شركت هايي است كه از فناوري نانو در تغيير ذرات دارويي استفاده مي كند. اين شركت فرايند آسياب كردن كريستال هاي نانو را در اختيار دارد كه اجازه مي دهد بعد از اين پروسس، ذراتي مانند داروي Sirolimns متعلق به شركت Wyeth كه اجبارا مي بايست در فرمولاسيون محلول خوراكي به كار برند، بهبود يافته و آن را بتوانند به فرم قرص ارايه نمايند. يعني با تهيه ذرات نانو فرم محلول اين ماده به فرم جامد تبديل مي شوند. داروي Sirolimns به عنوان يك تضعيف كننده سيستم ايمني همراه ساير فرآورده هاي دارويي در موارد پيوند اعضا مانند پيوند كليه به كار مي رود. اين شركت مدعي است كه با كاهش سايز ذره سرعت انحلال Sirolimns به مقداري كه بتواند به فرم قرص ارايه شود افزايش مي يابد. از نظر تجاري اين نوع فناوري آسياب نمودن فقط مختص داروهاي با حلاليت بسيار ضعيف است، اما به عقيده اين شركت 40 الي 50 درصد فرآورده هاي جديد (NCE) تقريبا در اين رده قرار مي گيرد. فناوري نانو همچنين در زمينه داروهاي پپتيدي كه عمدتا براي محفوظ ماندن از متابوليسم مي بايست به فرم تزريقي تجويز شوند به كمك آمده است و شرايطي را مي تواند فراهم نمايد تا آنها را بتوان از طريق ساير روش هاي داروسازي ونيز مورد پذيرش بيمار تجويز كرد.

شركت Xstal Bio كه با دانشگاه هاي Glasgow Strathelyde همكاري مي كند، توانسته است كريستال هاي نويني بسازد كه با ذرات پروتئيني پوشش داده شده اند. مدير اجرايي شركت Xstal Bio معتقد است كه اغلب شركت ها، براي تهيه ذرات نانو از مسير خرد كردن ذرات بزرگ تر به ذرات كوچك تر استفاده مي كنند، اما آنها فرايندي را در اختيار دارند كه مستقيما ذرات كوچك از آن تهيه مي شود، بدون آنكه احتياج به فرايند زيادتري داشته باشند. اين فرمولاسيون انسولين استنشاقي را انجام مي دهد. بيماران مي توانند به سادگي با اسپري كردن و تنفس آن، پودر خشك انسولين و يا يك پروتئين ديگري را دريافت كنند. براي اينكه اين راه تجويز به طور موثر در اختيار باشد، ذرات محتوي آن بايد آنقدر ريز باشند تا بتوانند در بخش هاي عمقي مجاري تنفسي نفوذ كنند والبته آنقدر ريز هم نباشد تامبادا پس از مصرف از دهان و بيني خارج شوند. بنابر اين شركت Xstal Bio مسير اثباتي خاصي را پشت سر گذرانده است و هم اكنون اين فرآورده در بيماران تحت آزمايش است. فناوري نانو در زمينه تشخيص ساده بيماري ها، تصويربرداري ها و برآوردسريع از كارايي مصرف دارو در افراد نيز كاربردهايي دارد. به طور كلي اين فناوري در توليد اعضاي مصنوعي، كاشت داروها، استفاده از تشخيص هاي فردي در كنترل آزمايش هاي درون تني و تشخيصي و داروسازي نوين كاربرد دارد. درخصوص آخرين مواردي كه اشاره شد، يعني مونيتورينگ تشخيصي و داروسازي، اين فناوري قادر است ريز وسيله داروهايي بسازد تا پس از كاشتن آن در بدن و كمك آن، سطح خوني مواد بيولوژيك درون بدن دائما تحت كنترل باشد و در صورت نياز مقداري دارو آزاد و ارايه شود.

• ژن درماني

يكي ديگر از كاربردهاي فناوري نانو در زمينه دارو رساني ژن هاست. Vector هاي موجود، ويروس هاي اصلاح شده روي سيستم ايمني بدن داراي اثراتي هستند، بنابراين تحقيقات روي ساخت، ذرات نانو كه قابليت حمل ژن ها را داشته باشند از موارد مورد نياز مي باشد. ساير روش هاي آزادسازي و دارو رساني به منظور افزايش تاثير دارو و كاهش اثرات جانبي آنها نيز وجود دارند كه مورد تحقيق مي باشند. به طور مثال كاربرد پوشش هايي كه تحت تابش نور فعال مي شوند براي كاربرد داروهاي خاص در استخوان ها به كار گرفته مي شود از اين موارد هستند. اين نوع داروها عمدتا به علت نوع پوشش دادن آنها، غيرمحلول باقي مي مانند و در استخوان ها جذب مي شوند. اين پوشش ها پس از قرار گرفتن در معرض نور و تابش به فرم محلول درآمده و اجازه مي دهند تا دارو به محل اثر خود رسيده و تاثير نمايد. اين تحقيقات همچنين بر روي ذرات مغناطيسي كه به كمك آن بتوان داروها را به محل اصلي هدايت نمود نيز انجام مي شوند. پوشش ذرات غير نانو با پليمرهايي نظير پلي اتيلن گليكول نيز از مواردي است كه به كمك آن داروها را مي توان به محل اصلي هدايت نمود. اين روش سبب مي شود تا اختصاصات دارو تغيير ننمايد و دارو از متابوليسم در كبد درامان باقي بماند. اين راه دارورساني نيز به زودي در درمان در دسترس قرار خواهد گرفت. علي رغم آنكه امروزه ممكن است فناوري نانو در مقايسه با علوم رايج و كاربردي بيشتر از يك عبارت باب روز جلب توجه نكند، اما اصلا نبايد از توانمندي هاي آتي آن غفلت كرد.

• تحليل

مهندسي ذرات و دارو رساني نوين از مهم ترين فصل هاي مشترك دارو رساني با فناوري نانو است، به علت پيشرفت در روندهاي ساخت ذرات و فرمولاسيون هاي دارويي امكان دارو رساني فرآورده هاي جديد كه عمدتا از نوع پپتيدها و پروتئين ها مي باشند امكان پذير شده است. هم راستاي اين پيشرفت ها صنعت ساخت پليمرهاي دارويي امكان تهيه حامل هاي مناسب براي دارو رساني به محل هاي اثر مورد نظر را فراهم كرده است. اميد است با يك بازنگري كلي پيرامون توانمندي هاي موجود در مراكز تحقيقاتي داخلي و امكان سنجي براي انجام پروژه هاي نانو در عرصه دارو رساني بتوان از ظرفيت هاي بالقوه در راستاي كاربردي نمودن فناوري نانو در دارو رساني بهره برداري نمود. متقابلا پژوهشگران نيز مي بايستي با درك مناسب از موقعيت فراهم شده و توجه صنايع دارويي از اين فناوري، خود را به طور علمي و عملي براي ورود در اين عرصه مهيا نمايند و با ارايه دستاوردهاي قابل كاربرد، حفظ اعتمام متقابل سرمايه گذاران و گسترش روز افزون اين رويكرد در بين صنايع دارويي اقدام نمايند.

 

 

 

 

متن حاضرضمن معرفي فناوري نانو يا همان نانوتکنولوژي ،زير ساختارها وشاخه هاي مختلف مطالعاتي اين فناوري وهمچنين کاربردهاي علمي، صنعتي وتجاري را بطورمختصر بيان ميکند.ٍِ

تعريف ناتوتکنولوژي

موسسه ملي پيشگامي نانوتکنولوژي در آمريکا www.nano.gov تعريف زير را ارائه ميدهد: توسعه تحقيقات و فناوري در سطوح اتمي، مولکولي، و ماکرومولکولي با طول تقريبي 1 تا 100 نانومتر ، به منظور فراهم آوردن شناخت اصولي از پديده ها و مواد در نانو مقياس و به منظور ايجاد و استفاده از ساختارها، قطعات و سيستم هايي که به خاطر اندازه کوچک و يا متوسط خود داراي خواص و عملکردهاي جديدي هستند.

 

زير ساختارها

1- مواد نانوساختارها: ماده نانوساختاري به هر ماده اي اطلاق ميشود که ابعاد آن در مقياس نانومتري باشد« مانند نانوذرات و نقاط کوانتومي » مواد در مقياس نانومتري رفتار کاملا متفاوتي از خود بروز ميدهند، مواد توده اي که ما بصورت معمول با آنها سرو کار داريم در مقياسهاي کوچک رفتارغيرکنترل شده و نامنظمي دارند. همانطور که ذرات کوچکتر ميشوند خواص ماده تغيير ميکند، فلزات سخت تر و سراميکها نرمتر، خصوصيت نور يا ديگر تابشهاي الکترومغناطيسي که بوسيله اندازه تحت تاثير واقع مي شوند نيز تغيير مي کند.

موادي که داراي ساختار دقيق اتمي هستند ( نظير نانولوله هاي کربني) نسبت به مواد توده اي مشابه که ساختار و ترکيب اتمي در آنها بصورت تصادفي تغيير ميکند. خواص کاملا متفاوتي دارند. يک لوله تو خالي منظم کوچک از کربنها (نانو لوله هاي کربني) بطرز شگفت انگيزي محکم است و خواص الکتريکي و گرمايي جالب توجه و مفيدي دارد.

 

 

2- مواد نانوبلوري:

 اگر اندازه دانه بلور در يک فلز به سمت نانو مقياس حرکت مي کند ، نسبت اتمهاي موجود بر روي مرزهاي دانه هاي اين جسم جامد افزايش پيدا مي کند و انها رفتاري  کاملاً متفاوت از اتمهايي که روي مرزها نيستند بروز مي دهند. رفتار آنها شروع به تحت تاثير قرار دادن رفتار ماده مينمايد. نتيجه آن در فلزات شامل افزايش استحکام، سختي، مقاومت الکتريکي، ظرفيت حرارتي ويژه، بهبود انبساط حرارتي و خواص مغناطيسي و کاهش رسانايي حرارتي است.

فولاد متعارف داراي افزودنيهاي ذرات کربني است، اگر بتوان از افزودنيها با ساختارهاي بسيار ريز استفاده کرد نتيجه کار يک فولاد جديدي است که فوق العاده مستحکمتر است(پروژه شرکت تويوتاي ژاپن)

توليد مواد آمورف(موادي که داراي هيچگونه ساختار بلوري يا الگوي خاصي در مقياس اتمي خود نيستند) و تهيه روکش آمورف از فولاد بسيار سخت که داراي خاصيت ارتجاعي جالب توجهي است (پروژه وزارت انرژي امريکا)

افزايش سطح دانه در مورد نانو بلوري اغلب واکنش پذيري و حلاليت را افزايش مي دهد روش هاي نانوبلوري کردن مواد عبارتند از رسوب دهي يا الکترو رسوب دهي با ليزر پالسي يا روشهاي رسوب دهي شيميايي بخار که مي توانند هر سطحي را با فلزات ، نيمه هادي ها و ديگر مواد روکش دهند.

اگر بلورهاي داخل فلزات تحت فشار زياد در معرض نقش برشي بالا قرار گيرد. توانايي تبديل شدن به ذرات کوچکي که باعث افزايش استحکام، و افزايش چکشي خواري مي شود.

کاربردها: فلزات نانوبلوري در صنايع خودروسازي، هوافضا، صنايع ساختماني کاربرد دارد و ميتوانند بجاي فلزات و آلياژها به خدمت گرفته شود. در سالهاي اخير سراميکهايي ساخته شده است که در دماهاي بالاتر از دماي کنوني ابر رسانا ميشوند. (پروژه عملي در سوئد)

کاربرد روکشهاي نانو بلوري در ماشين آلات و يا روکش در استحکام پيلهاي خورشيدي و يا کاربرد نانوبلورهاي تيتانيوم در ساختمان اعضاي مصنوعي براي استحکام بيشتر و افزايش انعطاف پذيري بيشتر را مي توان نام برد.

 

3- نانوذرات:

 روشهاي مختلف در زمينه امکان ساخت نانوذرات از مواد گوناگون و امکان کنترل بر روي اندازه، ترکيب و يکنواختي وجود دارد. نانوذرات در زمينه هاي زيست پزشکي– داروسازي، حاملهاي دارو- تشخيص بيماري ها صفحات خورشيدي– کاربرد دارد. نانوذرات در صيقل دهنده ها- رنگها، روکشهاي عينک– کاشيها– روکشهاي الکتروتروميک براي شيشه اتومبيلها و پنجره ها مورد استفاده قرار مي گيرند–روکشها غير قابل رنگ آميزي يا ضد دست نوشته– و يا ديوارهاي خود تميز کن مورد توجه مي باشد نانوذرات سراميکي اکسيد فلزي, نظير اکسيد تيتانيوم– روي آلومينيوم، آهن سيليکات (سراميکها) مي باشند.

اگر نانوذرات فلزي بدون اينکه ذوب شوند وادار به آميخته شدن در يک جامد شوند در بهبود کيفيت آن (نظير خازنها) موثر مي باشند.

نانوذرات چون داراي ابعاد کمتر از طول موج نور مرئي هستند به نور مرئي شفاف هستند که نسبت سطح موثر به حجم ذرات افزايش يابد (کاتاليزورها) ميتوانند سطح واکنشها را افزايش دهند.

روشهاي توليد نانوذرات عبارتند از:

چگالش از يک بخار

سنتوشيميايي

روش آسياب يا پودر کردن

 

مواد کامپوزيت

استفاده از نانوذرات در مواد کامپوزيت ميتواند استحکام انها را افزايش و يا وزن آنها را کاهش دهد، مقاومت شيميايي و حرارتي آنها را افزايش داده و خصوصيات جديدي نظير هدايت الکتريکي را افزايش دهد. مشهورترين بازار مواد کامپوزيت اجزاء ساختاري مبتني بر پليمرها مثلاً پلاستيک است در صنايع خودروسازي و هوا فضا، کاهش وزن در عين يکسان نگهداشتن استحکام فاکتور مهمي است. جايگزيني مواد ساختاري فولاد- آلومينيوم و بتن با مواد کامپوزيت پليمري در صورتي رخ ميدهد که نسبت به استحکام به وزن را افزايش دهد. کامپوزيتهاي پر شده بوسيله خاک رس در شرکت تويوتا کاربرد فراواني دارد.

نانوالياف (مخلوط الياف حاوي نانو لوله هاي کربني چند ديواره براي ايجاد خاصيت رسانايي ميتواند کاربردهاي چند منظوره داشته باشد.) مواد بسته بندي و روکشهاي مورد استفاده توانسته است بازار خوبي براي محصولات نانو توليد نمايند.

 

5- نانو کپسول ها

لفظ نانو کپسول شامل هر نانو ذره اي است که داراي يک پوسته و يک فضاي خالي جهت قرار دادن مواد مورد نظر باشد. مثال جالب توجه نانو کپسولي که طبيعت ساخته ديواره هاي سلولهاي بدن انسان ميباشد. (ليپوزوم ها) کارنانوکپسول براي جابجايي مواد و کنترل و رهايش و محافظت در برابر محيط ميباشد (دارها توسط سلولها وارد خون و توسط نانوکپسولها در بدن جابجا و محافظت مي شوند تا به محل مورد توجه برسند) فرايند عمومي ساخت کپسولها يک اموسيون روغن در آب يا آب در روغن به ترتيب نانوکپسولهاي روغني و آبي هستند مثلاً تزريق وريد نانوکپسولها مستلزم يک پايه آبي پس اموسيون روغن در آب ميباشد براي روکش دادن کپسولها ميتوان از پروتئين ها، پليمرها و مواد طبيعي يا مصنوعي استفاده کرد. بزرگترين کاربرد نانون کپسول ها در دارورساني هدفمند ميباشد. پيچيدگي سيستم زيستي و مکانيسم ساخت نانو کپسول ها روش وارد نمودن داروها به درون آنها براي ايجاد اثرات فيزيولوژيکي گوناگون همگي زمينه ساز تحقيقات امروزه را فراهم ميکند. بطور مثال ميتوان نانو کپسولهاي پليمري را در اندازه ها و اشکال مشخص توليد کرد و با جايدهي يک مولکول خاص در ديواره اين نانو کپسولها آنها را کارکردي کرد. که اين يک سيستم داروسارزي هدفمند را طراحي ميکنم و وقتي به يک زيست مولکول خاص رسيد محتوي نانو کپسول را ازاد مي کنم بهترين مثال دارورساني با نانو کپسول ها پروتئين هايي هستند که به سرعت در بدن تجزيه ميشوند. از کاربردها ديگر نانو کپسولها رسانش مواد شيميايي جهت مصارف کشاورزي و صنعت مواد آرايشي ميباشند. اين مواد ميتوانند رهايش مواد به درون پوست يا مو را به تاخير انداخته يا از موادي باشد که در برابر محيط بيرون محافظت کنند يا بعنوان عوامل شناسايي در علوم حيات استفاده کرد.

 

6- مواد نانو حفره اي:

مواد نانو حفره اي داراي حفراتي کوچکتر از 100 نانومتر هستند ديواره سلولها مملو از غشاهاي نانوحفره اي است. در حال حاضر صنعت نفت و ديگر صنايع سالها از مواد نانو حفره اي طبيعي موسوم به زئوليتها بعنوان کاتاليست سود جسته اند. سطح ويژه اين مواد نانوساختاري بالا ميباشد لذا جذب سطحي قابل توجه است (سطح ويژه معمولاً درحد چند صد متر مربع بر گرم است.)

(علاوه بر اثرات کاتاليزوري) قرار دادن مواد درون نانو حفرات موجب تغيير گوناگوني در خواص آن ميشود. از ديگر کاربردهاي جالب توجه حفرات داراي اندازه مشخص توانايي آنها در اجازه عبور دادن به برخي مواد و ممانعت از بقيه مي باشد.

راههاي بسيار زيادي براي ساخت مواد نانو حفره اي وجود دارد مثلا موادي را از يک جامد استخراج و حفراتي در آن بوجود آورد، يا مخلوطي از پليمرها را با حرارت دهي بصورت جامدات نانو حفره اي در آورد، روش سل ژل (  ) يا روش انروزلها (انتشار يک گارد در يک ژل به جامدي بسيار سبک تبديل مي شود روش پرتويوني و با استفاده از روش نور ماوراء بنفش (مولکولها را در لايه نازک سيليکاي شکنه (دانشگاه هاروارد دانشگاه نيومکزيکو)

از کاربردهاي فيلتراسيون غشايي براي خالص سازي آب- خالص سازي داروها و آنزيم ها و فرايند توليد نيمه هادي ميتوان نام برد که ارزش بازار يابي آن صدها ميليون دلار است. يک سيستم انسولين رساني حاوي سلولهاي لوزالمعده  موش در يک ماده نانو حفره اي است که ميتواند از سلولها در برابر سيستم ايمني بدن محافظت کرده به گلولز اجازه ورود و به انسولين اجازه خروج ميدهد. ساختن نيروهاي حالت جامد از سيليکون نانو حفره اي ايده هاي ايده آل اند و تاکنون مراحل مقدماتي آن انجام شده (دانشگاه پوردو)

 

7- نانوالياف (نانوسيمها)

نانواليافهاي کربني، جامد و توخالي با چند ميکرون طول و100 نانومتر قطر مصارفي در مواد کامپوزيت و روکشها دارند. که موجب افزايش استحکام و رسانا سازي بالقوه مواد ميشوند. در اين فناوري مايعات بار دار شده بصورت جريانهاي کوچک به درون يک ميدان الکتريکي کشيده ميشوند که بعداً بصورت الياف پليمريزه ميشوند. مواد ديگر مثل نانو ذرات و حتي نانو لوله ها را ميتوان در اين الياف جاي داد.

اين الياف بر اثر نيروهاي الکترواستاتيک، ويروسها و ديگر ذرات را به خود مي چسبانند پس در زيست فيلتراسيون براي الودگي زدايي بکار ميروند. اين الياف با فرايند سل ژل و حرارت دهي بعدي خلق مي شوند.

البسه ساخته شده از نانو الياف به عبور هر چيزي غير از مولکولهاي بسيار کوچک مقاوم اند و در پوشاک مقاوم به مواد شيميايي مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين توانايي آنها در اجتناب از آب، روغن به لباسهاي ضد لک مشهور خواهد شد. (کره جنوبي20 ميليون دلار به مدت9 سال سرمايه گذاري کرده است. )

 

- نانوسيمها

در راستاي دستيابي به قطعات الکترونيکي نانو مقياس، براي اتصال دهي آنها به سيمهاي نانو مقياس نياز داريم. نانو سيمها ميتوانند همچون حافظه باشد. سه راه عمده براي ساخت نانو سيمها عبارتند از:

الف- استفاده از ليتوگرافي يا چاپ روي يک سطح با تيوکساهاي ميکروسکوپي نيروي اتمي.

ب- استفاده از فرآيند شيميايي در يک محيط گازي يا مايع، مثلا روي يک سطح جايي بوسيله ميدان الکتريکي و يا يک سيال  طراحي کرد.

ج- روش خودآرايي براي رشد مستقيم يک نانو سيم روي يک سطح

نانو سيمها مي توانند از فلزات، نيمه هادي چون سيليکون و گاليم و يا از جنس مواد الي باشند. در اين زمينه مقاله اي ارائه شده که از نانوسيمها بعنوان آشکارهاي شيميايي و زيستي ميتوان استفاده کرد ..در دا نشگاه کاليفرنيا قابليت يک نانوسيم پليمري براي آشکار سازي مقادير ناچيز مواد منفجره را بررسي نموده است. اين آشکار سازي حاصل از تشعشع سيمها تحت نور ماوراء بنفش است که تحت تاثير مقدار اندکي TNT اثر آن متوقف ميشود. نانوسيمها در سيستم ميکرو آناليز، تجهيزات آشکار سازي راديويي سيستم بينايي در شب و شناسايي معدن دارند.

 

9- فولرين ها

فولرين ها قفس هايي با شبکه کروي از 60 اتم کربن آرايش يافته بصورت شش ضلعيها و پنج ضلعي هاي بهم زنجيره شده (مثل توپ فوتبال) هستند.(جايزه نوبل در سال1996 براي کشف اين ساختار بود.)

نانو لوله هاي کربني از رول شدن صفحات گرافيتي حاوي آرايه هاي شش ضلعي کربني بصورت لوله ايجاد ميشوند داراي خواص و روش توليد مشابه با فولرينها هستند. اولين روش توليد آن بدين صورت بود که: 150 آمپر از يک ميله کربني عبور داده و دوده با بنزن استخراج ميشود که محلول ارغواني حاصل حاوي C60 است. فولرينها (باکي بالها) از نظر فيزيکي مولکولهاي بيش از حد قوي هستند.

و قادرند فشارهاي بسيار زياد را تحمل کنند. پس از تحمل3000 اتمسفر فشار به شکل اوليه خود منبسط مي شوند نيروهاي آن بجاي پيوند شيميايي با نيروهاي بسيار ضعيف واندروالس بهم ميچسبند که مشابه نيروهاي نگهدارنده لايه هاي گرافيت است اين مسئله موجب ميشود باکي بالها داراي قابليت روان کنندگي شوند.

وارد کردن مقادير اندک از آنها در يک ماتريس پليمري استحکام را بالا و دانستيه آن را پايين  مي آورد. اگر برخي از اتمهاي کربن باکي بال را با نيتروزن جايگزيني کرده موجب پيوند آنها با هم به صورت ماده اي سخت اما الاستيک شدند. تحمل بالاي سيستمهاي زيستي به کربن باعث قابليت بالاي باکي بالها در مصارف پزشکي شود هر چه در باکي بال قرار داده شود بخوبي در برابر بدن محافظت ميشود نکته خيلي مهم اين است که باکي بالها به اندازه کافي کوچک هستند که از کليه بدن عبور کرده و دفع ميشوند. از ديگر ويژگي باکي بالها توانايي آنها براي درمان عفونت HIV  (HIV پرونتاژ هدف داروهاي موجود ايدز است.)

قيمت کنوني فولرينها حدود20 دلار برگرم است که اين قيمت براي مصارف پزشکي مناسب ولي براي مواد کامپوزيت مناسب نيست. شرکت ميتسوبيشي در2004 توليد سالانه به مقدار1500 تن رسانده است.

توانايي ديگر وارد نمودن عناصر راديواکتيو به درون باکي بالها جهت رسانش مواد به سلولهاي سرطاني بدن ميباشد اگر بتوان اتمهاي فلزات مغناطيسي به درون باکي بالها فرستاد ميتوان در تصوير برداري تشديد مغناطيسي براي ديدن درون بدن استفاده کرد.

10- نانو لوله هاي کربني

نانولوله هاي کربني در واقع لوله هايي از گرافيت ميباشد گرافيت شکلي از کربن است که از           لايه هاي حاوي آرايش هاي شش ضلعي حاوي اتم کربن است يک خصوصيت مشهور آنها استحکام کششي برجسته آنهاست. (100 گيگا پاکسال)100 برابر محکم تر از فولاد که اين تنها براثر نيروهاي ضعيف واندروالس. نانولوله ها به مواد ديگر براحتي نمي چسبند که بااصلاح شيميايي نانولوله ها ميتوان در مواد کامپيوزيت جديد که نسبت استحکام به وزن آن زياد است استفاده نمود. خواص الکتريکي نانولوله ها دامنه وسيعي از کاربردهاي اين مواد است. (پروژه مطالعاتي دانشگاه کاليفرنيا) 

يکي از خواص نانولوله هاي کربني نشر ميداني است (يعني تحت تاثير  ميدان الکتريکي از خود الکترون منتشر مي کند) يک تيم مشترک در فرانسه و کمبريچ در انگلستان با رشد نانولوله هاي کربني درون حفره هاي يک لايه که کنترل نشر الکترون را بعهده داشت دريچه جديدي از کاربردها اين مواد را تجربه نمودند.

در سال 2001 پژوهشي از احتمال ابررساني نانولوله ها در دماي اتاق حکايت کرد. اگر چنين چيزي عملي شود صنعت انتقال نيرو با تغييرات عظيمي روبرو خواهد شد. نانولوله ها براي نگهداري هيدروژن کربنها جهت استفاده از پيلهاي سوختي مورد مطالعه قرار داد. ( NEC از توليد يک پيل سوختي در سه سال آينده خبر داده) نانولوله ها قابليت خود را براي دو برابر کردن ظرفيت باندهاي قابل شارژ ليتيوم بجاي گرافيت نشان داده است.

روشهاي ساخت نانو لوله ها کربني عبارتند از :

الف- تخليه قوس الکتريکي: جرقه اي بين دو الکترود گرافيتي ايجاد ميشود، کربن  يک الکترود راکنده و بصورت دوده روي ديگري متراکم مي سازد. فشار منطقه تبخير و جريان مهمترين عوامل موثر در راندمان ميباشد و شايد اين روش مناسب براي توليد انبوه نانو لوله ها جهت استفاده در مواد کامپيوزيتي مناسب است.

ب- از ليزر براي تبخير هدف گرافيتي در کوره اي به دماي C 12000 حاوي هليوم و نيتروژن با فشار بالا مي توان استفاده کرد.

پ- رسوب دهي شيميايي بخار به کمک حرارت[روش CVD]

د- رسوب دهي شيميايي بخار به کمک پلاسما [روش CVD]

CVDحاصل از پلاسما را در دماهاي پايين تري ازCVDحرارتي ميتوان انجام داد. اين نانولوله هاي کربني را مي توان روي شيشه سود آهکي رشد داد.

هـ- رشد فاز بخار با مخلوط کردن هيدروکربنها و فلزکاتاليست در محفظه نانولوله ها ساخته مي شود.

د- الکتروليز در اثر الکتروليز کلريد ليتيوم مذاب در يک محفظه گرافيتي که آند يک بوته گرافيتي است.

پ- سنتوشعله

احتراق متان باعث ايجاد شعله مي شود و وارد نمودن هيدروکربنهاي ديگر و کاتاليستها  مي تواند راهي براي توليد انبوه سازي باشد.

کليد پيشرفت کامپوزيتهاي نانولوله اي توليد حجيم و تا حد امکان يکنواخت آنهاست. شرکت (Bvsiness.c.c. ) در سال 2000 قيمت 300 تا 1500 دلار براي هر گرم بوده و در حال حاضر به 20 دلار  به گرم رساننده است.

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

چهارشنبه,17 خرداد 1386 (تعداد دفعات خوانده شده:9248)از: http://www.softestan.com


1- اطلاعات چگونه ذخيره مي شود؟

در كتاب The Compact Disc Handbook از Ken pohlmann آمده است، رسانه هاي Write-once شبيه به ديسك هاي Play back-only ساخته مي شوند. همانند CD هاي معمولي، آنها از يك لايه بنيادين پلي كربنيك، يك لايه منعكس كننده و يك لايه محافظ استفاده مي كنند لايه ضبط كننده در بين لايه بنيادين و لايه منعكس كننده قرار دارد كه تركيبي از يك رنگ اصلي است... برخلاف CD هاي معمولي، يك تراك مارپيچي از قبل شيار دار شده، براي راهنمايي ليزر ضبط كننده در طول تراك مارپيچي استفاده مي شود، اين امر طراحي سخت افزاري recorder را آسان مي سازد و سازگاري ديسك را تضمين مي نمايد.

CD-R از بالا به پايين اينگونه لايه گذاري شده است:

--برچسب[ اختياري]
--پوشش ضد خش و يا قابل چاپ [ اختياري]
--لاك الكل عاري از اشعه فرابنفش
--لايه منعكس كننده
--رنگ پليمري ساختماني
--زير لايه پلي كربنيك

در CD هاي “ سبز” و ” طلايي” طلاي واقعي وجود دارد، اگر CD-R را رو به منبع نورنگاه داريد، باريكي آن آنقدر هست كه قابل رويت باشد. به خاطر داشته باشيد كه داده ها به سمت برچسب نزديكترند، تا سمتي كه پلاستيك شفاف قرار دارد و داده ها از آنجا خوانده مي شوند. اگر CD-R از پوشش فوقاني سختي برخوردار نباشد، همچون Infoguard ‌ Kodak ، خراشيدن سطح فوقاني بسيار ساده است و CD-R را به صورت غيرقابل مصرف در مي آورد.

يك ليزر در CD recorder يكسري سوراخ به نام ” چاله” در لايه رنگي ديسك ايجاد مي كند. فضاي بين اين چاله ها ” زمين ” خوانده مي شود. الگوي چاله ها و زمين ها اطلاعات را بر روي CD رمزگذاري مي كند و به آنها اجازه مي دهد تا روي CD player كامپيوتر بازيابي شوند.

ديسك ها از داخل ديسك به خارج نوشته مي شوند، با نگاه كردن به ديسكي از داخل ديسك به خارج نوشته مي شوند. با نگاه كردن به ديسكي كه آن را Write كرده ايد، مي توانيد به صحت اين مسئله بر روي يك CD-R پي ببريد، همچنان كه به سمت خارج پيش مي رويد اين تراك مارپيچ 22188 چرخش دورتادور CD به همراه 600 چرخش تراك در هر ميليمتر ايجاد مي كند. اگر مارپيچ ها را باز كنيد. طول آن به 5/3 مايل مي رسد.

ساختار يك CD-RW متفاوت است:

--برچسب [ اختياري]
--پوشش ضد خش و يا قابل چاپ [ اختياري]
--لاك الكل عاري از اشعه فرابنفش
--لايه منعكس كننده
--لايه عايق بالايي
--لايه ضبط كننده
--لايه عايق پاييني
--زير لايه پلي كربنيك

2- چگونه مي توان فهميد كه ديسك در چه فرمتي است؟

معمولا با نگاه كردن به بسته بندي و با خود ديسك مي توان به فرمت آن پي برد:

• ديسك هاي CD-DA داراي يك لوگو “ Compact Disc Digital Audio “ هستند.
• ديسك هاي CD+G شامل كلمات ”‌CDGraphics ” مي باشند.
• ديسك هاي CD-I داراي لوگو ” Compact Disc Digital Video و يا كلمات ”‌Video CD ” مي باشند.
Video CD با CD-Video فرق مي كند. CD-V يك فرمت آنالوگ است مانند Laser Disc و ويدئو قابل ديدن با درايو CD-ROM نيست.


3-محافظت در برابر كپي گرفتن چگونه كار مي كند؟

راه هاي متعددي وجود دارد. يك تكنيك ساده و معمولي افزايش طول چند فايل روي CD است، بگونه اي كه آنها با صدها مگابايت طول ظاهر شوند. اگر طول فايل را بسيار بزرگتر از آنچه كه واقعا هست در تصوير ديسك قرار دهيد، اين كار عملي است. در واقع اين فايل با بسياري از فايل هاي ديگر منطبق مي شود. تا جايي كه برنامه كاربردي از طول فايل آگاه است، نرم افزار بخوبي كار مي كند. اگر كاربر سعي كند فايل ها را روي ديسك سخت خود كپي نمايد، يا يك كپي ديسك به ديسك را صورت دهد، تلاش با شكست مواجه خواهد شد، زيرا CD چند گيگابايت از داده ها را نگاه مي دارد . يك راه حل عملي كه كنترل كافي بر روي recorder و نرم افزار master كننده دارد، نوشتن داده هاي ناقص در بخش ECC از سكتور داده هاست. سخت افزار استاندارد CD-ROM به طور خودكار خطاها را تصحيح مي كند و مجموعه هاي مختلفي از داده ها را بر روي ديسك مقصد مي نويسد. سپس reader ، كل سكتور را به عنوان داده هاي خام Load مي كند، بدون آنكه به تصحيح خطا بپردازد: حتي اگر نتواند داده هاي اصلي تصحيح نشده را بيابيد، اما مي داند كه يك نسخه تصحيح شده را مي خواند. در جايي كه مكانيزم درايو و ميان افزار بخوبي تعريف مي شوند، اين تنها چيز با دوام بر روي سيستم هاست، همچون كنسول هاي بازي.
يك روش نه چندان پيچيده ولي موثر فشرده سازي يك CD نقره ايي با داده هايي فراتر از آنچه كه يك CD ، 74 دقيقه اي مي تواند Write كند. بنابراين كپي كردن ديسك نياز به فضاهاي خالي خاصي دارد، براي جبران اين فضا، داده ها را جا به جا مي كند، ديسك را هك مي نمايد يا ديسك هاي نقره ايي را با داده هاي سرقت رفته فشرده سازي مي كند. اگر اين كار ادامه يابد ديسك روي برخي درايوها غيرقابل خواندن مي شود. يك فضاي خالي Overburn شده 80 دقيقه اي قادر به نگهداري هر مقدار اطلاعاتي است كه بتوانيد با اطمينان در يك ديسك بگنجانيد.
روش خانه هاي نرم افزاري PC ، از فاصله بين تراك هاي صوتي استفاده مي كند و علائم شاخص را در محل هاي غير منتظره باقي مي گذارد. اين ديسك ها قابل كپي گرفتن از طريق اكثر نرم افزارها نيستند و نسخه برداري از آنها روي درايوهايي كه از ضبط disc-at-once پشتيباني نمي كنند، ممكن است امكانپذير نباشد.
روش ديگر ،ديسك هاي غير استاندارد با تراك كوتاهتر از 4 ثانيه است. اكثر نرم افزارهاي ضبط كننده و در حقيقت برخي recorder ها، كپي ديسك با چنين تراكي را رد مي كنند، يا تلاش مي كنند آن را كپي نمايند ولي با شكست مواجه مي شوند. يك برنامه كاربردي محافظت شده وجود تراك مورد نظر و اندازه آن را كنترل مي كند. به هر حال برخي recorder ها ممكن است موفق شوند، بنابراين اين كار ساده ايي نيست. قرار دادن تراك هاي چندگانه داده ها در بين تراك هاي صوتي يك CD ، كپي كننده هاي ديسك را سر در گم خواهد كرد. گاهي اوقات كپي يك ديسك برچسب هاي Volume متفاوتي دارد. اين مسئله معمولا فقط در كپي هاي فايل به فايل روي مي دهد، نه كپي هاي تصوير ديسك، بنابراين كنترل نام ديسك به طور حاشيه اي مفيد است اما چندان موثر نيست، تغيير فهرست مطالب بگونه ايي كه ديسك بزرگتر از آنچه كه هست به نظر برسد، برخي از برنامه هاي كپي را متقاعد خواهد كرد كه ديسك منبع بسيار بزرگ است.
سيستم Laserlok از سايت http://www.diskxpress.com\ ادعا مي كند كه قادر است با كمترين هزينه از نسخه برداري غيرقانوني ديسك جلوگيري نمايد. Disk Guard ، يك ابتكار جديد است كه متعلق به TTR Technology مي باشد آنها ادعا مي كنند كه قادرند امضايي را بر روي CD هاي فشرده و CD-R ها است، اما بدون سخت افزار خاص قابل نسخه برداري نيست. يك برنامه مي تواند با كنترل كردن اين امضاء در جهت محافظت در برابر كپي گرفتن استفاده نمايد و در صورت عدم حضور امضاء از اجرا صرف نظر كند.

4- ديسك MultiSession چيست؟

يك Session ، يك سگمنت ضبط شده است كه ممكن است شامل يك يا چند تراك از هر نوعي باشد. الزامي وجود ندارد كه CD recorder كل Session را به يكباره Write كند، اما آخرين Session روي ديسك بايد بسته شود. قبل از آنكه يك CD صوتي استاندارد يا CD-ROM Player آن را تشخيص دهد. Session هاي اضافي مي توانند تا زماني كه * ديسك * بسته مي شود و يا اينكه فضاي خالي وجود نداشته باشد، اضافه گردند. MultiSession Writing ، اولين بار در ديسك هاي photo CD استفاده شد، كه اجازه مي داد تا تصويرهاي اضافي ضميمه گردند. امروزه، اغلب با ديسك هاي MultiSession پيوندي و گاهي اوقات هم براي ديسك هاي CD-Extra بكار مي رود. وقتي كه CD داده ها را در درايو CD-ROM خود قرار مي دهيد، سيستم عامل آخرين Session ديسك را مي يابد و دايركتوري را از آن مي خواند . اگر CD از نوع فرمت ISO-9660 باشد- ورودي هاي دايركتوري مي تواند هر فايلي را روي CD هدف قرار دهد بدون توجه به نوع Session اي كه در قالب آن نوشته شده است. اكثر برنامه هاي معروف تكثير كننده CD به شما اجازه مي دهند تا يك يا چند Session اخير را به Session اي كه تازه نوشته شده پيوند دهيد. اين امر موجب مي شود كه فايل هاي Session هاي قبلي بدون اشغال فضاي اضافي بر روي CD در آخرين Session ظاهر شوند. همچنين مي توانيد با قرار دادن نسخه جديد در اخرين Session بدون افزودن پيوند به نسخه قديمي تر ، نسخه جديد را در آخرين Session قرار دهيد.
در عوض، زماني كه يك CD صوتي را در CD Player معمولي قرار دهيد، تنها به اولين Session توجه مي شود. به همين دليل Write هاي MultiSession در مورد CD هاي صوتي كار نمي كنند، اما در صورت روي دادن چنين اتفاقي اين محدوديت به يك مزيت تبديل مي شود. اين محدوديت بدين معني نيست كه شما بايد كل CD صوتي را به يكباره Write كنيد. توجه داشته باشيد كه تركيب Session هاي (CD-ROM ) MODE-1 و ( CD-ROM\XA ) MODE-2 روي يك ديسك منفرد جايز نيست. شما مي توانيد چنين چيزي را ايجاد كنيد. اما تشخيص آن براي درايوهاي CD-ROM دشوار خواهد بود.

5- كانال هاي زيركد چه هستند؟

8 كانال زيركد وجود دارد ( P,Q,R,S,T,U,V,W ) روش دقيق رمزگذاري فراتر از گنجايش اين مقاله است، اما متذكر مي شويم كه داده ها به طور يكسان در سرتاسر CD توزيع مي شوند و هر كانال مي تواند حدود 4MB را نگاه دارد.
كانال زير كد Q را مي توان با recorder هاي JVC\Pinnacle كنترل كرد، اما ظاهرا زياد كاربرد ندارند. كانال زيركد Q ، شامل اطلاعات مفيدي است كه در اكثر recorder ها قابل خواندن و نوشتن هستند. منطقه داده هاي كاربر شامل 3 نوع داده زير كد- Q است: اطلاعات موقعيتي، عدد كاتالوگ رسانه ها و كد ISRC . فرم هاي ديگري براي فعال ساختن MultiSession بكار مي روند و TOC را شرح مي دهند. CD Player هاي صوتي از اطلاعات موقعيتي براي نشان دادن زمان جاري استفاده مي كنند و داراي اطلاعاتي در مورد شاخص و يا تراك هستند. زماني كه ضبط Disc-At-Once انجام مي دهيد، اين اطلاعات قابل كنترل هستند.
ISRC كه توسط صنعت ضبط استفاده مي شود، كشور مبدا ، مالك، سال انتشار و عدد سريال تراك ها را بيان مي كند و ممكن است در هر تراكي متفاوت باشد. ISRC اختياري است و بسياري از CD ها از آن استفاده نمي كنند. عدد كاتالوگ رسانه ها شبيه به ISRC است، اما در هر ديسك ثابت مي باشد. توجه داشته باشيد كه اينها با كدهاي UPC فرق مي كنند. كانال هاي زير كد R-W ، براي متن و گرافيك در برنامه هاي كاربردي خاص همچون CD+G ( W\graphics CD كه توسط Sega CD پشتيباني مي شوند) استفاده مي شوند. Philips كاربرد جديدي به نام ITTS را تدبير كرده است، اين كاربرد Player هاي كاملا مجهز را قادر مي سازد تا متن و گرافيك را روي ديسك هاي صوتي Red Book نمايش دهند. اخير ترين نتيجه اين تكنولوژي “ CD-Text ” است كه راهي را براي گنجاندن داده هاي ديسك و تراك بر روي يك CD صوتي استاندارد، فراهم مي سازد.


6- آيا فيلدهاي CD Identifier ( شناسه CD ) كاربرد وسيعي دارند؟

هم اكنون، تعداد سازندگاني كه از اين فيلدها استفاده مي كنند چندان زياد نيست و اينكه تمام دستگاه ها قادر به خواندن تمام فيلدها نيستند. برنامه هايي كه CD هاي صوتي را شناسايي مي كنند، به طور خودكار يك ID را بر مبناي كميت و طول تراك هاي صوتي محاسبه مي كنند.

7- سوزاندن يك CD-R چقدر طول مي كشد؟

اين زمان بستگي به آن دارد كه شما چه مقدار داده را مي خواهيد بسوزانيد و اينكه سرعت درايو شما چقدر است. سوزاندن 650MB داده حدود 74 دقيقه در 1X ، 37 دقيقه در 2X و 19 دقيقه در 4X ، زمان مي برد،اما شما بايد براي “Finalize ”‌كردن ديسك ، يك يا دو دقيقه اي را بيافزاييد. بخاطر داشته باشيد كه براي تك سرعته 150kb\ ، دو سرعته ثانيه 300kb\ و به همين ترتيب است. اگر شما نصف اين داده ها را داريد، سوزاندن در نصف اين زمان تمام خواهد شد.

8- تفاوت بين disc-at-once و Track-at-Once در چيست؟

دو روش اساسي براي Write كردن يك CD-R وجود دارد.(DAO ) Disc-At-Once ، كل CD را در يك مرحله و احتمالا تراك هاي چندگانه را Write مي كند. تمام سوزاندن بايد بدون وقفه كامل شود و امكان اضافه كردن اطلاعات بيشتر وجود ندارد. Track-At-Once ( TAO ) موجب مي شود تا Write كردن در جند مرحله صورت بگيرد. براي هر ديسك، يك حداقل طول تراك 300 بلاك و يك حداكثر 99 تراك و همچنين كمي سربار اضافي در رابطه با توقف و آغاز ليزر وجود دارد. از آنجايي كه براي هر تراك ليزر خاموش و روشن مي شود، reader چند بلاك به نام بلاك هاي run-out و run-in در بين تراك ها باقي مي گذارد اگر كار به درستي صورت بگيرد، بلاك ها خاموش و معمولا غيرقابل توجه خواهند بود. CD ها و تراك هايي كه با يكديگر اجرا مي شوند ” توقف”‌قابل توجهي را خواهند داشت. برخي از تركيبات نرم افزار و سخت افزار ممكن است در اين فاصله چيزهاي زائدي را بر جاي بگذارند، كه موجب كليك آزار دهنده در بين تراك ها مي گردد. برخي درايوها و يا بسته هاي نرم افزاري ممكن است به شما اجازه ندهد تا اندازه فاصله بين تراك هاي صوتي را هنگام ضبط كردن در مد Track-At-Once كنترل كنيد، بنابراين 2 ثانيه فاصله براي شما برجاي مي گذارد. برخي از recorder ها همچون philips CDD 2000 ، ضبط ” Session-at-once ” را مي پذيرند. اين امر كنترل disc-at-once بر روي فاصله هاي بين تراك ها را براي شما فراهم مي سازد و اجازه Write كردن در بيش از يك Session را به شما مي دهد. و اين در زماني كه ديسك هاي CD Extra را Write مي كنيد، مي تواند مفيد واقع شود. مواردي وجود دارد كه ضبط disc-at-once ضروري است. براي مثال، گاهي اوقات ممكن است بدون استفاده از مد disc-at-once ، ساختن كپي هاي پشتيبان يكسان از برخي از ديسك ها، مشكل يا غير ممكن باشد. همچنين برخي از دستگاه هاي master كننده CD ممكن است ديسك هايي كه در مد Track-at-once ضبط شده اند، را نپذيرد، زيرا فاصله بين تراك ها به صورت خطا به نمايش در خواهند آمد.

ضبط disc-at-once كنترل بيشتري را بر روي ايجاد ديسك، بخصوص CD هاي صوتي دارد، اما هميشه مناسب يا ضروري نيست. ايده خوبي است كه recorder اي بگيريد كه هم از ضبط disc-at-once هم از ضبط Track-at-once پشتيباني كند.

9- تفاوت هاي بين ضبط كردن از يك تصوير و on-the-fly ؟

بسياري از CD-R هايي كه بسته هاي نرم افزاري ايجاد مي كنند، امكان انتخاب بين ايجاد يك تصوير كامل از CD بر روي ديسك و انجام آنچه كه نوشتن به صورت “on-the-fly ” نام دارد، را به شما مي دهد. هر روش مزاياي مختص خود را دارد.
فايل هاي تصوير CD گاهي اوقات CD هاي مجازي يا VCD خوانده مي شوند. اينها كپي هاي كاملي از داده ها هستند، به طوري كه روي CD ظاهر خواهند شد و بنابراين لازم است كه درايو سخت شما فضاي كافي براي نگاه داشتن اين CD كامل را داشته باشد. زماني كه از فضاي خالي 74 دقيقه اي استفاده مي كنيد، اين مقدار مي تواند به اندازه 650MB براي CD-ROM يا MB 747 براي ديسك صوتي باشد. اگر شما داراي هر دو تراك صوتي و داده ها بر روي CD خود هستيد، يك تصوير فايل سيستم ISO-9660 براي تراك داده ها و يك يا چند تصوير 16-bit 44.1KHz با صداي استريو براي تراك هاي صوتي وجود دارد.
ضبط on-the-fly اغلب از يك ” تصوير مجازي ” استفاده مي كند كه در آن كليه فايلها آزمايش شده و Lead-out مي شوند، اما تنها مشخصات فايل ذخيره مي گردد نه داده ها . زماني كه Write,CD مي شود، محتواي فايل ها خوانده مي شوند. اين روش به فضاي كمتر درايو سخت نياز دارد و ممكن است در زمان صرفه جويي كند، اما خطر buffer underrun را افزايش مي دهد. با وجود نرم افزارهاي متعدد، انعطاف پذيري اين روش نيز بيشتر مي شود، بنابراين افزودن، حذف كردن و بهم آميختن فايل ها در يك تصوير مجازي آسانتر از يك تصوير طبيعي است. CD اي كه از يك فايل تصوير ايجاد مي شود با CD اي كه با ضبط on-the-fly ايجاد شده، يكسان است با اين فرض كه هر دو فايل هاي مشابه را در مكان هاي مشابهي قرار دهند. انتخاب بين اين دو به تمايل كاربر و ظرفيت سخت افزار بستگي دارد.


10- يك CD Player چگونه مي داند كه از تراك هاي داده ها جهش كند؟

براي هر تراك فلگ ها زير كد وجود دارد.
داده ها: اگر Set شود، تراك شامل داده ها مي گردد. در غير اين صورت تراك شامل audio است.
مجاز به كپي ديجيتال: كه توسط SCMS بكار مي رود.
4Audio كاناله: استاندارد 4audio,Red Book كاناله را مجاز مي داند، گرچه تعداد ديسك هايي كه از آن استفاده مي كنند بسيار اندك هستند.
Pre-Emphasis : در صورتي set مي شود كه audio با pre-emphasis ضبط شده باشد.
دو مورد آخر بندرت استفاده مي شوند.

11- چگونه CD-RW با CD-R مقايسه مي شود؟

CD-RW مخفف CD-ReWritable است. CD-RW به طور معمول CD-Erasable ) CD-E ) خوانده مي شود. تفاوت بين CD-RW و CD-R اينست كه ديسك هاي CD-RW را مي توان Erase كرد و دوباره Write نمود، در حالي كه ديسك هاي CD-R تنها يكبار Write مي شوند. غير از اين تفاوت ديسك هاي CD-RW از تكنولوژي تغيير فاز استفاده مي شوند. درايوهاي CD-RW درست مانند ديسك هاي CD-R استفاده مي شوند. درايوهاي CD-RW از تكنولوژي تغيير فاز استفاده مي كنند. بجاي ايجاد“ حباب ها” و تغيير شكل در لايه رنگ recording ، حالت مواد در لايه ضبط كننده ار فرم شفاف به فرم غيرشفاف تغيير مي كند. حالت هاي متفاوت داراي شاخص هاي انكساري متفاوت هستند و بنابراين به طور نوري قابل تشخيص اند.
اين ديسك ها نه تنها از طريق درايوهاي استاندارد CD-R ، قابل Write شدن نيستند، بلكه قابل خواندن از طريق اكثر CD reader ها قديمي تر هم نمي باشند. تمام درايوهاي CD-RW مي توانند در CD-R ها Write شوند و انتظار مي رود اكثر درايوهاي جديد CD-ROM از CD-RW پشتيباني كنند. CD Player هاي كمي قديمي تر و اكثر CD Player هاي جديد مي توانند ديسك هاي CD-RW را اداره كنند. اگر بخواهيد بر روي رسانه ها CD,CD-RW هاي صوتي ايجاد كنيد، مطمئن باشيد كه Player شما از عهده آنها بر خواهد آمد. براي يك درايو DVD ، خواندن ديسك هاي CD-RW بسيار گرانتر از CD-R هستند. اين مسئله در تصميم گيري هاي تجاري، خود يك عامل محسوب مي شود. در تعداد دفعاتي كه ديسك مي تواند Write شود، محدوديت وجود دارد ، اما تعدا اين دفعات نسبتا بالاست.

12- Finalizing ( پايان بخش) چه كاري انجام مي دهد؟

ديسكي كه شما مي توانيد داده ها را به آن بيافزاييد باز است. تمام داده ها در Session جاري نوشته مي شوند. زماني كه عمل Write كردن به پايان مي رسد، شما Session را مي بنديد. اگر بخواهيد يك ديسك MultiSession بسازيد، همزمان Session جديدي را باز مي كنيد. اگر Sessoin جديد را باز نكنيد، بعدا ديگر نمي توانيد Session اي را باز نماييد، بدين معني كه اضافه كردن داده هاي بيشتر به CD-R غيرممكن است. كل ديسك بسته مي شود. فرآيند تغيير يك Session از باز به بسته “Finalizing ” ، “ fixating ” يا فقط بستن Session خوانده مي شود. زماني كه آخرين Session را مي بنديد، شما ديسك را fixate,finalize و يا بسته ايد.
يك ديسك تك Ssession اي داراي 3 ناحيه اصلي است: Lead-in ، كه شامل فهرست مطالب (Table of contexts ) يا TOC است، ناحيه برنامه، به همراه تراك هاي صوتي و يا داده ها، و Lead-out ، كه هيچ چيز معناداري در خود ندارد. ناحيه Lead-in و Lead-out يك ديسك باز هنوز نوشته نشده است. اگر داده ها را در يك ديسك Write مي كنيد و Session را باز مي گذاريد- TOC كه محل تراك ها را به CD Player يا درايو CD-ROM مي گويد- در يك ناحيه مجزا به نام Program Memory Area يا PMA نوشته مي شود. CD recorder ها تنها وسايلي هستند كه PMA را مشاهده مي كنند، به همين دليل است كه شما نمي توانيد داده هاي خود را در يك Session باز بر روي دستگاه استاندارد Playback ببينيد. CD Player ها چگونه تراك صوتي را نخواهند يافت و درايوهاي CD-ROM تراك داده را نخواهند ديد. وقتي كه Session پايان يافت، TOC در ناحيه Lead-in نوشته مي شود و موجب مي گردد دستگاه هاي ديگر ديسك را تشخيص دهند.
اگر Session جاري را ببنديد و Session جديدي را باز كنيد، Lead-in,Session بسته شده شامل پيوندي به Session, Lead-in بعدي خواهد بود. CD Player سيستم استريو يا ماشين شما درباره پيوند يك Lead-in بعدي چيزي نمي داند، بنابراين تنها مي تواند تراك ها را در اولين Session ببيند. درايو CD-ROM شما ديسك هاي Multi Session را بسته به ظرفيتش وآنچه سيستم عامل مي گويد مي شناسد مگر آنكه شكسته يا خيلي قديمي باشد و به راحتي اولين Session و آخرين Session هاي ما بين آنها را باز مي گرداند. برخي درايوها CD-ROM ، بخصوص مدل هاي خاص NEC ، Session هاي باز هستند و زماني كه سعي مي كنند تا Lead-in را از Session اي كه هنوز باز است بخوانند، اشكال تراشي مي كنند. آنها در هر Session ، زنجيره پيوندها را در Lead-in ها دنبال مي كنند، اما زماني كه به آخرين Session مي رسند، نمي توانند يك TOC معتبر بيابد و دچار سردرگمي مي شوند. اگرچه اين درايوها از Multi-Session پشتيباني مي كنند، اما قبل از آنكه آنها ديسك را با موفقيت بخوانند، لازم است آخرين Session بسته باشد. خوشبختانه اكثر درايوها به اين صورت رفتار نمي كنند. اگر از ضبط disc-at-once استفاده مي كنيد، Lead-in در آغاز اين فرايند نوشته مي شود، زيرا محتويات TOC زودتر شناحته مي شوند. با وجود اكثر recorder ها، هيچ راهي براي تشخيص اينكه آيا نياز به افزودن Session اضافي هست يا خير وجود ندارد، بنابراين ايجاد يك ديسك MultiSession با ضبط DAO معمولا امكان پذير نيست. اگر از ويندوز 95 و يا NT استفاده مي كنيد، ويژگي (AIN ) CD-R.Auto Insert Notification را به محض اينكه TOC نوشته شد، مي يابد. اين امر معمولا فرآيند Write كردن را با شكست مواجه مي كند. اكثر بسته هاي نرم افزارهاي ضبط CD به همين دليل به طور خودكار AIN را غيرفعال مي كنند. در مد Track-at-once ، فرايند Write كردن در هنگام پايان يافتن با شكست مواجه مي شود. در مد disk-at-once ، اين فرايند در ابتداي فرايند Write كردن دچار مشكل مي شود. در هر دو مورد آزمون Write كردن موفقيت اميز است، زيرا TOC در مرحله آزمايشي نوشته نمي شود.
ديسك هاي Packet-Written از همين قوانين با توجه به باز و بسته بودن Session ها پيروي مي كنند، به همين دليل قبل از آنكه روي يك درايو CD-ROM خوانده شوند بايد پايان بپذيرند.


13-MultiRead به چه معناست؟

لوگر MultiRead نشان مي دهد كه يك CD يا Player DVD مي تواند تمام فرمت هاي موجود CD را شامل CD-ROM ، CD-DA و CD-RW بخواند. وجود اين لوگر در يك درايو CD به اين معني نيست كه درايو مي تواند DVD را بخواند.

14- اگر عمل ضبط كردن با شكست مواجه شد،آيا ديسك قابل استفاده است؟

اين مسئله به آنچه كه ضبط شده و چگونگي ضبط شدن آن بستگي دارد. اگر اين خرابي در هنگام Write كردن Lead-in باشد، يعني قبل از آنكه هيچ داده ايي نوشته شود، احتمالا ديسك قابل استفاده نيست. درايوهاي Sony داراي امكان ترميم ديسك هستند كه Session جاري را مي بندند و اين اجازه را به شما مي دهند تا داده هاي اضافي تماس با ديسكي كه بخشي از آن نوشته شده سرباز مي زنند.
اگر خرابي ها در هنگام پايان يافتن ديسك روي دهند، ممكن است فايل تصحيح باشند. گاهي اوقات TOC قبل از خراب شدن نوشته مي شود و ديسك مي تواند همان گونه كه هست استفاده شود. گاهي اوقات مي توانيد از امكان Finalize disc از منوي برنامه استفاده كنيد كه اين ترفند را انجام مي دهد. مواقع ديگر recorder از مواجه شدن با ديسكي كه بخشي از آن پايان يافته سرباز مي زند و شما دچار مشكل مي شويد . خرابي هايي كه در اواسط Write كردن يك CD-ROM رخ مي دهند احتمالا ارزش اظمينان كردن ندارند. بخشي از داده ها آنجا خواهند بود و بخشي ديگر خير. دايركتوري ديسك ممكن فايل هاي بيشتري از آنچه كه واقعا وجود دارند را نشان دهد و شما تا زماني كه آنها را نخوانيد، نخواهبد فهميد كه كداميك از انها واقعا وجود دارند.
CD هاي صوتي كه در مد disk-at-once ضبط شده اند، موارد خاصي هستند. از آنجايي كه TOC از قسمت جلو نوشته مي شود، ديسك در يك CD Player استاندارد قابل خواندن است، حتي اگر فرآيند Write كردن تمام نشده باشد. شما مي توانيد Track ها را تا جايي كه ضبط كردن دچار مشكل مي شود، اجرا كنيد.


15-چرا recorder ها در ابتداي تراك هاي صوتي بايت هاي 00 را قرار مي دهند؟

اين پديده براي كاربراني كه سعي مي كنند صورت ديجيتالي را از يك CD-R استخراج كنند،آشناست. با وجود چند صد بايت 0 كه در جلو قرار گرفته شده، نيتجه كپي گرفتن از يك CD صوتي اغلب يك كپي دقيق از داده هاي صوتي اصلي است. از انجايي كه اين نشان دهنده افزايش شايد 1/100 ام ثانيه سكوت در آغاز ديسك است، اما در واقع قابل توجه نيست.
عدد واقعي بايت ها به آرامي از ديسكي به ديسك ديگر درج مي شود، اما يك recorder به طور معمول تقريبا همان عدد را درج مي كند. اين عدد معمولا كمتر از يك سكتور است. طبق اظهارات يك مهندس از Yamaha ، علت اين مشكل، عدم همگام سازي بين داده هاي صوتي وكانال هاي زيركد مي باشد. مشكلاتي نظير جريان داده ها كه يافتن آغاز يك بلاك را در هنگام خواندن دشوار مي سازد، نوشتن داده ها و شناسايي اطلاعات را نيز در همگام سازي دشوار مي سازد. طبق گفته اين مهندس، عدم تغيير ميان افزار يا درايو الكترونيكي مي تواند در حل مشكل موثر باشد. ايجاد كپي از كپي هاي CD هاي صوتي، در يك فاصله بتدريج بزرگتر صورت مي گيرد، اما احتمالا حتي پس از چندين نسل غير قابل توجه مي باشد.


16- چه تعداد تراك و چه تعداد فايل مي توان داشت؟

شما مي توانيد بالاتر از 99 تراك داشته باشيد. زيرا عدد تراك به صورت يك عدد دو رقمي اعشاري كه با “01 ” آغاز مي شود ذخيره مي گردد و تجاوز از آن هم امكان پذير نيست.
ماكزيمم تعداد فايل ها بستگي به فايل سيستمي دارد كه شما استفاده مي كنيد. در ISO-9660 شما محدوديت تعداد فايل نخواهيد داشت. در عمل DOS و ويندوز با ديسك به عنوان يك فايل سيستم FAT16 رفتار خواهند كرد، بنابراين تعداد فايل ها به حدود 65000 فايل محدود مي شود.


17- آيا SCMS مانع از كپي گرفتن مي شود؟

SCMS همان Serial Copy Management System است. هدف اين است كه به مشتريان اجازه داده شود تا بتوانند يكي كپي از روي اصل بگيرند، اما نه يك كپي از روي كپي ديگر. رسانه هاي ضبط آنالوگ همچون كاست هاي صوتي و نوار ويدئويي VHS ، با هر كپي تنزل كيفيتي پيدا مي كنند. رسانه هاي ديجيتالي نيز تا حدودي از اين خسارت نسلي رنج مي برند، بنابراين صنعت ضبط ويژگي را مي افزايد كه داراي تاثير شبكه اي اين چنيني باشد.
در صورتي كه از تجهيزات صوتي در حد مصرف كننده استفاده مي كنيد،SCMS شما را تحت تاثير قرار خواهد داد. تجهيزات و recorder هاي حرفه اي كه به كامپيوتر شما وصل هستند، محدود نمي شوند. سيستم با رمزگذاري كار مي كنيد، بدون توجه به اينكه آيا موارد محافظت مي شوند يا نه اينكه آيا ديسك مورد نظر ديسك اصلي است يا خير. رمزگذاري تنها با يك بيت خاموش و يا روشن و يا اينكه با متناوب ساختن هر 5 قاب صورت مي گيرد. مقدار به صورت زير كنترل مي شود:

• مواد محافظت نشده: اجازه كپي گرفتن وجود دارد. داده هاي نوشته شده نيز بدون محافظت شدن علامت گذاري مي شوند.
• مواد محافظت شده،ديسك اصلي: اجازه كپي گرفتن وجود دارد. داده هاي نوشته شده به عنوان يك كپي شناخته مي شوند.
• مواد محافظت شده ،دو نسخه اي: اجازه كپي گرفتن وجود ندارد.

سخت افزارهاي ” SCMS Stripper ” ابتدا در ارتباط با بسته DAT استفاده مي شد كه بيت هاي SCMS را از يك ارتباط S\PDIF بيرون مي آورد. مي توان با تبديل صوت به فرمت آنالوگ يا خارج كردن آن از اين فرمت،آن را پاك كرد ولي باز هم كيفيت كاهش خواهد يافت. اگر از يك CD recorder صوتي مصرف كننده استفاده مي كنيد، SCMS مانع از اين مي شود كه از كپي هاي مواد محافظت شده كپي تهيه كنيد. ولي مانع از آن نمي شود كه از ديسك اصلي كه خريداري نموده ايد و يا از ديسك هاي محافظت نشده،يك كپي بگيريد.


18- آيا عدد سريال روي ديسك توسط recorder ثبت مي شود؟

به طور معمول،خير. اما ظاهرا برخي CD recorder هاي صوتي جديدتر يك عدد سريال را مي نويسند.


19- چگونه Filename هاي طولاني را به روي يك ديسك بياوريم؟

روش هاي مختلفي براي اين كار وجود دارد كه اكثر آنها تنها با برخي سيستم عامل ها كار مي كنند براي جزئيات بيشتر به سايت http://www.adaptec.com\tools\compati...ilename. html مراجعه كنيد. آوردن نام فايلهايي با حروف تركيب بزرگ و كوچك بر روي يك ديسك نيز مشكلي مشابه است. سوزاندن يك ديسك ISO-9660 با نام فايلهايي با حروف كوچك پيشنهاد نمي شود،زيرا برخي سيستم ها قادر به دستيابي به اين فايل ها نيستند حتي اگر اين فايل ها در Listing دايركتوري آمده باشند. ”mkhybrid ” و نسخه هاي اخير ”mkisofs ” به ترتيب قادرند CD هايي ايجاد كنيد كه هر دو پسوند Joliet و Rock Ridge را شامل مي شوند.

1-19- ISO-9660
Levell ISO-9660 نام هايي را تعريف مي كند، كه با قرارداد 3+8 رعايت كنند،نام هايي كه كاربران MS-DOS سال هاست ازآن رنج مي برند: 8 كاراكتر براي نام، يك نقطه، به همراه 3 كاراكتر براي نوع فايل كه همگي با حروف بزرگ مي آيند. تنها كاراكترهاي مجاز Z تا A ،9 تا 0 ، ،.، و ،-، مي باشند. يك عدد نسخه فايل نيز وجود دارد كه با ،؛، از نام فايل جدا مي گردد و معمولا هم ناديده گرفته مي شود. فايل ها بايد محدوده پيوسته اي از سكتورها را اشغال كنند. اين موجب مي شود تا فايل با يك بلاك آغازين و يك شماره مشخص گردد . ماكزيمم عمق دايركتوري 8 است.
ISO-9660 2 Level موجب انعطاف پذيري بيشتري در نام فايل ها مي شود، اما در برخي سيستم ها قابل استفاده نيست،بخصوص MS-DOS .

Level 3 ISO-9660 فايل هاي ناپيوسته را مجاز مي داند و در صورتي كه فايل در بسته هاي چندگانه با نرم افزار Packet writing نوشته شده باشد، مفيد واقع مي شود. برخي برنامه هاي ايجاد CD به شما اجازه مي دهند تا انتخاب كنيد كه CD شما چقدر مطابق با استاندارد ISO-9660 باشد. براي مثال Easy-CD-Pro95 مي تواند نام فايل هايي كه مطابق با ISO-9660 هستند محدود كند يا مجموعه كامل نام فايل هاي معتبر MS-DOS را بپذيرد. مجموع مشخصات ISO-9660 لازم مي داند كه تمام فايل ها در ابتدا با دايركتوري به ترتيب حروف الفبا نمايش داده شوند، بدون توجه به اينكه چگونه در CD-ROM ضبط شده اند. شما نمي توانيد فايل ها را بر روي ديسك مرتب كنيد، زيرا ISO-9660 reader آنها را قبل از نمايش مرتب مي كند.

2-19 – Rock Ridge
پسوندهاي Rock Ridge در ISO-9660 ، روشي را براي نام فايل هاي تركيبي طولاني همچون UNIX و پيوندهاي سمبليك تعريف مي كنند تا پشتيباني شوند.
از آنجايي كه اين هنوز يك فايل سيستم ISO-9660 است، فايل ها مي توانند توسط ماشين هايي كه از Rock Ridge پشتيباني نمي كنند نيز خوانده شوند، آنها فقط فرم طولاني نام ها را نمي بينند. سيستم هاي UNIX و Rock Ridge پشتيباني مي كنند. Windows,DOS و Mac تاكنون از ان پشتيباني نمي كردند. كپي هاي استاندارد Rock Ridge و System Use Sharing Protocol را مي توان در سايت ftp:\\ftp.ymi.com\pub\rockridge\ يافت.

3-19- HFS
HFS همان Hierarchical File System است كه توسط مكينتاش بكار مي رود. HFS بجاي فايل سيستم ISO-9660 بكار مي رود و ديسك را در سيستم هايي كه از HFS پشتيباني نمي كنند، قابل استفاده مي سازد.
هم اكنون، سيستم هايي كه مي توانند CD-ROM هاي HFS را بخوانند از اين قرارند: مكينتاش،Amiga كامپيوترهاي شخصي كه Linux يا OS\2 را اجرا مي كنند، Apple llgs و ماشين هاي SGL كه Irix را اجرا مي كنند . مولفان بسته هاي نرم افزاري مكينتاش و ويندوز اجازه مي دهند تا ايجاد CD هاي هيبريد به همراه هر دو فايل سيستم ISO-9660 و HFS باشند. Apple برخي از پسوندهاي ISO-9660 را تعريف كرده است كه به فايل هاي مكينتاش اجازه مي دهند تا با انواع فايلها و Creator ها در CD-ROM هاي ISO-9660 وجود داشته باشند.

4-19- Joliet
مايكروسافت استاندارد خود را با نام joliet ايجاد كرده است. Joliet هم اكنون از جانب ويندوز 95 و ويندوز NT پشتيباني مي شود. زماني كه از ويندوز 95 بر روي يك CD-R پشتيبان تهيه مي كنيد، اين استاندارد مفيد واقع مي شود. چرا كه ديسك هنوز به صورت ISO-960 قابل خواندن است اما نام فايلهاي طولاني را تحت ويندوز 95 نشان مي دهد. حدود نام فايلهاي 64,JOLIET كاراكتر است.
مجموعه مشخصات را مي توانيد در سايت: http://www.ms4music.com\devl\dvjoliet.html بيابيد. نسخه هاي اخير Linux از پشتيباني Joliet برخوردارند. نسخه هاي قديمي تر به patch نياز دارند، براي اطلاع از جزييات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد:
http://www-plateau.cs.berkeley.edu\p...ee\joliet.html براي Patch كردن پشتيباني Joliet در OS\2 به سايت زير برويد:
http://service.software.ibm.com\os2d...edc\index.html برخي درايوهاي Creative CD-ROM با CD-ROM هايي كه داراي نام فايلهاي Jolit هستند مشكل دارند. بنابراين ممكن است شما به يك كپي روز شده Sbided95.exe نياز داشته باشيد كه در سايت http://www.ctlsg.creaf.com\wwwnew\tech\ftp\ftp-cd.html موجود است.

5-19- Romeo
نرم افزار Easy-CD Pro متعلق به Adaptec ، اجازه مي دهد ديسك ها در فرمت Romeo ايجاد شوند. اين مسئله به واقع هرگز درك نشد.

6-19- ISO\IEC 13346, ISO\IEC 13490
اينها استانداردهاي جديد هستند كه مي خواهند جايگزين ISO-9660 شوند. مجموعه مشخصات فايل سيستم UDF براساس ISO\IEC است.

20- چگونه مي توان ديسك CD-I را در يك كامپيوتر شخصي به كار برد؟

پاسخ كوتاه اينكه: شما قادر به انجام اين كار نيستيد مگر انكه يك برد افزودني CD-I داشته باشيد، حتي اگر يك CD-reader سازگار با استانداردCD-I داشته باشيد، هنوز در راه شما چند مانع وجود دارد. فايل سيستم بكار رفته ISO-9660 نيست، و Cdi-Player ها بر مبناي يك 680*0 CPU هستند و داراي سخت افزار خاصي براي ويدئو و audio مي باشند.

پاسخ بلند اينكه: اين بستگي به نوع ديسك و منظور شما از استفاده دارد. ديسك هاي Photo CD و Video CD ، ديسك هاي “ Bridge Formal ” CD-ROM\XA هستند كه در CD-I player ها همانند كامپيوترها و player هاي اختصاصي اجرا مي شوند. اينها از سيستم فايل ISO-9660 استفاده مي كنند و قابل خواندن با نرم افزار photo CD موجود و player هاي MPEG-1 مي باشند.
ديسك هاي Digital Video از philips كه قبل از ژوئن 1994 ساخته شده اند در فرمت CD-I هستند، نه فرمت Video CD . اگر درايو CD-ROM شما از خواندن هاي سكتور خام 2352 بيتي پشتيباني مي كند، اين امكان وجود دارد تا تراك ها را از يك ديسك با فرمت Green Book بيرون بكشيد و داده هاي صوتي يا MPEG ويدئو را استخراج نماييد. VCD Power Player از CyberLink ( http://www.cyberlink.com.tw\ ) مي تواند فيلم هاي CD-I را مستقيما خارج از يك ديسك Green Book اجرا نمايد.

21- چگونه مي توان عناوين ديسك و تراك را از يك CD صوتي استخراج كرد؟

CD هاي معمولي Red Book شامل اين اطلاعات نيستند. CD Player هاي صوتي نرم افزاري نظير آنهايي كه توسط Adaptec يا مايكروسافت عرضه شده، شما را ملزم مي سازد تا اين اطلاعات را تايپ كنيد كه بعد اين اطلاعات در يك بانك اطلاعاتي روي درايو سخت شما ذخيره مي شود. اين ديسك ها از طريق محاسبه امضايي كه بر مبناي افست هاي تراك و ديگر فيلدهاست شناخته مي شوند. http://www.cddb.com\ به عنوان بانك اطلاعاتي اينترنتي اطلاعات CD عمل مي كند.
فرمت هاي جديدتر همچون CD Extra ، لازم مي دانند كه اين اطلاعات به CD اضافه گردد. برخي CD Player هاي جديد با عنوان ”CD-Text Ready ”‌تبليغ مي شوند. اين CD Player ها از داده هاي CD-Text Ready ” تبليغ مي شوند. اين CD Player ها از داده هاي CD-Text كه در كانال هاي زيركد P-W نهفته شده اند براي نشان دادن داده هاي عنوان ديسك و تراك استفاده مي كنند.

22- چگونه مي توان بيش از 74 دقيقه Audio يا MB 650 از داده ها را Writ كرد؟

CD-R ها يك تراك مارپيچ از پيش فرم يافته دارند و آدرس هاي سكتور در رسانه هاي CD-R ، hard-coded شده اند، بنابراين هيچگونه انعطاف پذيري وجود ندارد. هر ديسك يك مقدار از پيش تعيين شده از داده ها را نگاه مي دارد.
اكثر ديسك ها كمي بيشتر از 74 دقيقه را نگاه مي دارند. اين مقدار بستگي به مارك ديسك ، نوع ديسك و شايد حتي recorder مورد استفاده دارد. در برخي موقعيت ها مي توانيد از ظرفيت ذكر شده ديسك تجاوز كنيد. از آنجايي كه CD ها در يك مارپيچ Write مي شوند،مقدرا داده هايي كه مي توانيد به ديسك بدهيد به اين بستگي دارد كه اين شيارها چقدر نزديك بهم در فضا جاي گرفته اند. يك CD دارد كه اين شيارها چقدر نزديك بهم در فضا جاي گرفته اند. يك CD صوتي استاندارد Red Book يا CD-ROM Yellow Book طوري طراحي شده كه حداكثر 74 دقيقه از داده ها را Write مي كند. با استفاده از patch تنگ تر تراك روي شيار مارپيچ در glassmaster ،سازندگان مي توانند داده هاي بيشتري را روي ديسك قرار دهند. از نظر تئوري اين كار مي تواند استفاده از اين ديسك ها را براي برخي CD reader ها دشوارتر سازد. CD-R 80 دقيقه اي نيز وجود دارد، اما داراي قيمت بالايي هستند و ممكن است در تمام سيستم ها كار نكنند. برخي منابع مي گويند كه طولاني ترين CD-R ممكن به دليل روش رمزگذاري آخرين زمان آغاز Lead-out ، 79 دقيقه و 59 ثانيه با طول بلاك 74 مي باشد، اما برخي recorder ها ممكن است حتي مقادير بزرگتري را بپذيرند.
امتحان كردن، ساده ترين روش براي جاي دادن اطلاعات بيشتر بر روي CD نيست. در مورد CD هاي صوتي شما مي توانيد يك يا دو تراك را كه خيلي مورد توجه شما نيستند،حذف كنيد. در مورد CD داده ها ممكن است بتوانيد برخي تصاوير و يا داده هاي تكراري را حذف نماييد.
با استفاده از عملكرد”Speed ” از Sound Forge يا Cool Edit مي توان سرعت استخراج فايل هاي WAV را تا 3 % بالا برد. احتمالا نتيجه اين كار بهتر است و عمل Write كردن در 77 دقيقه صورت مي گيرد. اگر داراي يك ضبط mono هستيد، مي توانيد با ضبط كردن نصب صدا روي تراك چپ و نصف ديگر روي تراك راست، طول CD را دو برابر كنيد. صدا به صورت دو فايل mono ضبط خواهد شد و سپس در يك فايل استريو مجزا با يك ويراستار صدا شبيه Cool Edit ادغام مي شود (با 96 Cool Edite : اولين تك فايل را Load كنيد. از ”Convert Semple Type ” براي تبديل به Stereo استفاده نماييد. تراك راست و Delete Seletion را انتخاب نماييد و از Mix paste براي Load كردن تراك راست از دومين فايل استفاده كنيد يا فقط دومين كپي از Cool Edit را با تراك ديگر اجرا نماييد و از فرمان هاي Copy و Paste استفاده كنيد.) شخصي كه CD را اجرا مي كند نياز دارد تا براي انتخاب تراك چپ يا راست از يك “ توازن” استفاده نمايد. مسئله اي كه در رابطه با اين روش وجود دارد اينست كه ماركرهاي تراك براي هر دو تراك بكار مي روند، بنابراين ايجاد دستيابي تصادفي به بخش هاي خاص نياز به مهارت دارد.

23- آيا CD-R 80 دقيقه اي كارايي خوبي دارند؟

در كل اينكه آنها خوب كار مي كنند. گزارشات حاصله از افرادي كه از CD-ROM هاي 80 دقيقه اي استفاده كرده اند، نشان مي دهد كه سازگاري آن با درايوهاي مختلف CD-ROM بسيار خوب است. به هر حال گفته هاي زير را كه از جانب نمايندگي TDK است بخاطر بسپاريد:
“ CD-R80 يك محصول خاص است كه توسط TDK توليد شده تا نيازهاي برنامه كاربردي توليدكنندگان نرم افزار و استوديوهاي موسيقي را بر آورده سازد. براي رسيدن به 80 دقيقه زمان ضبط آن، Pitch تراك و ميزان تغيير سرعت اسكن كردن بايد به حداقل برسد، تا حاشيه خطا بين درايو و رسانه كاهش يابد. اين به معني سازگاري محدود بين برخي CD-Recorder ها و CD-ROM Recorder هاست. اگر قصد استفاده از اين مدت زمان ضبط را داريد، لطفا با سازنده سخت افزار خود اين موضوع را كنترل نماييد. استفاده از CD-R80 ، خطري است كه از جانب خود فرو پذيرفته مي شود و هيچ ضمانتي از جانب TDK وجود ندارد.” اينكه استفاده از ديسك هاي 80 دقيقه اي بهتر است يا ” Overburn ” كردن، اين موضوعي است كه بحث هاي بسياري را برانگيخته است. هر دوي اينها در درايوهاي مختلف CD-ROM مشكلاتي را به همراه دارند و تمام recorder ها قادر به اجراي يكي و يا ديگري نيستند. اگر از درايو سخت خود پشتيبان تهيه مي كنيد يا داده هاي با ارزش را Write مي نماييد. از هيچيك از انها اتفاده نكنيد. به سراغ همان CD-R 74 دقيقه اي برويد و تا‌ آنجايي كه مجاز هستيد ضبط كنيد.

24- چگونه مي توان ظرفيت ديسك را افزايش داد (Overburn كردن) ؟

ظرفيت يك ديسك طوري برآورده مي شود كه فضاي كافي براي نگاه داشتن حداقل 74 دقيقه از داده هاي صوتي Red Book و 90 ثانيه خاموشي ديجيتالي را داشته باشد. اين منطقه خاموشي “Lead-out ” نام دارد و به گونه اي افزوده مي شود كه يك CD Player مي فهمد كه به انتهاي ديسك رسيده است بخصوص زماني كه به سرعت جلو مي رود. وقتي كه يك برنامه ضبط،ظرفيت دقيق ديسك را به شما مي گويد، اين شامل منطقه اي كه براي Lead-out رزرو شده نمي شود. با نصب درست و البته پذيرفتن خرابي هاي Write كردن مي توانيد داده هايي را در اين منطقه رزرو شده و احتمالا در چند بلوك پس از انتهاي ان قرار دهيد. اين اغلب به “ Overburn ” كردن يك ديسك باز مي گردد. برخي مارك ها به اندازه 78 دقيقه از داده ها را نگاه مي دارند، اما اين اندازه از نوعي ديگر متفاوت است.
البته شما به يك recorder درست و يك نرم افزار مناسب نيز نيازمنديد. Teac CD-R55S ،Plextor PX-R412C ، Yamaha 4xx\4xxx و Memorex\Dysan CRW-1622 براي Write كردن موفق ديسك هاي صوتي بسيار طولاني بكار برده مي شوند.
به نظر نمي رسد دستگاه هاي اخير HP,Philips و Ricoh تمايلي به انجام اين كار داشته باشند. در مورد Panasonic هم مطمئن نيستم. بازبيني ميان افزار ممكن است حائز اهميت باشد. Recorder اي كه قادر به انجام اين نوع Write كردن نيست، صفحه راهنما را رد مي كند. براي Write كردن چنين ديسكي،لازم است از برنامه اي استفاده نماييد كه ظرفيت مجاز ديسك را كنترل نمي نمايد. Easy CD Creator ، براي جلوگيري از اشتباه شما اجازه نمي دهد تا بيش از آنچه كه مجاز هستيد، Write كنيد. CDRWIN به شما هشدار مي دهد كه Write كردن ممكن است با شكست مواجه شود، اما به هر حال به شما اجازه مي دهد تا به كار ادامه دهيد. Nero ( Expert Features ) مزيتي دارد به نام ” enable oversize ” كه اجازه Write كردن طولاني تر را مي دهد. مجموعه بزرگي از تراك هاي صويت را جمع آوري مي كند و Write كردن را آغاز مي نمايد. بتدريج recorder سعي مي كند پس از انتهاي ديسك را Write كند و فرآيند Write كردن با شكست مواجه خواهد شد. حال ديسك را نشان مي دهد، اجرا نماييد. زماني كه موسيقي پايان مي يابد، زمان را يادداشت كنيد. اين ظرفيت مطلق ديسك است. اكثر و يا تمام CD Player زمان كامل ديسك را زماني كه ابتدا ديسك را در آنها قرار مي دهيد، نشان مي دهند، اين مقدار مشخص مي كند كه شما چقدر مجاز به Write كردن هستيد، نه اينكه در واقع چقدر Write شده است. يك راه مطمئن براي تعيين ” ظرفيت فراتر” بدون Write كردن ديسك وجود دارد، اما منطقي است كه بپذيريم كه ظرفيت يك ديسك در يك جعبه 10 تايي، نماينده بقيه است. بايد امكان Write كردن يك CD-ROM به همان روش Write كردن يك CD صوتي وجود داشته باشد، اما فضا بايد به گونه ايي محاسبه شود كه خرابي در Write كردن زماني رخ دهد كه Write-Lead-out شده باشند، در غير اين صورت، فايل هايي كه بايد بر روي ديسك باشند، به واقع وجود نخواهند داشت. ضبط كردن در مد DAO ممكن است براي اطمينان از اينكه Write-Lead-out شده است، مفيد باشد. بدون فهرست مطالب، ديسك بلا استفاده است. به هر حال احتمال دارد كه شما بتوانيد ديسك را حتي بعد از خرابي در Write كردن، پايان دهيد. بسته به ديسك و Player شما ممكن است دريافتن تراك هايي كه نزديك به پايان ديسك هستند، دچار مشكل شويد. همچنين CD Player شما وقتي كه به انتهاي ديسك مي رسد، ممكن است رفتار عجيب و غريبي داشته باشد. آن بخش از سطح ديسك كه پس از انتهاي منطقه رزرو شده براي Lead out است احتمالا قابل اطمينان نيست. تلاش براي استفاده بيش از 90 ثانيه فراتر از ظرفيت ديسك مي تواند مشكل ساز باشد.

25- چگونه مي توان به Session هاي مختلف يك Multi-Session CD دست يافت؟

MS-DOS به شما اجازه مي دهد تا اولين Session داده ها را ببينيد. Wine 95 معمولا اجازه مي دهد كه آخرين Session داده ها را ببينيد. Session Sleector متعلق به Ahead و MultiMounter متعلق به Ahead اجازه مي دهند تا هر Session اين را كه مي خواهيد انتخاب نماييد.
برخي نرم افزارهاي توليد CD در هر Session ، فهرست مطالب را به طور كامل Write مي كند، كه برخي از آنها به فايل هاي Session قبلي باز مي گردد و به شكل يك پشتيبان هستند ( اين در مورد ديسك هاي ISO-9660 كار مي كند، اما در مورد HFS اينگونه نيست. به هر حال اين مسئله آن چنان كه به نظر مي رسد رنج آور نيست، زيرا مكينتاش به شما اجازه مي دهد تا تمام Session ها را به صورت Volume هاي مجزا Mount كنيد.)
Easy-CD Pro متعلق به Adaptec مي گذارد تا با ايجاد كردن يك Session جديد، محتواي Session هاي قبلي را تركيب كنيد.


26- چگونه مي توان يك CD راه انداز ( Bootable CD ) ساخت؟

از نظر ميكنتاش اين كار ساده است. در صورتي كه CD داراي فلدر سيستم راه انداز باشد، يك CD راه انداز است. به نرم افزار ضبط بگوييد كه مي خواهيد يك CD راه انداز ايجاد كنيد، اين معمولا شامل كليك كردن يك كادر انتخاب قبل از سوزاندن اولين Session مي باشد. سپس فلدر راه انداز سيستم را بر روي ديسك كپي نماييد. يك راه ساده براي ايجاد فلدر مناسب سيستم آغاز كردن (Launch ) نصب ساز (installer ) سيستم است به آن بگوييد كه مي خواهيد يك نصب ”Custom ” انجام دهيد، امكان “Universal System ” را انتخب نماييد و سپس ان را روي Volume منبع CD نصب كنيد.
پايين نگاه داشتن كليد“C ” در هنگام راه اندازي موجب مي شود تا مكينتاش از درايو داخلي CD-ROM راه اندازي شود. متناوبا، پانل كنترل “ Startup Disk “ به شما اجازه مي دهد تا يك CD-ROM انتخاب نماييد.
BIOS يا كارت SCSI در برخي ماشين ها، راه اندازي را از CDROM پشتيباني مي كنند، اما در برخي ماشين هاي قديمي تر، اين كار امكان پذير نيست. Phoenix براي انجام چنين كاري استاندارد EI Torito را ايجاد كرده است. CDR Publisher مي تواند براي كامپيوترهاي شخصي و CD,UNIX هاي راه انداز بسازد.
Adaptec Easy Creator,Win on CD 3.0 و CDR WIN نيز مي توانند براي كامپيوترهاي شخصي CD هاي راه انداز ايجاد نمايد. هنگام راه اندازي كامپيوتر شخصي، ممكن است لازم باشد تا ترتيب راه اندازي كامپيوتر شخصي، ممكن است لازم باشد تا ترتيب راه اندازي در BIOS از “C و A “ به ” C و SCSI و A ” تغيير دهيد و رابط SCSI را پيكربندي كنيد تا از CD راه اندازي شود.

27- چگونه آنلاين CD را تغيير دهيم؟ autorun ويندوز چگونه كار مي كند؟

زماني كه يك CD براي ويندوز آماده مي كنيد،فايلي به نام ” autorun.inf ” را با ورودي هايي كه شبيه به اينها هستند:
[autorun]
open=filename.exe
icon=someicon.ico
در دايركتوري ريشه قرار دهيد. وقتي كه CD در يك درايو با auto-insert notification فعال شده قرار مي گيرد. با آيكن خاصي به نمايش در خواهد آمد و برنامه نامگذاري شده آغاز خواهد شد. به اين مثال كمي پيچيده توجه كنيد:

[autorun]
open=setup.exe\i
icon=setup.exe.1
shell\configure=&configure…
shell\configure\command=setup.exe\c
shell\install=&install…
shell\install\command=setup.exe\i
shell\readme=&Read Me
shell\readme\commend=notepad help\readme.txt
sheel\help=&Help
shell\help\command=winhlp32help\helpfile.help

با در نظر گرفتن خط به خط اين مثال اينگونه استنباط مي شود كه:
• فرمان Autoplay پيش فرض “Setup\i “‌خواهد بود.
• آيكن icon#1,CD در Setup.exe خواهد بود.
• 4 فرمان به منوي rightclick pop-up اضافه خواهد شد:
“Configure… “
كه “Setup\c ” را اجرا مي كند.
“Install… “
كه “Setup\i ” را اجرا مي كند .
“Read Me ”
كه براي نشان دادن “readme.txt ”، notepad.exe را آغاز مي كند.
“Help ”
كه با امكان help ويندوز 95 يك helpfile را نشان مي دهد.
شما بايد بتوانيد با استفاده از فرمان ”Start ” يك صفحه وب را باز كنيد،براي مثال:

[autroun]
open=start index.htm
براي اطلاعات بيشتر به سايت هاي زير مراجعه كنيد:
http://www.microsoft.com\win32dev\uiguide\uigui276.htm
http:\\www.gui.com.au\avdf\oct95\samp-autoplay.htm
برنامه اي كه به شما اجازه مي دهد تا autoplay را بدون سوزاندن يك CD آزمايش كنيد:
http://www.connect.net\gstrope\autoteest.htm
(در واقع اگر شما فلدري را در يك حرف درايو SUBST كنيد، ويژگي autorun در ويندوز 95 درايو جديد را اسكن مي كند. براي مثال،”SUBST J:\goodies\New CD ” اين تكنيك نيز براي آزمايش CD-ROM اي كه آماده كرده ايد مفيد است.)
برنامه هاي كاربردي قابل پيكربندي autorun (آغاز كننده ها و منوها) در سايت هاي زير موجودند:
http://www.powerup.com.au\~calyapso\index.htm
http://www.phdcc.com\helpindex\sheIIRun.htm
http://www.mediachance.com\
http://www.pgd.dk\

28- چگونه مي توان مطمئن شد كه داده ها به درستي Write شده اند؟

ساده ترين راه مقايسه كپي با اصل است. اگر ديسك از يك فايل تصوير ISO-9660 سوزانده شده باشد،برنامه هايي شبيه Easy-CD Pro 95 مقايسه اي از ديسك با اصل آن خواهند داشت. راه ديگر مقايسه فايل به فايل است. برنامه هايي كه CRC ها را در روي فايل ها محاسبه و سپس آنها را مقايسه مي كنند .(يعني از نظر وجود ويروس كنترل مي نمايند) كار خواهند كرد. راه ديگري استفاده از يوتيليتي “diff ” UNIX است كه (به همراه بسيار ديگر از يوتيليتي هاي مشابه ) براي Win 95 در سايت http://www.readkotler.com موجود مي باشد. در صورتي كه محتواي C:\MyData را بر روي يك CD-R در E:\ كپي كرده ايد، از فرمان
Diff-g-r C:\MyData E:
استفاده كنيد: فلگ “-g ” به آن مي گويد كه در صورت متفاوت بودن فايل ها گزارش دهد، اما تفاوت ها را نشان ندهد و فلگ “-r “ مي گويد تا به طور بازگشتي در دايركتوري ها نزول كند. امكانات ديگري نيز وجود دارد. يوتيليتي به نام “treediff ” در آرشيوهاي (http://www.simtel.com\archive\index.htm ) ممكن است مفيد باشد.
http://www.funduce.com\directory-toolkit.htm داراي يك برنامه نرم افزار عمومي به همراه ويژگي هاي مربوطه است.
http://www.araxis.com\ داراي كپي ارزشيابي از Pmdiff است كه در مورد ويندوز و OS\2 موجود مي باشد. شما مي توانيد “FileSync ” را از سايت http://fileware.co.uk\ بدست بياوريد. همچنين مي توانيد WinDiff مايكروسافت را كه متفاوت از برنامه هاي ذكر شده قبلي است از سايت
ftp:\\ftp.microsoft.com\services\technet\office95\ wind.exe ، download نماييد و از نام فايلهاي طولاني نيز مطلع شويد. اينها را مي توان روي Win95CD در tools\reskit\file نيز يافت.


29- چگونه مي توان يك CD-ROM را با 3GB داده بر روي آن كپي كرد؟

اين كار عملي نيست. به واقع CD داراي فضا جهت اين مقدار داده نمي باشد. برخي از ناشران CD زماني كه Spot مشابه روي ديسك را چندين بار فايل هاي منطبق ارجاع مي دهند. از ترفند استفاده مي كنند. اگر يك كپي فايل از ديسك بر روي درايو سخت خود انجام مي دهيد، نتيجه پاياني چندين كپي از بلاك هاي مشابه و داده هايي بيشتر از آنچه است كه مي تواند روي يك CD-ROM قرار بگيرد. Video CD ها اغلب داراي فايل هاي منحصر به فرد است كه 700MB يا بيشتر مي باشند.
در اين مواقع، آنها واقعا به اين بزرگي هستند. آنها در يك فرمت خاص نوشته مي شوند كه به خاطر فضاي بيشتر تصحيح خطا را از قلم مي اندازد. در مورد داده هاي ويدئويي اين بخوبي كار مي كند، اما در مورد داده هاي معمولي ويدئويي اين بخوبي كار مي كند، اما در مورد داده هاي معمولي قطعا توصيه نمي شود. اگر مي خواهيد نسخه ديگري از يك CD-ROM تهيه كنيد،هم بايد از برنامه اي كه به همين منظور است استفاده نماييد. (CD Copier از SNAPSHOT,Adaptec از Jeff Arnold و غيره) و هم اينكه تراك داده ها را به عنوان يك تصوير مجازي ISO-9660 استخراج كنيد. برخي نرم افزارها در مواجه باCD هاي پيچيده نسبت به بقيه تواناترند، در صورتي كه نوع خاصي از CD را در نظر داريد. بايد توانايي هاي نرم افزار را قبل از اقدام به خريد كنترل كنيد.

30- “buffer Underrun ” يعني چه؟

فرآيند Write كردن CD نمي تواند در اواسط Session متوقف شود. براي اينكه چنين اتفاقي روي ندهد، سازندگان CD recorder ها يك بافر Write را كه معمولا KB 512 يا MB 1 است در درايو قرار مي دهند. داده هايي كه از درايو سخت،نوار يا CD ديگر خوانده مي شوند در بافر ذخيره مي گردند و زماني كه recorder به آنها نياز داشت بيرون كشيده مي شوند. اگر recorder به داده هاي بافر Write نياز داشت و اين داده ها در آنجا موجود نبودند،به اين beffer underrun گفته مي شود. ديسك همچنان مي چرخد، اما داده ايي براي Write كردن وجود ندارد،بنابراين فرآيند ضبط كردن عقيم مي ماند. شما مي توانيد با بستن اين Session و شروع Session ديگر،از ديسك با درايوهاي CD-ROM MultiSession استفاده نماييد با اين فرض كه فضاي كافي روي CD وجود دارد و اين فرض كرد كه نرم افزار Pre-Mastering نمي خواهد ديسك را براي شما به پايان برساند. به طور خلاصه براي جلوگيري از بافر underburn اين كارها توصيه مي شوند:

• از يك درايو سخت،سريع و سازگار با AV استفاده كنيد. اكثر درايوهايي كه امروزه به فروش مي رسند در همين دسته قرار مي گيرند. شما نياز به درايو بهينه سازي شده AV نداريد.
• با سرعت پايين ضبط كنيد. وقتي كه در 9X ضبط مي كنيد، خالي كردن بافر بيشتر طول مي كشد.
• در هنگام ضبط كردن، كار ديگري با كامپيوتر انجام ندهيد، از سرويس دهنده فايل ضبط نكنيد.
• HD خود را يك تكه كنيد، بخصوص اگر ضبط On-the-fly را انجام مي دهيد.
• به جاي استفاده از on-the-fly از فايل تصوير ISO ضبط كنيد.
• بسته به Setup شما،قرار دادن recorder و درايو سخت روي كنترل هاي جداگانه SCSI ممكن است لازم باشد.
•CD-R خود را خنك نگاه داريد. گاهي اوقات هنگامي كه درايوها بسيار گرم شوند خراب مي گردند.
همچنين مراقب برنامه هايي همچون ضد ويروس ها كه موجب هوشياري مي گردد،تنظيمات حافظه مجازي كه موجب تعويض مي گردند، محافظ صفحه نمايش كه هنگام فرآيند ايجاد CD فعال مي گردند، فعاليت غيرمعمول شبكه و زمينه اي كه از داده ها يا فاكس ها download مي شوند،باشيد. يك راه كنترل كردن،اجراي HD defragmenter در ويندوز 95 است.

يوتيليتي به نام ”Find ” كه در Microsoft Office است گاهي اوقات درايوهاي سخت شما را راه اندازي و اسكن مي كند. ممكن است غيرفعال كردن اين يوتيليتي با حذف ميانبر در فلدر Windows\Start Menu\programs\Startup ضروري باشد. اگر از ويندوز استفاده مي كنيد، Sub-Session ها را روي تنظيمات Auto-Insert Notification و VCACHE ببينيد.
http://www.adaptec.com.\support\fags\bufunder.html داراي مجموعه جامعي از اطلاعات buffer underrurn است.
http://www.adaptec.com\support\configuration\cdrec.html داراي مطالب جالب براي كاربران با CD-R هاي متصل به كارت هاي Adaptec SCSI است.

31- (AIN (Auto-Insert Notification ويندوز چيست؟

اكثر نرم افزارهاي ضبط كننده كه بر مبناي ويندوز هستند توصيه به خاموش كردن Auto-Insert Notification مي كند. در صورتي كه Auto-Insert Notification روشن باشد،مي تواند با Session هاي بسته تداخل پيدا كند و يا اينكه فقط ديسك ها را در درايو قرار دهد. شما مي توانيد با باز كردن آيكن“ System ” در Control penel و انتخاب ”Device Manager ” آن را غيرفعال كنيد. براي هر item تحت CD,ROM ،device را انتخاب كنيد،روي tab ” Setting ” كليك نماييد و مطمئن شويد كه كادر كنترل “Auto Insert Notification ” uncheck شده است.
در صورتي كه از WinNT استفاده مي كنيد، مي توانيد با برنامه موجود ”TweakUI ” در PowertToys يا با تغيير كليد registry با Regedit32 ،(غير فعال =0 ،فعال=1) Auto-Insert Notification را خاموش كنيد:
HKEY-LOCAL-
MACHINE\SYSTEM\Current Control Set\Services\Cdrom\Autorun
اگر نرم افزار شما به طور خودكار AIN را خاموش مي كند و شما نمي فهميد كه چگونه آن را روشن كنيد،برنامه TweakUI مي تواند كمك كننده باشد.
تنظيمات ”Paranoia ” را كنترل نماييد (اگر احتمالا نصب Power Toys از تنظيم آيكن هاي بر نيامد،“Rebuild Icons ” را از منوي “Repair ” انتخاب كنيد).
Sidebar : مشكلي كه در رابطه با Auto-Insert Notification وجود دارد اين است كه گهگاه تلاش مي كند تا يك ديسك معتبر در CD recorder بيابد. يك ديسك خالي براي ويندوز خيلي جالب نيست. بنابراين هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. وقتي كه فهرست مطالب در ديسك نوشته مي شود، ناگهان جالب مي شود و اگر Autorun يا Autoplay فعال باشند. با تلاش ويندوز فعاليت هاي كافي جهت خواندن ديسكي كه Write كردن آن با شكست مواجه شده صورت مي گيرد. از آنجايي كه تنها CD ها با داده هاي واقعي نوشته شده بر روي آنها تحت تاثير قرار مي گيرند. Write كردن آزمايشي دچار اشكال نمي شود. اين بسيار نااميد كننده است كه در Write كردن آزمايشي 100% موفقيت و در Write كردن واقعي 100% شكست را داشته باشيم. با ضبط disc-at-once ،اين فرآيند در همان ابتداي آغاز كار بي نتيجه مي ماند و احتمالا يك ديسك خالي ولي بلا استفاده را بر جاي خواهد گذاشت.
با ضبط Track-at-once ،اين خرابي در ضبط در انتهاي ديسك روي خواهد داد و شما ممكن است بتوانيد ديسك را به پايان برسانيد،CD هاي صوتي به احتمال زياد خوب كار مي كنند حتي اگر در انتهاي فرآيند Write كردن متوقف گردند.
مهم: در صورتي كه براي ويندوز از Direct CD استفاده مي كنيد،AIN بايد روشن باشد،در غير اين صورت بعضي چيزها خوب كار نخواهند كرد. آشكارترين مد خرابي اين است كه Filename هاي طولاني نشان داده نشوند،اما برخي گزارشات نشان داده اند كه داده هاي روي ديسك مي توانند به خوبي Trash شوند.
در صورتي كه همچنان از يك برنامه Write كردن قراردادي استفاده مي كنيد، اين مسئله مي تواند سودمند باشد، مگر اينكه برنامه كاربردي در مورد خاموش كردن AIN قبل از Write كردن موافق باشد. برنامه هاي كاربردي اخير ويندوز كه توسط Adaptec به فروش مي رسد (Easy CD Creator ) به طور خودكار Auto Insert Notification را در هنگام نياز غيرفعال و بعد از آن مجددا فعال مي سازد.

32- نرم افزار Write كردن بسته ها چيست؟

Packet Writing يا Write كردن بسته ها روش Write كردن كل تراك يا ديسك است. در ضبط Track-at-once حداكثر 99 تراك در هر ديسك، حداقل طول تراك 300 بلاك و يك سربار اضافي 150 بلاك براي Pregap,run-out,run-in و Linking وجود دارد. Write كردن بسته ها اجازه مي دهد تا تنها با 7 بلاك از سربار در هر بار Write كردن(4 بلاك براي run-in ،2 بلاك براي run-out و 1 بلاك براي Link ،)چندين Write در هر تراك صورت بگيرد.
بنابراين اين امكان وجود دارد تا بسته هايي را كه اندازه آنها كاملا متناسب با بافر CD recorder است،Write نمود،در نتيجه خطر buffer underruns مي تواند حذف شود، در مورد Write كردن بسته ها مشكلاتي وجود دارد كه اكثر آنها به واسطه ناتواني درايوهاي قديمي تر CD-ROM در اداره فاصله هاي بين بسته هاست.
درايوهاي CD-ROM در صورتي كه در فاصله خوانده شوند مي توانند ايجاد سردرگمي كند،در برخي مدل ها، با بهينه سازي هاي read-ahead مشكل پيچيده مي گردد. در Write كردن بسته ها دو فلسفه اساسي وجود دارد،اندازه ثابت و اندازه متغير. در بسته هايي با اندازه ثابت، CD recorder داده ها را هر زمان كه داراي يك بسته كامل باشند،Write مي كند.
تمام بسته هاي يك تراك بايد يك اندازه باشند. در صورتي كه درايو CD-ROM زودتر بداند كه فاصله ها در كجا هستند،جهش از روي فاصله هاي بين بسته ها نسبتا براي آن آسانتر است. در بسته هايي با اندازه متغير،درايو CD-ROM نمي تواند موقعيت فاصله ها را زودتر تشخيص دهد. باقرار دادن فايل سيستم در مسيري كه درايو هرگز سعي نكند كه از فاصله ها بخواند،مي توان اين مشكل را حل كرد. راه ديگر قرار دادن فايل كامل در يك بسته مجزا است،اما اگر اندازه فايل متجاوز از اندازه بافر CD recorder,Write باشد،خطر buffer underruns باز مي گردد. يك راه ديگر نوشتن فايل در چندين بخش است،اما فايل سيستم Level 1 ISO-9660 كه از جانب اكثر سيستم عامل ها پشتيباني مي شود،از اين روش پشتيباني نمي كند.
با جايگزين كردن ”redirector ” با redirector ي كه Level 3 ISO-9660 را پشتيباني مي كند،مسئله حل مي شود.
فايل هاي موجود در ديسك هايي كه بصورت بسته اي نوشته شده اند معمولا درفايل سيستم UDF ذخيره مي شوند. زماني كه Session بسته مي شود- زماني كه ديسك فقط بايد در CD recorder قابل خواندن باشد- برخي اجرا يك فايل سيستم ISO-9660 را به صورت پوشش در اطراف ديسك قرار مي دهند تا فايل ها بدون UDF reader قابل دستيابي بر روي سيستم ها باشند. وقتي كه Direct CD متعلق به ويندوز براي بستن ديسكي در فرمت ISO-9660 از فايل ها multi-extent Level 3 استفاده مي كند پشتيباني از Level 3 ISO-9660 احتمالا در OS هاي آتي افزوده خواهد شد،اما هم اكنون تقسيم كردن چنين ديسك هايي در بين دستگاه هايي كه Win 95\NT را اجرا نمي كنند،دشوار است. Direct CD متعلق به مكينتاش ديسك را در فرمت UDF باقي مي گذارد،بنابراين خواندن ديسك ها نياز به يك درايور UDF دارد. (اگر Direct CD داريد،لازم به download كردن جداگانه درايورها نيست،تنها زماني به آنها نياز داريد كه نرم افزار Packet-Writing نداشته باشيد و بخواهيد ديسك هايي را كه ديگران ايجاد كرده اند،بخوانيد.) Write كردن يك CD-R با بسته ها كندتر از Write كردن با نرم افزار استاندارد Premastering است. CD هاي صوتي را نمي توان با بسته ها Write كرد.
برخي CD recorder ها ممكن است تنها بتوانند 99 بسته را Write كنند،زيرا recorder بايد قدرت ليزر را قبل از Write كردن بسنجد و تنها 99 فضاي خالي براي انجام Write هاي آزمايشي وجود دارد. دستگاه هايي كه بر اساس مكانيزم هاي Sony 92OS\94OS\96OS ،Philips CDD 2000\CDD 2006 ، JVC XR-W2010 ،Ricoh MP-6200 و Yamaha CDR-400 هستند قادر به ضبط بسته مي باشند (اين ليست كامل نيست و موارد ديگري نيز وجود دارند). براي مرور از فهرست نرم افزارهاي Packet Writing به سايت زير مراجعه كنيد:
http://www.emediapro.net\MayEm\starrett5.html

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

موضوع :

سینمای هالیوود

مربوط به درس :

مطالعات اجتماعی

 

منابع و مآخذ:مجله هنر زندگ و برگرفته از سایتwww.wikipedia.org

                                                                                          پاییز86

 

سینمای آمریکا

 

سینمای آمریکا علی رغم این که گاهی اوقات به هالیوود نسبت داده می شود، تنها به صنعت فیلم در آمریکا اشاره ندارد. از زمینه های دیگر می توان به فیلم های مستند، علمی و ... اشاره کرد. همانطور که موسیقی آمریکا در دنیا معروف می باشد، سینمای آمریکا هم تائیر به سزایی در سینمای جهان در قرن بیستم داشته است. تاریخچه سینمای آمریکا را می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

تاریخچه

پیداش سینمای آمریکا

تولد سینما را تا حد زیادی می توان به آمریکا نسبت داد. اولین انیمیشن سینمایی توسط ادوارد مای‌بریج ساخته شد که تصویر یک اسب در حال دویدن

انیمیشن اسب در حال دویدن اثر ادوارد مای‌بریج

بود.

توماس آلوا ادیسون هم یکی از اولین تولیدکنندگان سینما بود که دستگاه جنبش نما را اختراع کرد.

ادوین س. پورتر در فیلم سرقت بزرگ قطار

اولین نمایش فیلم در آمریکا برای عدهٔ زیادی از تماشاگران در وقت استراحت بین جشنهای رقص و دانس برگزار می‌شد. پایه‌گذاران این فیلمها از مکانهای مختلف دنیا به آمریکا می‌آمدند و غارتها و راهزنی‌ها را به صورت فیلمهای درام نشان می‌دادند. اولین موفقیت آمریکا در سینما، فیلم سرقت بزرگ قطار به کارگردانی ادوین س. پورتر بود.

 

 

پیدایش هالیوود

در سال 1910 کارگردان د. و. گریفیث از طرف شرکت بیوگرافی همراه با گروه بازیگرانش به سواحل فرستاده شدند. آنها شروع به ساختن فیلمی در محلی نزدیک لوس آنجلس کردند. این شرکت ترجیح داد تا فیلم های دیگری هم در آن مکان و مناطق نزدیک به آن بسازد، آن محل را هالیوود نامیدند.

چندی بعد آنجا پیشرفت کرد و استودیوهای زیادی در آنجا ساخته شد. تا قبل از جنگ جهانی اول فیلم های زیادی در شهرهای مختلف آمریکا ساخته می شد اما کارگردانان بیشتر به طرف جنوب کالیفرنیا جذب می شدند.

عصر طلایی هالیوود

"هالیوود جدید" یا سینمای کلاسیک

فیلم‌های مستقل

در دهه نود سینمای مستقل آمریکا رشد فراوانی کرد که از جمله فیلمسازان مستقل آمریکایی می توان افراد زیر را نام برد: جیم جارموش هال هارتلی دیوید لینچ الیور استون

فیلم‌های موفق

پیدایش ویدئوهای خانگی

سينماي مستقل آمريكا بيشتر بعد از دهه 60حضور پيداكرد.قبل از آن استوديوهاي هاليوودي اجازه نميدادند كه كارگردانان فيلمهاي خودشان را بسازند وشديدا بر فيلمهااحاطه داشتند.كساني مثل جان فورد وهيچكاك نميتوانستد كه فيلمهاي خودشان را تدوين كنند چون تهيه كننده بر آنها اعمال نظر ميكرد.اما بعد از دهه60وظهور مكاتب مختلف درهنر وهمچنين تغيير علاقه مردم وجوانان به فيلمهايي كه فرهنگ عامه داشتند باعث شد كه تهيه كنندگان هاليوودي هم به فيلمهاي مستقل تر بيشتر توجه كنند.واينجا بود كه كارگردانان جوان ونوجويي مثل اسپيلبرگ،اسكورسيزي،كاپولاودي پالما هم بتوانند كه فيلمهاي موردعلاقه خودشان را بسازند وتهيه كنندگان هاليوودي هم به آنان توجه ويژه اي بكنند. البته كارگرداناني مثل اندي وارهول يا كاساويتس زير بار نظام استوديويي نرفتند وخودشان همچنان مشغول فيلمسازي شدند.بيشتر دليل حضور سينماي مستقل در بخش سكس واروتيك بود.چون ديگرتابوها در هاليوود وآمريكا شكسته شده بودومردم اين مسائل را راحتر درك ميكردند ودرواقع سكس موتورجلوبرنده سينماي امريكا شد. فيلمهايي مثل خيابانهاي پايين شهر(اسكورسيزي)،دوئل(اسپيلبرگ)،ديوار نوشتهاي امريكايي(لوكاس)از جمله مستقلهاي هاليوود آن زمان بود.

 

 

 

 

ارثیه فامیلی

 

سوفيا کاپولا، دختر دردانه فرانسيس فورد کاپولای بزرگ، يکی از قطب‌های قدرتمند هاليوود و کارگردانِ سه‌گانه عظيم «پدرخوانده» است.

از همان قسمت اول «پدرخوانده» مشخص بود که فرانسيس نيت کرده پای خانواده‌اش را به سيستم هاليوود باز کند.

 

او آن‌قدر با خودش کلنجار رفت تا سوفيا را در قسمت سوم بازی داد. حالا سوفيا برای خودش اسم و رسمی ساخته و شخصيت سينمايیِ جداگانه‌ای پيدا کرده و همة دوستداران سينما دائم حواسشان هست که ببينند فيلم بعدی‌اش چگونه است.

 

«ماری آنتوانت» آخرين ساختة سوفيا کاپولا، تازه در آمريکا اکران شده و مثل آثار قبلی‌اش با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. سوفيا با ساختن «خودکشی باکره‌ها» در سال 1999 خيلی‌ها را راضی کرد، اما موقعيت و هويت سينمايی‌اش را با «سرگشته در غربت» به دست آورد؛ يک کمدی کم خرج و نامتعارف که با همکاری بيل موری و اسکارلت يوهانسن در سال 2003 ساخته شد.

 

 

 

سيس فورد كاپولاي جوان در كنار خانواده خود؛ دو پسرش جيان كارلو و رومن دست زير چانه‌هايشان گذاشته‌اند و سوفياي كوچولو هم روي پاي مادر نشسته است.

 

حالا ديگر همه چيز مرتب است. سوفيا آن‌قدر در هاليوود ارزش و اعتبار کسب کرده که بتواند انگشت روی موضوع دلخواه‌اش بگذارد. «ماری آنتوانت»، فيلمی شخصی است دربارة زندگی آخرين ملکة فرانسه که بر اساس کتاب آنتونيا فريزر، نويسندة بريتانيايی ساخته شده. نقش اين ملکة نوجوان را «کريستين دانست» بازی می‌کند که پيش از اين در «خودکشی باکره‌ها» هم سوفيا را همراهی کرده بود.

 

نظريه صادر کردن راجع به «ماری آنتوانت» بماند برای وقتی که ما هم توفيق ديدن فيلم را يافتيم! اما الان بهانه‌ای دست داده تا به چند مورد از اين خانواده‌های «نَسَبیِ» هاليوودی و رابطه‌هايشان اشاره‌ای کنيم؛ (در اين مطلب به زن و شوهرهاي هاليوودي كاري نداريم.) رابطه‌هايی که در بيشتر موارد توانسته شهرت و اعتبار ويژه‌ای برای نسل اندر نسلِ اين خانواده‌های هاليوودی کسب کند. مثلا خدا وکيلی همين سوفيا کاپولا، اگر به لطف و پشتگرمی پدرش نبود، عمرا می‌توانست به اين زودی و بعد از ساختن فقط سه فيلم، دست روی پروژة شخصی‌اش بگذارد؟1

 

 

1-مجله هنر زندگی صفهات23تا26.

سرگشته در قدرت

 

فرانسيس فورد کاپولا را با سه‌گانة «پدر خوانده»اش و «اينک آخرالزمان» که فيلمی عظيم راجع به جنگ ويتنام است و در سال 1979 ساخته شده، می‌شناسيم.

 

اين غول فيلمسازی، که از خانواده‌ای ايتاليايی-آمريکايی است و در ديترويتِ ميشيگان بزرگ شده، حرفه‌اش را با نوشتن فيلم‌نامه شروع کرد. بعد از اين که اولين جايزة اسکارش را در سال 1971 و برای نوشتن فيلم‌نامة «پاتن» فرانکلين.جی. شافنر، دريافت کرد، بهترين گزينه برای شرکت پارامونت شد تا «پدرخوانده» را بسازد. (البته رؤسای کمپانی تا قبل از ديدن نتيجة کار، در اين انتخاب‌شان خيلي ترديد داشتند.)

 

کاپولا هم فرصت را غنيمت شمرد و تا جايی که توانست، از افراد خانواده‌اش در اين پروژه استفاده کرد. پدر کاپولا، کارمينه کاپولا که آهنگساز و از اولين نوازندگان فلوتِ ارکستر شبكة‌تلويزيوني اِن‌بی‌سی بود، قطعاتی از موسيقیِ فصل عروسیِ ابتدای فيلم را نوشت و در نوشتن موسيقی قسمت دوم نيز همکاری داشت.

 

او يك جايی از قسمت اول «پدرخوانده» نشسته و دارد پيانو می‌زند. مادر کاپولا، «ايتاليا» در اين فيلم نقش يک اپراتور را دارد. دو پسر فرانسيس، جيان- کارلو و رومن در سکانس مراسم تدفين دُن‌کورلئونه (مارلون براندو) هستند و تاليا شاير، خواهرش به رغم ميل باطنی کاپولا و به خواستة تهيه‌کنندگان فيلم، نقش کانی، خواهر مايکل کورلئونه (آل پاچينو) را در هر سه قسمت بازی می‌کند. آن‌ها عينک درشت تاليا شاير را که تا آن روز روی چشمش بود، برداشتند.

 

 

فرانسيس فورد كاپولاي مسن در كنار دو فرزند جوانش رومن و سوفيا كاپولا

 

نتيجه‌اش هم اين شد كه روز اول فيلم‌برداری، خواهر کارگردان روی دوربين اُفتاد و آن را روی زمين انداخت! تنها دختر کاپولا، سوفيا، در واقع از دوران نوزادی‌اش وارد سينما شد. او همان نوزادی است که در جايی از پدرخوانده به عنوان نوزاد پسرِ مايکل توی کليسا غسل تعميد داده می‌شود! و بعدها به طور کاملا تصادفی، نقش مری (دختر مايکل) را که قرار بود وينونا رايدر بازی کند، در قسمت سوم پدرخوانده، از آن خود کرد.

 

كاپولا ، مثل هر سيسيلی‌الاصل متعصب، برای تداوم سينما در خانواده‌اش، ابتدا به پسرانش اميد داشت و روی آن‌ها سرمايه‌گذاری کرد، اما بخت با او يار نبود و جيان-کارلو در يک حادثة قايق‌رانی در سال 1986 کشته شد.

 

رومن هم نتوانست آن‌طور که بايد پدر را راضی کند؛ او بيشتر در عرصة ساختن ويديو کليپ برای موسيقی فعاليت می‌کرد. ولي از آن طرف، سوفيا با وجود اين که برای بازی‌اش در قسمت سوم «پدرخوانده» حسابی به باد انتقاد گرفته شده بود و حتی در بعضی محافل سينمايی به عنوان بدترين بازيگر انتخاب شد، استعدادش را در فيلمسازی نشان داد.

 

سوفيا مثل برادرش رومن از ساختن ويديو کليپ آغاز کرد اما با «خودکشی باکره‌ها» ثابت کرد که فرزند خلف كاپولا است. همان موقع بود که با اسپايک جونز (کارگردان «جان مالکويچ بودن» و «اقتباس») ازدواج کرد.

 

درست بعد از جدايی از اسپايك جونز «سرگشته در غربت» را ساخت که جايزة اسکار بهترين فيلم‌نامه را نصيبش کرد و باعث شد عموزاده‌اش نيکلاس کيج (بازيگر مشهور كه به خاطر اين كه نان اعتبار عمويش را نخورد، فاميلي‌اش را عوض كرد) با تعصب خاص ايتاليايی، در مراسم اسكار بايستد و سوفيا را تشويق كند.

 

راستی «كاپولا» واژه‌ای ايتاليايی است که به نوعی کلاه سيسيلی گفته می‌شود و مافيايی‌ها از آن استفاده می‌کنند!

 

دختر از هم گسيخته

 

با کمی کنکاش در فرم صورت جان وويت و آنجلينا جولی می‌شود فهميد که با هم نسبتی دارند. جان وويت از نسل بازيگران دهه60 است، پدربزرگش از مهاجرين اهل چک بود. سال 1967 به خاطر بازی بی‌نظيرش در «کابوی نيمه شب» جان شله زينگر، جايزة اسکار گرفت.

 

 

جان وويت پدر آنجلينا جولی

 

او از همسر دومش، مارشلين برتران، دو فرزند دارد: آنجلينا جولی و جيمز هيون (دستيار کارگردان و بازيگر سينما). آنجلينا جولی وويت که بازيگری را در مؤسسه لی استراسبرگ آموخته، ابتدا در چند ويديو کليپ موسيقی ظاهر شد و با بازی در «دختر از هم گسيخته» و اسکاری که نصيبش کرد، مشهور شد.

 

جان لی ميلر(بازيگر «قطار بازی» دنی بويل) اولين همسر جولی بود و بعد از آن بيلی باب تورنتون، بازيگر و فيلم‌نامه‌نويس مشهور، همسرش شد و حالا هم که براد پيت را دارد.

 

زوج جولی و پيت به جز دو بچه‌ای که به فرزندی قبول کرده‌اند (با نام‌های مادوکس و زاهارا) اخيرا صاحب دختری به نام «شيلا» شده‌اند. جولی و وويت دل خوشی از يکديگر ندارند.

 

ديگر خانواده‌هاي هاليوود

 

شون پن برادر کوچک‌تری دارد (داشت!) به اسم کريستوفر پن. شون پن، اين «بچه بد هاليوود» را همه دست کم به خاطر سفر اخيرش به ايران می‌شناسند، اما کريس پن که همين اواخر مرحوم شد (بر اثر عارضة قلبی)، بازيگر مورد علاقة تارانتينو بود. کريس پن در «سگدانی»  و در «رمانس واقعی» تونی اسکات (با فيلم‌نامه تارانتينو) بازی کرده بود.

 

برادران بالدوين در اين ليست حضور فعال دارند، اصلا انگار که آقا و خانم بالدوين هر سال صاحب يک پسر شده‌اند. الک بالدوين از همه مشهورتر است و در «گلن گری گلن راس» باز کرده و برادرش ويليام بالدوين در«متولد چهارم جولاي» اليور استون معروف شد. دانيل و استيون برادران ديگرشان هم بازيگرند.

 

از هنرپيشگان دورة کلاسيک هاليوود، حضور جون فونتين و اليويا دِ هاويلند به عنوان خواهران بازيگر در اين ليست، جالب است. جون فونتين با بازی‌اش در «ربکا» هيچکاک مشهور شد و اليويا د هاويلند را به خاطر بازی‌اش در نقش ملانی توی «بربادرفته» می‌شناسيم.

 

برادران کوئن، ايتن و جوئل، زوج فيلم‌نامه‌نويس و کارگردان هاليوودی‌اند که فيلم‌های نامتعارفی مثل «بارتون فينک» و «ای برادر کجايی؟» را ساخته‌اند.

 

اگر توی سايت‌ها چرخی بزنيد و مثل ما سريش بشويد، ليست تمامی اهالی هاليوود که با هم نسبت نسبی و سببی دارند، موجود و ثبت شده است. بدمان نمی‌آيد حالا که مطلب پا داده، به چند تا ديگر از اين خانواده‌های مشهور اشاره‌ای کنيم:

در دوران طلايي هاليوود در دهه 1940 ستاره‌ها، واقعاً ستاره بودند و دست نيافتني به نظر مي‌رسيدند

اما چهره‌هايي مثل كري‌گرانت، جيمز استوارت و يا همفري بوگارت اكنون زنده نيستند تا شاهد سقوط برخي از بهترين پشتوانه‌هاي مالي استوديوهاي فيلمسازي باشند.

آنها نيستند تا ببينند كه ليندسي لومان كه زماني ملكه نوجوانان معرفي شد، به دليل بدمستي و رفتار زشت، از پروژه آخرش اخراج مي‌شود و يا مل گيبسون به دليل رانندگي در حال مستي توسط پليس دستگير شده و شرح مكالماتش با افسر پليس، تيتر اصلي روزنامه‌ها مي‌شود. هاليوود در گذشته هم مكان عجيبي بود و اتفاقات غريبي در آن رخ مي‌داد، اما به نظر مي‌رسد كه كارخانه روياپردازي اين روزها آشفته‌ترين روزهايش را مي‌گذراند.

 

حوادث عجيبي كه با محوريت ستارگان سينما رخ مي‌دهد، نشانگر يك تحول اساسي است؛ تحولي شگرف در دنياي فيلمسازي و تغيير نقش ستارگان سينما. واقعيت‌هاي دنياي سينماي امروز واضح و غيرقابل كتمان است. فروش فيلم‌ها پايين آمده، تعداد فيلم‌هاي پرخرجي كه در گيشه ناديده گرفته مي‌شوند رو به افزايش است و كاهش درآمد سال 2005 سينما در 15 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. از سويي بنا به اظهارات تحليل‌گران سينمايي، كپي غيرقانوني محصولات سينمايي، تنها در آمريكا ضرري 3/1 ميليارد دلاري را سبب مي‌شود.

 

اما با وجود همه اين شكست‌ها تا به حال ستاره‌ها همواره با گذشت زمان دستمزدهاي بالاتري را درخواست كرده‌اند. اين درخواست‌ها باعث شده تا هزينه متوسط فيلمسازي از 1/54 ميليون دلار در سال 1995 به 2/96 ميليون دلار در سال 2005 برسد. اما گويا قرار است ديگر به اين ارقام اضافه نشود. سالهاي درخشان دهه 1990 كه بروس ويليس بابت قراردادش براي فيلم حس ششم يكصد ميليون دلار دريافت كرد يا كيانا ريوز قصد داشت قراردادي را براي سه‌گانه ماتريكس داشته باشد كه حدود 206 ميليون دلار براي او درآمد داشته باشد، به پايان رسيده است.

 

استوديوها اكنون به دنبال راه‌هايي براي كاهش هزينه هستند و يكي از بهترين و آشكارترين راه‌ها كاهش دستمزدهاي ستارگان سينماست. اين تغيير شيوه تا حدي به تغيير ديدگاه عمومي نسبت به ستارگان سينما برمي‌گردد.

 

در دوره‌اي همچون دهه 1940، مردم جهان هنرپيشه‌اي چون جيمز استوارت را قهرمان و الگوي خود قلمداد مي‌كردند، ولي امروز به لطف پاپاراتزي و روزنامه‌هاي زرد بي‌شمار، ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه مي‌توانيم از تمام كاستي‌ها و عيوب اين ستارگان مطلع شويم و از اين رو آنان را همچون خودمان مي‌پنداريم.

 

اگر براي اين تغيير سياست‌ها به مثالي نياز باشد، شايد ذكر داستان اخير تام كروز بهترين نمونه باشد. در  آگوست سال گذشته، استوديو پارامونت به همكاري 14 ساله خود با تام كروز خاتمه داد و اين سؤال مطرح است كه آيا دنباله‌هاي مشابهي را مي‌توان براي هر كدام از ساير ستارگان فعلي سينما متصور بود؟ مرور فيلم‌هاي پرفروش تمام دوران تاريخ سينما هم ما را به نتايج تازه‌اي مي‌رساند. تايتانيك با فروش 8/1 ميليارد دلاري در صدر است، اما چند فيلم سري ارباب حلقه‌ها، دو فيلم هري‌پاتر، دزدان دريايي كارائيب و جنگ ستارگان نيز در اين فهرست هستند.

 

 

لئوناردو دي كاپريو بازيگر فيلم تايتانيك

 

نكته مشترك در تمامي فيلم‌ها اين است كه همه آنها بيش از آنكه براي فروش گيج‌كننده‌شان متكي به هنرپيشه‌ها باشند، داستان محور هستند و هيچ كس براي تماشاي بازي ويگومورتنسن (در سري ارباب حلقه‌ها) و يا دانيل رادليكف (در سري هري‌پاتر) به سينماها نرفته است، پس چرا بايد استوديوها بودجه‌هاي چند صد ميليون دلاري را صرف توليد فيلم‌ها با ستارگان مشهور كنند.

 

اين منطق اكنون به تدريج جاي خود را در استوديوهاي فيلمسازي باز كرده است و نتايج آن به مرور در اخبار رسانه‌ها شنيده مي‌شود. راسل كرو اخيراً در مذاكراتش براي بازي در فيلم جديد بازلوهرمن به نتيجه نرسيد و در صحبت‌هايش درباره آن، استوديو فاكس را مقصر دانست و گفت: «من كار خيريه انجام مي‌دهم، ولي نمي‌خواهم براي استوديوهاي بزرگ مجاني بازي كنم»!

 

استوديوها با در پي گرفتن اين سياست‌ها در واقع موضعي سخت‌گيرانه اتخاذ كرده‌اند و بر اين باور هستند كه تماشاگران بدون توجه به هنرپيشه، به تماشاي فيلمي با داستان خوب خواهند آمد. در مذاكرات نهايي براي حضور مجدد پيرس برازنان در فيلم جديد جيمز باند يعني كازينو رويال، دو درخواست 20 ميليون دلار دستمزد به علاوه 10 درصد از فروش جهاني فيلم را كرده بود، ولي استوديو مترو گلدوين ماير اين پيشنهاد را قبول نكرد و در عوض دانيل كريگ را جايگزين او كرد كه با 5/1 ميليون دلار حاضر به بازي شد.

 

اين صرفه‌جويي معادل يبش از يك پنجم كل بودجه فيلم است. البته پيرس برازنان تنها چهره‌اي نيست كه سال گذشته سقوط سينمايي را تجربه كرد، بلكه نايت شيامالان هم قرباني زياده‌خواهي‌هايش شد و سرنوشت تلخي برايش رقم خورد.

 

او در سن 29 سالگي، فيلم حس ششم را نوشت و كارگرداني كرد؛  فيلمي كه در سال 1999 صنعت سينما را تكان داد. حس ششم با 40 ميليون دلار هزينه تهيه شد و حدود 600 ميليون دلار در سطح جهان فروخت. دو سال بعد شيامالان به مجله اسكواير گفت كه رمز ساخت فيلم پرفروش را كشف كرده است و استوديو ديزني نيز با باور اين قضيه بيش از 5 ميليون دلار براي فيلمنامه و 5 ميليون دلار براي كارگرداني فيلم «شكست‌ناپذير» به او پرداخت و در تمامي مراحل توليد دست او را باز گذاشت.

 

اما روزگار خوش شيامالان خيلي زود به پايان رسيد و فيلم آخر او به نام «بانو در آب» كه توسط استوديو ديزني رد شده بود، يك فاجعه بزرگ از كار درآمد. شيامالان در توجيه اين فاجعه گفت كه استوديو ديزني كه اين فيلم را رد كرده ديگر به ارزشهاي انفرادي اعتقاد ندارد و مبارزان با استوديو محكوم به شكست هستند.

 

اما راه ديگري براي توجيه اين قضيه هم وجود داشت و آن، اين كه ديزني درك كرده بود كه با ساخت اين فيلم در واقع پول خود را دور مي‌اندازد و توليد فيلم توسط استوديو وارنر و عكس‌العمل تماشاگران و منتقدان رأي به ديدگاه درست ديزني داد، در حالي كه شيامالان تا حدي به اين فيلم مطمئن بود كه نقش كوچكي را هم براي خود در نظر گرفت!

 

استوديو ديزني قبل از اين كه قرباني سيستم ستاره‌سازي‌اش شود، از ستاره‌اش دست كشيد و درك كرد كه ستاره‌اي مثل شيامالان هم مثل بقيه انسان‌ها است.

 

در سال‌هاي اخير نقش اكثر قهرمان‌هاي فيلم‌هاي پرفروش سينماها را بازيگراني ايفا كرده‌اند كه براي ما ناشناس بودند. براي مثال مارك هاميل و هريسون فورد قبل از بازي در سري فيلم‌هاي جنگ ستارگان كاملاً ناشناس بودند و اين به تماشاگران امكان مي‌داد تا بتوانند با دقت بيشتري داستان را دنبال كنند و اين ديدگاه موجب شد تا حتي كابوي و ماهي انيميشن هم در فيلم‌هايي مانند «در جستجوي نيمو» و «داستان اسباب‌بازي» قهرمان ما باشند.

 

مجله پره مير اخيراً مدعي شد كه ما شاهد آخرين نسل ستارگان سينما هستيم و از اين به بعد راسل كرو و سايرين بايد به دستمزدهاي پايين عادت كنند و البته اين قانون حتي براي كارگرداني مثل پيتر جكسن هم صدق مي‌كند.

 

 

جاني دپ

 

جكسن پس از ساخت سري «ارباب حلقه‌ها» مذاكراتي را براي ساخت فيلم Halo براساس يك بازي كامپيوتري مشهور آغاز كرد ولي زياده‌خواهي‌هايش باعث پشيماني استوديو يونيورسال شد.

 

اگر استوديوها هم، لزوم حضور ستارگاني مثل تام كروز و راسل‌كروز را زير سؤال ببرند قطعاً شرايط وخيم‌تر از هر زمان ديگري براي ستارگان جوان مي‌شود. اصل اساسي تماشاي فيلم‌ها در سالن سينما، بهره‌گيري از فضايي است كه فيلم‌ها براي تماشاگر به وجود مي‌آورد و به اين وسيله او را از دنياي پر مخاطره و پردردسر بيرون جدا مي‌كنند و به عبارتي سينما، محل فرار تماشاگران از دنياي پرهياهو است و چه بهتر كه تماشاگر به جاي تمركز بر روي بازي بازيگراني كه هر روز صبح درباره زندگي شخصي آنها مطالبي را مي‌خواند، بر داستان جذاب و جلوه‌هاي ويژه توجه داشته باشد.

 

 

تام كروز

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

عنوان:

تغذیه در ورزش

دبیر مربوطه:

جناب آقای حسینی نیا

تهیه و تنظیم:

مهدی موسوی

 

 

مقدمه

شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که رژیم غذایی در بهبود انجام تمرینات دارد را درک کند. شواهد بسیاری نشان دهنده رابطه بین مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند. همچنین یک رژیم غذایی بد، به طور یقین اثر منفی بر انجام حرکات ورزشی، حتی اگر به صورت غیر حرفه ای باشند، دارد. یک رژیم غذایی که شامل مقدار کافی از کالری، ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین باشد، انرژی لازم برای انجام یک مسابقه و یا یک ورزژش تفریحی را تامین می کند.

توصیه های لازم در این زمینه:

ترکیبات یک رژیم غذایی که برای یک ورزشکار توصیه می شود، تا حدودی با رژیم غذایی افراد معمولی تفاوت دارد. اگرچه هرم غذایی راهنمای بسیار خوبی در این زمینه است، با این حال مقدار مصرف هر گروه از غذاها، بسته به نوع ورزش و میزان تمرینات و همچنین زمان انجام آنها متفاوت است. علاوه بر این، کالری مورد نیاز بسته به سایز، سن، جنسیت و میزان انجام ورزش ها و حرکات ورزشی دارد و به همین دلیل، تعداد وعده های غذا نیز از فردی به فرد دیگری متغییر است.

کربوهیدرات ها:

کربوهیدرات های مرکب، جزء اصلی یک رژیم هستند که در غذاهایی چون پاستا، ماکارونی، انواع نان های شیرینی، نان های سبوسدار و برنج وجود دارند. کربوهیدرات ها تامین کننده انرژی، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی هستند و در عین حال، دارای مقدار ناچیزی چربی هستند. یک رژیم غذایی مملو از کربوهیدرات ها، باعث افزایش ذخیره انرژی بدن از کربوهیدرات ها (که گلیکوژن نامیده می شود) می شود. و همین موضوع باعث انجام هرچه بهتر ورزش های استقامتی، به ویژه در زمان های بیش از یک ساعت می شود. امروزه روش کلاسیک و سنتی ذخیره کربوهیدرات ها، منسوخ شده است و به جای آن از روش جدید و اصلاح یافته استفاده می شود که در افزایش گلیکوژن ماهیچه ها کم ضررتر و موثر تر است. مهم ترین عاملی که ذخیره گلیکوژن را افزایش می دهد، سوزاندن 50 تا 60 درصد از کربوهیدرات ها و تبدیل آن به انرژی در طول روز است. قندهای ساده که در موادی نظیر نوشابه های غیر الکلی، انواع مرباها و ژله ها و آبنبات ها هستند، اگرچه کالری بسیار زیادی را به بدن می رسانند، اما از نظر غذایی ارزش چندانی ندارند. و در حقیقت، اگر دقیقا” پیش از انجام ورزش ها مصرف شوند، باعث کاهش کارآیی ورزشکاران می شود و حتی ممکن است منجر به هیپوگلیسما (کاهش میزان قند خون) شوند.

پروتئین ها:

مهم ترین نقش پروتئین ها در در بدن، رشد و ترمیم بافت های بدن است. بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که ورزشکاران به مقدار زیادی پروتئین نیاز دارند و رژیم آنها باید از مقدار پروتئین بالایی برخوردار باشد، تا ماهیچه های آنها رشد کنند. اما محققان بارها و بارها در آزمایشات و تحقیقات خود، چنین نظریه ای را غلط بر شمرده اند و این موضوع که رژیم پروتئین باعث رشد و افزایش ماهیچه ها می شود، نادرست است. تنها عاملی که باعث افزایش حجم عضلات بدن می شود، انجام تمرینات شدید و مداوم است. مصرف پروتئین در ورزشکاران و افرادی که به تمرینات بدنسازی می پردازند، در مقایسه با افراد معمولی، تنها مقدار بسیار کمی افزایش می یابد و البته اغلب آنها این مقدار ناچیز را از راه خوردن غذای زیاد جبران می کنند. به طوری که اغلب ورزشکاران آمریکایی بیش از نیاز بدنشان پروتئین مصرف می کنند و حتی این مقدار به دو وعده در روز می رسد. بنابراین بدن افراد برای افزایش عضلات و ماهیچه ها، پیش از آنکه شروع به ورزش های سنگین و سخت کنند، نیاز به پروتئین دارد. البته باید یادآور شد که پروتئین اضافی تبدیل به انرژی شده و حتی در بعضی مواقع به شکل چربی در بدن ذخیره می شود. به همین دلیل مصرف بالای اسیدآمینو ها وپروتئین ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود. زیرا ممکن است علاوه بر ایجاد کمبود کلسیم، بار زیادی بر روی کلیه ها میگذارند که نیازمند تصفیه بیشتر مواد پروتئینی نیتروژن دار است.

آب و مایعات:

آب مهم ترین ماده برای بدن است و علیرغم اهمیت آن از سوی ورزشکاران نادیده گرفته می شود. آب و مایعات برای آب رسانی به اندام های بدن و تنظیم دمای آن بسیار ضروری هستند. آبی که بدن از راه تعریق از دست می دهد تا خنک بماند، ممکن است در طول مدت یک ساعت ورزش، به چبدین لیتر برسد. افراد بالغ و بزرگسال، هرگونه کاهش وزن در طول ورزش را که به علت از دست دادن آب بدن است، باید از طریق نوشیدن آب و دیگر مایعات جبران کنند. بهترین روش برای آنکه مطمئن شوید آب کافی به بدن شمادر حین ورزش می رسد، آنست که ادرار شما شفاف باشد.

چند توصیه برای رساندن آب کافی به بدن:

• به مقدار کافی آّب، آبمیوه و شیر بنوشید.

• از نوشیدن آشامیدنی های کافئین دار، جدا” خودداری کنید. زیرا کافئین یک ماده ادرار آور است و باعث از دست رفتن آب بدن می شود.

• قبل، بعد و در حین ورزش به مقدار کافی مایعات بنوشید.

• در طول ورزش به کودکان مقدار کافی مایعات بخورانید. زیرا آنها مانند افراد بزرگسال در مقابل تشنگی ممکن است واکنش نشان ندهند.

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

NT

عنوان:

بررسي حركت پرتابي

 

دبیر مربوطه:

جناب آقای حسینی نیا

تهیه و تنظیم:

سید حمید تقوی

 

 

 

 

بررسي حركت پرتابي

          حركت يك توپ واليبال پس از جداشدن از دست كسي كه آن را پرتاب كرده، توپ بسكتبالي كه به سوي سبد درحال حركت است، يك توپ تنيس پس از جداشدن از راكت و … حركت پرتابي هستند.

          هنگامي كه توپي بوسيله شخصي پرتاب مي‌شود براي شناسايي حركت گلوله كافي است بردار مكان آن را در هر لحظه پيدا كنيم. به جاي معرفي بردار مكان ساده‌تر است كه مؤلفه‌هاي آن را روي محور  و  پيدا كنيم و اگر بتوانيم در هر لحظه  و  را پيدا كنيم، موضع گلوله از طريق معلوم بودن مختصات آن در هر لحظه به طور يكتايي مشخص مي‌شود.

          بردار سرعت همواره بر مسير حركت مماس است و اندازه آن از رابطه  بدست مي‌آيد. بردار سرعت را هم در هر لحظه مي‌توان به دو مؤلفه افقي و عمودي  تجزيه كرد كه براي هر يك داريم  و ، سپس براي بررسي حركت پرتابي ناگزيريم در حركت مستقل روي خط راست را مطالعه كنيم.

          به محض جداشدن پرتابه از عامل پرتاب، تنها نيروي خارجي وارد برآن همان وزن است كه در راستاي محور  و رو به پايين است و بنابراين با استفاده از قانون دوم نيوتون در حركت داريم: ، اگر اندازه شتاب جاذبه را با  نشان دهيم:

 

از معادلات فوق آشكار است كه حركت تصوير ذره در راستاي محور  يك حركت با شتاب ثابت است و همچنين حركت در راستاي محور  يك محور مستقيم الخط يكنواخت است. پس با توجه به معادلات اين دو نوع حركت براي موضع تصوير برنامه در راستاي  و  داريم:

اگر  زاويه پرتاب با سطح افق باشد داريم:

بنابراين:

اگر مقدار  را از معادله اولي در دومي جايگزاري كنيم داريم:

همچنين در راستاي قائم مي‌توان معادله مستقل از زمان را بكار برد:

اگر در اين معادله  را مساوي صفر قرار دهيم مختصه  نقطه اوج (ارتفاع اوج) بدست مي‌آيد:

براي بدست آوردن زمان رسيدن پرتابه به نقطه اوج كافيست در معادله سرعت، قرار دهيم  در اين صورت زمان اوج ( ) پيدا مي‌شود:

همچنين برد پرتابه از رابطه زير بدست مي‌آيد.

پرتاب افقي:

          گلوله‌اي را در نظر مي‌گيريم كه از ارتفاعي بالاي سطح زمين به طور افقي پرتاب مي‌شود براي بدست آوردن معادلات اين حركت ميتوان در معادلات كلي بدست آمده  را مساوي صفر قرار داد اما چون حركت هميشه در پايين محور  صورت مي‌گيرد معمولاً جهت مثبت را به طرف پايين مي‌گيرند. و خواهيم داشت:  با اين انتخاب دستگاه مختصات معادله اين مسير بصورت  در مي‌آيد.

          پرتاب تحت زاويه  زير افق: در اين مورد نيز فرمول‌هاي كلي صحيح‌اند فقط بايد  را با علامت منفي در آنها منظور كرد در اين حالت نيز براي سهولت مي‌توان جهت مثبت محور  را به سمت پايين انتخاب كرد و  را با علامت مثبت به كار برد.

          

                                                     نآآ

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

چگونه جوان بمانیم 

HOW TO STAY YOUNG

چند راه ساده ، که همه هم بستگی به انتخاب شخصی خود ما داره . و این ابتدای  کاره . تا مرحله ای که فکر میکنیم : اصلاً چگونه دوباره جوان شویم؟ این بهترین قسمت کاره پر از شور و هیجان ، تغییر و تحولات زیبا و برقراری ارتباط با خویشتن خویش . برای همگی درین راه و همهء راههای زندگی که حقیقتاً میتونه بجای سردرگمی و اندوه سرشار از شادی و عشق باشه ، آرزوی موفقیت دارم . 

********

 1 - اعداد بدرد نخور را به دور بریز . این شامل سن ، وزن و قد میشه . اجازه بده پزشکان برای اونها نگران باشند ، برای همین به اونها پول میدی دیگه .

1 - Throw out nonessential numbers .

This includes age, weight and height .
Let the doctors worry about them .

That is why you pay them .

2 - فقط با دوستان خوش اخلاق معاشرت کن ، غرغروها و بداخلاقها نابودت میکنند (ضمناً اگر جزو اون غرغروها یا بداخلاقها  هستی این رو به خاطر بسپار) .

2 - Keep only cheerful friends .
The grouches pull you down .

 (keep this In mind if you are one of those grouches;)

3 - شروع به یادگرفتن کن . کامپیوتر ، هنر ، باغبانی،سرود و موسیقی، . . . هرچیزی که دوست داری ،

 هرکاری که اجازه نده مغزت بیکار بمونه . "مغز بیکار کارگاه شیطانه" ، و نام شیطان اینه : آلزایمر!

 3 - Keep learning :
Learn more about the computer, crafts, gardening,
whatever . Never let the brain get idle .
"An idle mind is the devil's workshop ."
And the devil's name is Alzheimer's!

 4 - از چیزهای کوچک و ساده لذت ببر .

4 - Enjoy the simple things .

5 - به جاهای نادرست و پر گناه نرو.برو به خرید ، حتی مسافرت به یه شهر ویا یک کشور دیگه اما نه به جائی که پراز گناه و خطاست وهمیشه یادخدا باش

5 - Don't take guilt trips .

Take a trip to the mall, even to the next county, to a

 foreign country, but NOT to where the guilt is

 &َ Always Remember God

 6 - بیشتر مواقع طولانی بخند . آنقدر بخند که احتیاج به نفس تازه داشته باشی . و اگر دوستی داری که تورو میخندونه بیشتر وقت خودت را با او بگذرون .

 6 - Laugh often, long and loud . Laugh until you gasp for breath .
And if you have a friend who makes you laugh, spend lots and Lots of time with HIM / HER

7 - اشک و غصه هم پیش میاد؛ یه کم گریه زاری کن ، یه کم غصه بخور و تحمل کن و بعد حرکت کن . . . تنها کسی که تمام عمر با تو خواهد بود ، خودت هستی .تا زنده ای زندگی کن .

7 - The tears happen :

Endure, grieve, and move on . The only person who is with

 us our entire life, is our self . LIVE while you are alive .

8 - دور وبرت رو پر کن از هرچیزی که دوست داری ، فامیل ، هدایا و یادگاریها ، موسیقی ، گل و گیاه ، سرگرمیها ، هرچیزی که خودت دوستش داری .خونه تو پناهگاه توست .

8 - Surround yourself with what you love :

Whether it's family, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever .

Your home is your refuge .

9 - قدر سلامتی خودتو بدون :

اگر خوبه ، نگهش دار و مواظب باش ،اگر استوار نیست ، بهترش کن ، اگر هم بدتر ازاونی است که خودت بتونی کاری بکنی ، خوب کمک بگیر .

9 . Cherish your health :

If it is good, preserve it .

If it is unstable, improve it .

If it is beyond what you can improve, get help .

10 - در هر موقعیتی عشق خودت رو به کسانی که دوستشون داری بیان کن و بگو .

http://www.clipestann.blogfa.com/post-845.aspxمنبع

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

کودکان ، جوانان  و ورزش مناسب

والدين بيشتر زمان زندگي خود را صرف سلامتي و طول عمر فرزند خود مي كنند .به منظور جلوگيري از بروز چاقي ، مشكلات وابسته به رشد ، توجه به نقطه ي آغاز فعاليت بدني و حفظ آن در د ر دو.ران كودكي ، اهميت خاصي دارد . فهرست كاملي از فوايد فعاليت هاي بدني د ر دوران كودكي موجود است كه براي كودكان و نوجوانان سنين مدرسه تهيه شده است . ار جمله ي اين فوايد ، توسعه ي آمادگي و هماهنگي ، كنترل وزن و كاهش خطر ابتلا به مشكلات سلامتي ، هم چون بيمارهاي قلبي است كه در آينده ي اين كودكان اهميت ويژه اي دارد . هم زمان با بزرگ تر شدن فرزندانتان ، شركت در ورزش هاي تيمي به توسعه ي مهارت ، اعتماد به نفس و عملكرد هاي علمي آن ها كمك خواهد كرد . پاداش ديگر اين قبيل فعاليت ها يادگيري نظم و تربيت و عدالت است . براي فرستادن به جادهي سلامتي زندگي ، اطلاع از    نحوه ي انتخاب صحيح بازي ، تمرين و ورزش هاي تيمي براي آن ها ضروري است .

 

سن مناسب شروع فعاليت بدني ، چه سني است ؟

انتخاب فعاليت هايي همراه با نشاط و شادابي براي كودكان در همه ي سنين ، اميت زيادي دارد . شايد شما ستاره ي تيم فوتبال خود باشيد ، اما ترجيحا براي كودك شما بهتر است حركات موزون انجام دهد . كودكان براي توسعه ي مهارت هاي ورزشي و يا انجام فعاليت هاي بدني به ورزش سازمان يافته نياز دارند .

ادوارد لاسكوسكي ، مدير بخش ميو كلانيك طب ورزشي معتقد است :« يك زندگي سالم ، الزاما نيازمند ورزش نيست .»اما از طرف ديگر روچستر مين مي گويد :«شركت كودكان شما در فعاليت هاي جسماني امر بسيار مهمي است ؛ حتي اگر اين فعاليت ، دوچرخه سواري همراه با خانواده يا بازي بيبسبال و بسكتبال با كودكان ديگر باشد .» هر كودكي به شكل متفاوتي رشد مي كند ، پس بهتر است با كودكان خود بر اساس سن بلوغ و سطح مهارت هايش رفتار كنيد در ادامه ي اين قسمت ، فعاليت ها و ورزش هاي مناسب بنين متفاوت را ارائه كرديم .

 

فعاليت هاي مناسب براي سنين دو تا سه سالگي

كودكان كم سن وسال ابتدا بايد مهارت هاي حركتي پايه مانند :دويدن ، گرفتن ، پريدن و....را بياموزند ، زيرا براي شركت در تمرين ورزشي بسيار جوان هستند . آن ها بايد بتوا نند :

-آزادانه و تحت نظارت مربي ، با ديگر كودكان به بازي بپردازند كه البته بازي آن ها نبايد سازمان يافته باشد.

- دويدن يا پياده روي در زمين بازي را تجربه كنند .

- در زمين بازي تاب بازي كنند .

- در محيط هاي آبي تحت نظارت به بازي بپردازند .

- در كلاس هاي ژيمناستيك مبتدي كه تحت نظارت افراد حرفه اي تشكيل مي شوند ، شركت كنند .

- غلتيدن و سرخوردن را تجربه كنند .

 

فعاليت ها مناسب براي سنين چهار تا شش سالگي

-حركات مورون

-لي لي بازي و گرگم به هوا

-پرتاپ توپ هاي سبك

-دوچرخ سواري با چرخ هاي كمك

با اين فعاليت ها رماني كه كودك شما به سن شش سالگي برسد ، مهارت هاي حركتي خود را توسعه داده است و قادر خواهد بود با امنيت بيشتري به فعاليت بپردازد ضمنا كودك شما براي ورزش هاي تيمي نيز آماده خواهد شد .

 

فعاليت هاي مناسب براي سنين هفت تا ده سالگي

-بيسبال

- ژيمناستيك

- فوتبال

-شنا

-تنيس

 

فعاليت هاي مناسب براي سنين ده به بالا

-دوچرخه سواري

-تمرين هاي هازي و قدرتي

-شروع تمرين با وزنه تخت نظارت متخصص طب ورزشي

- پياده روي

-ورزش هاي تيمي سارمان يافته

- قايقراني

- رشته هاي دو و ميداني

-سافت بال

آيا فعاليت كودك شما بايد روزانه باشد

كودكان حداقل بايد يك ساعت در روز را صرف شركت در فعاليت هاي بدني و يا تمرين هاي ويژه ي ورزشي كنند .هم چنين كودكان برزگ تر مي توانند در كلاس هاي آمادگي جسماني و يا تمرين هاي قدرتي شركت كنند ؛ به شرطي كه فعاليت هاي آن ها شامل سه  جلسه در هفته و هر جلسه30 دقيقه فعاليت باشد . در فواصل بين جلسات حتما يك روز استراحت لازم است .

 

فوايد ورزش سازمان يافته چيست ؟

به طور كلي ، كودكان با شركت در فعاليت هاي بدني و ورزش هاي تيمي موارد زير را مي آموزند :

-        مسئوليت

-        پذيرفتن باز خورد

-        نظم و ترتيب

-        عدالت

-        پيروي از  اهداف

-        احترام متقابل با ديگران

-        احترام

-        مسوليت پذيري

-        توانايي تغيير يافتن

اما زماني كه كودك شما آماده  ي  شركت در ورزش هاي تيمي شد ، از علاقه ي وي براي شركت در اين فعاليت مطمئن شويد . هرگز او را به شركت در ورزش هاي تيمي و يا پيوستن به به يك تيم وادار نكنيد . همچنين به زمان بندي برنامه هايش توجه داشته باشيد . زيرا اگر هم زمان در كلاس هاي موسيقي و بازي هاي مدرسه شركت مي كند از پيوستن به گروه ورزشكاران و يا شركت در فعاليت ورزشي احساس خوبي نداشته باشد .

 

آيا شما به عنوان پدر و مادر آمادگي شركت فرزندتان در فعاليت هاي ورزشي را داريد ؟

به عكس العمل هاي خود توجه داشته باشيد . آيا شما به بهترين شكل مي توانيد باپيروزي ها و شكست هاي فرزند خود مواجه شويد ؟ از خود بپرسيد : «آيا مي توانم براي مدت طولاني  يا هفته هاي متوالي ، كودك خود را در اختيار مربي قرار دهم ؟اگر توانايي چنين عملكردي را داريد ، بگذاريد كودك شما در ورزش هاي تيمي و فعاليت هاي گروهي شركت كند . البته شما هم مي توانيد داوطلبانه در مربيگري كودك خود مشاركت داشته باشيد . بدين وسيله قادر خواهيد بود ، ميزان پيشرفت و توانايي هاي كودك خود را در مقايسه با ديگر كودكان بررسي كنيد .

 

چه طور مي توانيد تشخيص دهيد ، كدام رشته ي ورزشي براي فرزند شما مناسب است ؟

اگر تصميم داريد ورزش مناسب كودك خود را انتخاب كنيد ، به تفاوت هاي بين رشته هاي ورزشي از نقطه نظرات زير توجه كنيد :

-        ميزان تجهيزات مورد نياز و هزينه ي آن ها

-        ميران درگيري بدني در هر رشته ي ورزشي

-        درك كامل مهارت هاي فردي هر رشته ي ورزشي

-        درك كامل عملكرد هاي تيمي هر رشته ي ورزشي

-        تعداد نفرات هر تيم

-        شانس هر كودك براي شركت در هر رشته ي ورزشي

 اگر در  جامعه ي امكان دسترسي به فعاليت هاي ورزشي متنوعي وجود دارد ، اجازه دهيد فرزندتان  رشته رشته هاي متفاوت را بيازمايد . كودكان جوان تر از شركت در فعاليت هاي متنوع سود بيشتري خواهند برد تا اين كه در يك يا دو رشته شركت كنند . براي كودكان ورزش هاي تيمي ، مانند سافت بال ، فوتبال  بهتر از ورزش هاي انفرادي نظير تنيس ، دويدن و گلف هستند . مطمئن شويد كه فرزند شما با ورزش هايي كه داراي طبيعت پربرخورد هستند ، احساس راحتي مي كند . آيا او براي شركت در ورزش هاي توپي از هماهنگي لازم دست و چشم  برخور دار است ؟ پس از اين كه به يك رشته ي ورزشي علاقمند شد ، توجه كنيد كه آيا آن رشته ورزشي با ويژگي هاي او مانند : قد ، وزن ، قدرت و هماهنگي ، متناسب است

 

در ورزش سازمان دهي شده چه نكات با ارزشي وجود دارد ؟

به منظور سنجش اين كه كودك شما در شرايط مطلوبي است يا خير به نكات زير توجه كنيد :

 1.كيفيت مربيگري

در ابتداي امر بايد به سلامت و امنيت فرزند خود فكر كنيد . آيا مربي از او مي خواهد كه از قوانين خاصي پيروي كند و تجهيزات مناسب ورزشي را به كار گيرد ؟ آيا مربي بدن ساز تيم كه با كودك كار مي كند از اين حقيقت كه او هنوز از لحاظ جسماني به بلوغ كامل نرسيده آگاه است ؟ كودكان بايد آمادگي حركتي و موقعيت بدني مناسبي را به دست آورند تا از هرگونه آسيبي در امان بمانند .

هم چنين به رفتار مربي طي بازي توجه داشته باشيد . اگر مربي طي بازي مداوم فرياد مي زند و يا بيشتر بازيكنان ماهر را به بازي مي گيرد ، بهتر است كودك خود را از آن تيم خارج كنيد .

بكوشيد مربي كودك خود را بشناسيد و اگر ممكن است قبل از عضويت فرزند خود در هر تيمي ، از تجارب مربيگري آن تيم مطلع شويد .

زماني كه كودك شما به سن 11تا12 سالگي مي رسد ، درك مفاهيم رقابت و برد و باخت براي وي آسان تر مي شود . دكتر لاسكوسكس مي گويد : بودن به هر قيمتي ، كودك را از ورزش دور خواهد كرد .

2.وظايف تيمي

آيا كودكان هم گروه فرزند شما از لحاظ سني با او يكسان هستند ؟ ايا آن ها از لحاظ بلوغ جسماني و سطح مهارت گروه بندي شده اند ؟ آيا قبل و بعد از فعاليت به گرم كردن و سرد كردن خود مي پردازند ؟ آيا دست اندركاران تيم و مربيان به دو عمل گرم كردن و سرد كردن به عنوان عوامل پيشگيري كننده از آسيب ها نگاه مي كنند ؟ توجه به اين نكات به منظور پيشگيري از بروز آسيب  ها اهميت خاصي دارد .

 

 چه طور مي توانيد فرزند خود را حمايت كنيد ؟

به طور كلي مثبت نگر و مشوق فرزند خود باشيد . به تلاش ها ، پيروزي ها و بهبود عملكرد او توجه كنيد . از برنامه هاي زماني مسابقات و يا تمرين ها آگاه باشيد و هنگام حضورتان در مسابقات ، رفتار ورزشكارپسندانه اي از خود بروز بدهيد .اگر كودك شما تصميم به ترك ورزش يا فعاليت خاصي داشته باشد به دنبال نشانه ها ي فشار روحي ناشي از بيش تمريني در ورزش يا فشار هايمربوط به مسائل تيمي باشيد . در چنين مواقعي بدانيد كه او مي تواند در زمان ديگري يا و يا در رشته ي ورزشي ديگري در آينده به فعاليت بپردازد . مي توانيد فشار هاي روحي او را به سوي شركت در رشته هاي هنري و ريتميك هدايت كنيد .

كودك شما در هر ورزشي كه شركت مي كند به منظور حفظ سلامت و آمادگي جسمي و رواني او به دنبال يك هدف طولاني مدت براي آينده اش باشيد. سعي كنيد در تمامي مراحل رشد او زندگي غعال و  پر تحركي برايش فراهم سازيد . اگر خود شما در فعاليت هاي پر تحرك و رزشي سركت كنيد فرزندانتان نيز به فعاليت و شركت در ورزش تشويق مي شوند .

 

ميزان تاثير تمرين هاي ورزشي بيش از حد بر كودكان

نشانه هاي بيش تمريني

-        عملكرد كند تر در ورزش هاي استقامتي ، از جمله دويدن ، دوچرخه سواري و شنا

-        پسرفت اجرا در بازي ها يا برنامه هايي همچون برنامه ي ژيمناستيك

-        كمبود انگيره باي تمرين

-        كاهش توانايي براي دست يابي به اهداف تمرين

-        به سهولت خسته شدن

-        تحريك پذيري و بي ميلي براي مشاركت با هم تيمي ها

متاسفانه ، مربي يا والدين در مواجهه با نشانه هاي بيش تمريني تمايل دارند كودكان را بيشتر تحت فشار قرار دهند . اما اگر واقعا بيش تمريني منشا اين نشانه باشد هرگونه افزايش در تمرين تنها وضعيت را بدتر خواهد كرد علاوه براين تمرين بيش از حد مي تواند آسيب هاي ناشي از  استفاده ي بيش از حد از اندام بينجاميد كه در آن ها آسيب استخوان ها و بافت هاي نرم بهاين ئعلت اتفاق مي افتد كه بدن قادر نيست از نياز هاي پياپي اعمال شده در اثر فعاليت ورزشي فراغت حاصل كند . گفته هاي پيشين اين سوال را ايجاد مي كنند : چه ميزان بيش از حد محسوب مي شود ؟ اطلاعات مستند چنداني در اين زمينه وجود ندارند يزرا براي دانستن اين مطلب كه دقيقا چه ميران تمرين ايمن است بايد گروه هاي برزگي از كودكان را در اختيا گرفت ، آن ها را تحت تمرين هاي ورزشي طاقت فرسا قرار داد و آن جا باقلم و كاغذ صبر كرد آن هااز درد فرو بريبزند . احتمالا والدين زيادي پيدا نمي شود كه مايل باشند كودكان آن ها در چنين آزموني شركت كنند به دليل در دست نداشتن اطلاعات حاصل از مطالعات باليني نياز است رهنمود هاي مربيان و دانشمندان علوم ورزشي را كه مبني بر  مشاهدات آن ها طي سال هاي متمادي است تدوين كنيم

كودكان چه مدت مي توانند به تمرين بپردازند ؟

به عنوان يك قاعده ي كلي كودكان نبايد بيشتر از 20-18 ساعت در هفته تمرين كنند . اگر كودكي در رقابتي حرفه اي درگير شود ، احتمالا فشار تمرين روي او به خصوص براي حضور در رقابتي مهم ، طولاني تر خواهد بود هر گاه كودك طولاني تر از مدت توصيه شده تمرين كند بايد تحت نظر پزشك ورزشي متخصص ورزشكاران جوان باشد تا مطمئن شويم به ناهنجاري در رشد يا باليدگي دچار نشده است هر گونه درد مفصلي كه بيش از دو هفته طول بكشد مي تئاند بهانه اي براي مراجعه به پزشك باشد .

هم چنين مطمئن باشيد كه با فعاليت ورزشي اضافي محدوديت ها ازبين نمي روند . براي مثال پرتاب كنندگان جوان بيسبال مجاز نيستند ، بيش از هفت دور چوگان زني  توپ را پرتاپ كنند . اين محدوديت غالبا در تنظسم بازي رعايت مي شود . وادار كردن كودكان براي پرتاپ بيش از حد طي تمرين ها ، هيچ مزيتي ندارد . به علاوه والدين بايد به ياد داشته باشند كه اگر كودكشان براي كمي پرتاپ به پارك روند بايد اين پرتاپها را هم به عنوان تعدادي از پرتاپ ها ي او به حساب مي آورند . به طور كلي بازيكنان جوان بيسبال نبايد از 300پرتاب مهارتي در هفته انجام دهند و هر ميزان بيشتر از اين خطر آسيب را به طرز شگرفي افزابش مي دهد .

 

چه مقدار افزايش تمرين ايمن است ؟

افزايش بسيار سريع تمرين تعداد ، مدت ، يا شدت تمرين يكي از دلايل اصلي آسيب است براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از از افزايش سريع تمرينات ، رعايت اصل 10درصد بيمه بسيار موثر است . اين اصل بيان كننده ي ميزان افزايش تمريني است كه هر ورزشكار مي تواند هر هفته بدون خطر آسيب ديدگي داشته باشد به عيارت ديگر كودكي كه چهار بار در هفتهبه مدت 2دقيقه مي دود ، احتمالا هفته ي بعد  مي تواند با ايمني كامل با افزايش 10 درصد چهار بار  در هفته به مدت 22 دقيقه بدود .اغلب آسيب هاي مشاهده شد ه در كلينك ها حاصل تخطي ار اصل 10 درصد بوده است ؛ يعني زماني كه ورزشكاران جوان برنامه تمريني خود را «بسيار زياد بسيار زود» افزايش داده اند مواردي از اين گونه تخطي ها عبارتند از  :

-        بازيكن فوتبالي كه پس از نداشتن فعاليت در طول تابستان مستقيما وارد اردوي تمريني پيشين فصل پاييزمي شود .

-        شناگري كه معمولا پنج هزار يارد در روز شنا مي كند و از او خواسته مي شود براي سه روز پياپي هشت هزار يارد در روز  شنا كند .

-        ژيمناسي كه در هفته هاي قبل از رقابت ، زمان تمرين خود را را دو برابر كند

 

افزايش سختي تمرين كودكان تا چه حد مجاز است ؟

در دوران رشد ورزشكاران جوان تكيه بر توسعه ي تكنيك هاي ورزشي باشد گرچه توان و سرعت ، كيفت هاي مهمي در ورزش ما هستند تحميل آن ها به كودكان مي تواند به آسيب منجر شود . فقط پس از تسلط كامل بر تكنيك  توان و سرعت قابل توسعه هستند .

حفاظت كودكانتان در مقابل بيش تمريني بسيار اهميت دارد اگر كودك شما ورزشكاري نخبه يا فردي است كه در محيط ورزشي بسيار رقابتي شركت مي كند خطر ابتلا به بيش تمريني او را تهديد مي كند . چه بسا بهترين روش جلوگيري از بيش تمريني اطمينان والدين از  مورد تاييد بودن مربي كودكشان باشد . نكتهي ديگر توجه به نشانه هاي بيش تمريني كه پيش تر بيان شد و نيز توجه به نشانه هاي اوليه ي آسيب است . يكي از اجراي اصلي هر برنامه ي تمرين قدرتي برنامه ي جلوگيري از آسيب براي ورزشكاران است كه شامل كودكان نيز مي شود

غالبا كودكان ورزش را به دليل كمي درد ناشي از آسيب ديدگي اولبه كنار مي گذارند و در نتيجه اين آسيب ديدگي تشخيص داده نمي شود  همين موضوع باعث مي شود كه كودك در تمام رندگي در مورد فعاليت بدني و تمرين يش داوري منفي داشتته باشد . اين مشكل  در مورد فشار رواني در ورزش ها نيز صادق است دچار شدن به بيش تمريني مغاير با هدف اصلي تربيت بدني كودكان و نوجوانان است يعني ايجاد عشق و علاقه  به تمرين فعاليت در تمام دوران زندگي است . ورزش بايد در كودكان انگيره ايجاد كند كه به فعاليت و تمرين ادامه بدهند  تا در بزگ سالي تندرست و سالم باشند

 


 

ورزشكاران جوان و مكمل ها

ورزشكاران جوان شما در حالي كه در باره ي آبنده ي ورزشي اش كاملا هيجان زده است به خانه مي آيد او خواهان حمايت و پشتيباني شماست تصميم شما در مورد او واكنشي كه به وسيله ي مشاوره  به او نشان مي دهيد مي تواند يكي از مهم ترين تصمیم هايتان به عنوان پدر خانواده باشد . او به شما مي گويد : بايد بر حجم و قدرت عضلاني  خود بيفزايم  و گرنه هيچ كالجي علاقه اي به جذب من نخواهد داشت . چراكه رقابت بسيار شديدي وجو د دارد و آن ها در حال قطع تعداد زيادي از بورس هاي تحصيلي هستند بنابر اين پدرجان لطفا در اين مورد به من كمك كنيد . امكان دارد پاسخ شما چنين باشد : پسرم تو مي داني كه لايل الجادو بازيكن مشهور فوتبال حرفه اي جهان بر اثر سرطان مغزي ناشي از مصرف طولاني مدت استروئيد دهاي آنابوليكي درگذشت . البته جواب او اين است كه : اما پدر جان اين ماده كه من در حال مصرف آن هستم هيچ خطري ندارد چون كاملا طبيعي است

شما مي پرسيد : اين موضوع را از كجا مي داني؟ درباره ي آثار دراز مدت ناشي از مصرف زياد اين مكمل ها چه اطلاعي داري ؟

-پدرجان كراتين با علامت هاي بسيار متفوتي به بازار مي آيد و مي توان آن را از داروخانه ها و فروشگاه ها ي بهداشتي خريداري كرد . همه ي بچه ها از آن مصرف مي كنند .....من مي دانم كه به چه فكر مي كنيد اما هركز ثابت نشد كه مرگ آن سه كشتي گير بر اثر مصرف كراتين بود . كراتين در فروشگاه ها فروخته مي شود و اين ثابت مي كند كه بي خطر است ... اين طور نيست ؟

اين جاست كه شما بايد گفت و گو را قطع و كمي تحقيق كنيد با مربي اش صحبت كنيد اما توجه داشته باشيد كه امكان دارد او هم انگيزه اي پنهاني داشته باشد علاوه بر اين كه شايد آگاهي ودانش او چندان بيشتر از شما نباشد پس بهترين كار اين است كه هميشه در جريان امور باشيد و به راي و نظر خود عمل كنيد . شايد حرف زدن با يك دكتر هم نتيجه اي براي شما نداشته باشد چرا كه اگر او طي پنج سال گذشته ي فارغ التحصيل نشده باشد عملا هيچ آموزشي در مورد تغذيه نديده است . كراتين ماده اي طبيعي و موجود در بدن براي انفباض هاي عضلاني و تسهيل توليد انرژي است . توليدكنندگان كراتين مصنوعي مي گويند كه افزايش بزرگ تر و انفجاري تري شدن عضلات خواهد شد . در ورزش هايي مثل فوتبال آمريكايي ، كشتي و هاكي كراتين بسيار پرطرفدار و رايج است . آيا امكان دارد كه بر اثر مصرف كراتين ، عضلات رشد كنند و در نتيجه فشار بيش از اندازه اي را بر وترها و رباط ها وارد كنند ؟ بدون در نظر گرفتن اين كه چه تعدادي از ورزشكاران كراتين مصرف مي كنند ، واقعيت هاي روشن زيادي وجود دارند . موضوع كراتين بسيار بحث انگيز و مورد اختلاف است ، چون هيچ كس نمي داند چه قدر بي خطر است . هيچ مطالعه اي هم مصرف طولاني مدت آن به عمل نيامده است.  درست مثل شركت هاي توليد كننده ي سيگار در سال هاي پيشين ، توليدكنندگان كراتين نيز بازار مطلوبي را هدف گرفته اند : بچه هاي ما ! كه به آساني تحت تاثير قرار مي گيرند چرا كه هدف اصلي شان كسب توده و قدرت عضلاني است و تقريبا هميشه هم ميان راه مصرف داروها و مكمل ها را بر انجام كار سخت ترجيح مي دهند . نگارنده پيش بيني مي كند كه همه ي دكتر ها مجبور به آموزش خود در زمينه ي «نوتري سوديكال ها » و ساير انواع ويتامبن ها و مواد مغذي خواهند بود « طب تلفيقي » آن گونه كه ما مي شناسيم و روش هاي ساده و ابتدايي آن ، طي پنج سال آينده دچار تغييرات بنيادي خواهد شد . آن ها ناچارند با حقايق روبه رو شوند و با زمان تغيير كنند . اكنون واقعيت هاي بيشتري وجود دارند كه بايد به خاطر بسپارند . سال گذشته NCAA  همه ي مدارس خود را از دادن كراتين به ورزشكاران منع كرد . ده عضو هيئت «پك» و «فدراسيون ملي انجمن هاي دبيرستاني ايالتي » هم اقدامات  مشابه اي را در اين زمينه به عمل آورند . چه چيز براي بچه ها بي خطر است و چه چيز نيست ؟ ما مي دانيم كه استروئيدهاي آنابوليكي بي نهايتت خطرناك هستند . آيا كراتين و ساير مكمل هاي غذايي مثل « آندرو استروديون » (تحريم شده توسط NFL; NCAA و كميته هاي بين المللي المپيك) و افدرين ( تحريم شده توسط NCAA ) هم در منطقه ي خطر مشابه اي قرار دارند ؟ گمان     مي كنم كه زمان پاسخ آن را خواهد داد  . با وجود اين فكر مي كنم كه به خطر انداختن با ارزش ترين چيزي كه داريم يعني بچه هايمان خيلي فراتر از يك قمار و بازي خطرناكي است !

من براي هنگامي كه ماده ي مكملي مثل كراتين به سراغ بچه هايم بيايد يك « قانون طلايي »دارم و آن اين است كه : مهم نيست كه آن ماده توسط يك دكتر مربي يا بهترين دوستم  تجويز شده باشد، من هميشه بر چسب هشدار دهنده ي آن را مي خوا نم؛ خواه يك دارو باشد، يا روغن مار،معجون جادويي يا هر چيز ديگر . چرا كه اگر درباره اش فکر كنيد و حدس بزنيد ، ممكن نيست بدانيد اثرات جانبي آن چبيست . پس مطمئن شويد ، مراقب باشيد و برچسب هاي هشدار دهنده ي آن را بخوانيد . خلاصه اين كه همه ي واقعيت ها را در نظر بگيريد و همه ي اقدام هاي احتياطي را به عمل آوريد تا مطمئن شويد . بچه هايتان مي دانند شما از اين كه آن ها نظرتان را جويا شده اند خوشحال و هيجان زده ايد . توصيه و راهنمايي شما بايد به صورت خيلي جدي مطرح شود ، نه بدون هيچ تلاش پيگيري از طرف شما براي ارائه ي بهترين ، آگاهانه ترين راهنمايي هاي ممكن .

اميدوارم كه تصور نكنيد من مخالف مكمل هاي غذايي هستم من هم آن ها را به طور منظم و متناسب توصيه مي كنم .تقريبا 1600 شركت غذايي وجود دارند كه تعداد زيادي از آن ها توليدات و فراورد هاي بسيار خوبي ارائه مي دهند و ممكن است تفاوت چنداني همبين محصولات آنها  وجود نداشته باشد پس يكي را كه مورد علاقه تان است انتخاب كنيد و با احتياط پيش برويد . اعتقاد راسخ دارم كه توجه به توصيه هاي زير بدون در نظر گرفتن متن مي تواند مفيد باشد :

1-   قبل از هر چيز  همه ي ما بايد دستگاه ايمني خود را پرورش دهيم . اين امر به ويژه در شرايط سخت و بحراني كمك خواهد كرد تا بدن ها بتواند با مواردي از سرماخوردگي هاي معمولي گرفته  همه همه ي بيماري هاي جدي و  سخت از قبيل سرطان و... مبارزه كند .

2-    در مورد مصرف غذا هاي آماده مراقب باشيد . امروزه ما فقط دو نوع از 8 نوع قند معمولي و رايجي ( به غير از قند سفره) را كه تا قبل از جنگ جهاني دوم مصرف مي كرديم استفاده مي كنيم . اكثر بيمارهاي اصلي ما ناشي از برداشت محصول به صورت بسيار نارس ( نارس چيدن محصول و حمل آن با كشتي از فواصل بسيار دور تا خواربارفروشي هاي ما ) است . چراكه گياه شيميايي هاي موجود در محصولات رسيده براي حفظ سلامتي مطلوب و بهينه ي ما ضروري هستند .

3-   مراقب دستگاه هورموني خود باشيد . ما 87 نوع هورمون داريم كه فرآيند تفكر، شنوايي ، بينايي و ... كنترل مي كند . اين هورمون ها بعد از سن 20 سالگي كاهش پبدا مي كند . عده ي زيادي اعتقاد دارند كه فقدان چنين هورمون هايي باعث بروز بيماري هاي جدي از قبيل ديابت شود .

4-   مقادير زيادي  از ويتامين هاي مفيد مصرف كنيد. اين موضوع هنگامي كه در حال كاهش وزن هستيد، ضروري است، چرا كه كاهش وزن به رها شدن راديكالهاي آزاد مضر در  بدن مي شود.

     طي هشت سالي كه به عنوان مسئول نو جوانان ايالت كلاهما  خدمت كردم،هدف من جلوگيري از سو استفاده از بچه ها بود.يكي از اين سو استفاده ها تمرين بچه ها با وزنه ي تمريني بود. همانطور كه بيان كردم،بيشتر اين دسته از والدين پيوسته نگران و دلواپس هستند، بنا بر اين بهترين كاري كه براي كشتي گيرشان انجام مي دهند اين است كه به آنها مي آموزند،نه تنها بهتر نيستند بلكه در وزن  خود يك بازنده اند.بنابر اين كشتي گير ترسو مي شود.پس 4 مرحله ي گفته شده در بالا را دنبال كنيد. اگر كودكي نتواند مثل همه ي بچه هاي ديگر، هر از چند گاهي آب نبات يا شكلات بخورد،عمر دوران كشتي او كوتاه خواهد شد. مثل ورزشكار جواني كه در حال گفت و گو با پدرش درباره ي مكمل بود ، من اطمينان دارم كه شما هم بعد از مطالعه ي اين مقاله آمادگي بيشتري خواهيد داشت . اميداورم پي برده باشيد كه نياز اصلي يك پدر علاقه مند ، كسب دانش و آگاهي از طريق انجام پژوهش مناسب قبل از ارا ئه ي مشاوره يا راهكار است . مطمئن هستماگر قصد سرمايه گذاري در بورس ، خريد يك خانه يا وسيله نقليه ي نويي را داشتيد ، حتما وقتي را صرف تحقيق درباره ي آن مي كرديد و بياييد فرض كنيم كه فرزندتان به همين اندازه برايتان اهميت دارد . پس با جديت شروع كنيد و به پيش برويد . من ادعاي كارشناسي تغذيه ندارم بيشتر ترجيح مي دهم كه مرا به عنوان دوست علاقمندي در نظر بگيريد كه از جواب دان به هر سئوالي كه ممكن است داشته باشيد خوشحال مي شود .

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

توان بخشي و آسيب هاي ورزش دو ميداني

آسيب ورزشي در « دو » عبارت است از شرايطي که بازيکن را مجبور به کاهش طي مسافت موردنظر در هفته مي نمايد . عوامل مؤثر در افزايش خطر آسيب در ورزش « دو » به دو گروه تقسيم مي شوند :

۱- مشکلات آناتومي

۲- خطاهاي آموزشي که شايع ترين آنها شامل تغيير زمين ورزش « دو » به نوع سخت تر ، افزايش ناگهاني مسافت تا بيشتر از ۱۰٪ در هفته ، افزايش ناگهاني شدت دويدن - دو سربالايي - « دو » در جاده هاي ناهموار ، استراحت ناکافي ، آسيب قبلي ، شايع ترين محل آسيب در ورزش دو ، زانو است . ساق پا ، مچ پا جزو آسيب پذيرترين نواحي در ورزش دو مي باشند . نواحي هيپ ، لگن و کمر حدود ۲۰٪ کل آسيب ها را تشکيل مي دهد .

گرفتن شرح حال دقيق کمک به تشخيص آسيب و مکانيسم آن مي نمايد . بنابراين توجه به نکات زير مورد نظر مي باشد .

 1. زمان شناسي آسيب : شروع حاد يا تدريجي درد ، طول مدت درد و زمان شروع آن
 2. ماهيت درد : مداوم يا متناوب ، عوامل تشديد کننده و تسکين دهنده آن ، وجود التهاب همراه درد
 3. ملاحظات سني : مثلاً در ورزشکار جوان با درد استخوان ران به شکستگي استرسي استخوان ران يا التهاب کششي آپوفيز آن  و در ورزشکار مسن تر به شکستگي يا تنگي مهره هاي ستون فقران فکر مي کنيم .
 4. ويژگي هاي دو : مسافت ، سرعت ، انجام يا عدم انجام تمرين هاي کشش عضلاني قبل و بعد از دويدن ، نوع عضلات تحت کشش ، وجود افزايش ناگهاني در مدت ، شدت و تعداد تمرين ها ، داشتن تمرين فردي يا جمعي
 5. تجهيزات ورزشي : نوع کفش دونده ، مدت استفاده از آن و استفاده از لوازم طبي يا ارتوپدي
 6. زمين ورزش : سطح سخت ، ناهموار ، سربالايي ، سطح هموار دايره اي و ريل متحرک . انتخاب نامناسب ترين نوع زمين عدم تعادلي در سطح پا و مچ ايجاد مي نمايد و به زنجيره بيومکانيک اندام هاي فوقاني منتقل مي گردد .
 7. بررسي سلامت سيستم هاي مختلف بدن : و ديگر عواملي که سلامت کلي ورزشکار را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .
 8. تاريخچه آسيب : تعداد آسيب هاي قبلي ، محل آسيب  و نوع درمان انجام شده .
 9. توانايي تسلط : تحمل استراحت مطلق يا نسبي ، تحمل کنارگذاشتن ورزش « دو » براي مدت نامعلوم و ... برخي از ورزشکاران اختلالات روحي قابل ملاحظه اي را در پاسخ به آسيب تجربه مي کنند که نيازمند حمايت رواني - احساسي مي باشند . « براي انجام توان بخشي موفق مشاوره با روانپزشک يا روانشناس ورزشي بسيار ضروري است . »

معاينه فيزيکي :

معاينه کمر ، هيپ ، زانو و مچ پا بايد به طور معمول در همه دوندگان آسيب ديده توسط پزشک انجام شود و يک دونده در سه وضعيت استراحت راه رفتن ، دويدن با سرعت هاي متفاوت با کفش و وسايل ارتوپدي و بدون آن مورد بررسي قرار گيرد . به انجام معاينه عصبي و برررسي آسيب اعصاب پوستي توصيه شده است .

توان بخشي شامل ۵ مرحله مي باشد :

 1. تشخيص دقيق : با هدف تشخيص و چگونگي آسيب عضله و تاندون : اجزاء آن عبارتند از : مرحله آسيب بافت - مرحله بروز - مرحله آسيب بافت مرحله بروز علائم باليني - مرحله پرشدگي بافتي - مرحله نقص عملکرد بيومکانيک -مرحله تطابق عملکردي
 2. درمان حاد : تلاش جهت کاهش اثرات التهاب حاد و کنترل درد و زمان کليدي براي مشاوره با يک روانشناس
 3. توان بخشي اوليه : کنترل قابليت کشش و بهبودي رشد کلاژن و نظم آن
 4. اصلاح عدم تعادل ها : با فروکش کردن درد ، تقريباً قدرت همگرايي کامل عضله به دست آمده ، برنامه توانايي واگرايي عضله هم آغاز مي شود .
 5. بازگشت به عملکرد طبيعي

ارزيابي آسيب هاي اختصاصي ورزش دو بر اساس مراحل توان بخشي

کشيدگي عضله پشت ران : آسيب در سرعت هاي بالاي دونده رخ داده . شايع ترين محل آسيب ، قسمت فوقاني محل اتصال وتري ، عضلاني است .

علائم باليني : درد ناحيه فوقاني ران ، ضعف عضلات پشت ران ، کبودي و احساس توده در قسمت خلفي ران و نشستن به سختي . مرحله نقص عملکرد بيومکانيک : کاهش باز شدن زانو ، ضعيف تر شدن نسبت نيروي عضلاني پشت ران به چهار سر ، افزايش خميدگي هيپ . مرحله تطابق عملکردي : کاهش طول قدم ها .

عوامل افزايش کشيدگي : انعطاف پذيري نامناسب و گرم کردن ناکافي عضله ، عدم تعادل نيروي عضله پشت ران و چهار سر ، آسيب قبلي . درمان اوليه : شامل اصول Price ، محافظت Protection ، استراحت rest ، يخ Ice ، فشار Compressnoi ، بالا نگه داشتن عضو Elevation و استفاده از عصا در آسيب هاي شديد .

توان بخشي اوليه : پس از فروکش کردن درد ، توصيه به ورزش ايزومتريک مي شود .

تنها هنگامي که دامنه کامل حرکت ، حداقل ۹۰٪ قدرت پاي سالم و برابري نسبت نيروي عضلاني چهارسر به پشت ران به دست آمد ، مي تواند دويدن را آغاز کند .

سندرم درد مفصل کشککي - راني :

شايع ترين شکايت زانو در دوندگان است . ورزشکار از درد اطراف کشکک زانو و احساس صداي خش خش حين پايين آمدن از پله و تورم مفصلي شکايت دارد .

درمان اوليه : شامل اصول Price و مصرف داروي ضدالتهابي ، اصلاح مشکلات آناتومي ، بانداژ به همراه ورزش تقويت عضلاني زانو ، استفاده از محافظ ثابت کننده کشکک .

اوليه : تقويت عضلات و استوس مايل داخلي

سندرم تحريک نوار خاصره اي - درشت ني :

با خم و راست شدن زانو ، نوار خاصره اي - درشت ني به سمت عقب و جلو بر روي برجستگي خارجي استخوان ران حرکت مي کند . در اين سندرم احساس دردناک بر روي برجستگي خارجي ران وجود دارد و با دويدن تشديد مي شود .

عوامل مستعدکننده : دويدن بر روي سطح هاي شيب دار ، عدم تناسب طول اندام تحتاني ، انحراف استخوان درشت ني به طرف خارج . حداکثر چرخش به داخل پا ، انقباض نوار خاصره اي - درشت ني .

درمان اوليه : شامل اصول Price  و مصرف داروهاي ضدالتهابي ، تزريق موضعي ترکيبي از بي حس کننده و کورتيکورستروئيد مؤثر است .

توان بخشي اوليه : بر کشش عضلات خم کننده هيپ و عضله سريني بزرگ و کشنده فاسيالاتا تأکيد شده .

التهاب فاسياي کف پايي :

شامل پارگي هاي بسيار کوچک در فاسياي کف پا و ساختمان همراه آن در محل اتصال به استخوان پاشنه ، در اثر کشش ، مي باشد . علائم باليني به صورت درد موضعي در امتداد فاسيا و ناتواني در دويدن و اولين قدم دردناک در صبح مي باشد .  بصورت جبراني ، ورزشکار با قسمت جلوي پا ، با گام هاي نامرتب سعي در انحراف پا به داخل دارد .

عوامل مستعد کننده : خم کردن مچ پا به طرف بالا ، گرفتگي عضله پشت ساق ، چرخس به داخل شديد ساق پا .

درمان اوليه : شامل اصول Price  و مصرف داروهاي ضدالتهابي ، تزريق استروئيد در محل اتصال فاسيا به استخوان پاشنه ، استفاده از محافظ قوس پا ، بانداژ و پدهاي پاشنه مؤثر است .

التهاب تاندون آشيل :

شايع ترين آسيب مچ پا ، تاندونيت يا التهاب حاد تاندون آشيل و تندنيوزيس يا تخريب بافتي تاندون و ضخيم شدن تاندون آشيل مي باشد . آسيب هاي خفيف مکرر منجر به پارگي هاي کوچک تاندون در ناحيه فوقاني محل اتصال تاندون به استخوان پاشنه مي شود . در همين ناحيه دچار درد شده که با خم کردن مچ پا به طرف بالا تشديد مي يابد .

درمان اوليه : اصول Price ، مصرف داروهاي ضدالتهابي « تزريق داخل تاندون هرگز انجام نمي شود  »

بالا بردن پاشنه که در صورت تداوم سبب کوتاهي طناب پاشنه مي شود ، کاهش در فعاليت هاي همراه تحمل وزن ، در موارد مزمن استفاده از اولتراسوند . اين بيماران کانديد خوب براي انجام ورزش هاي مرتبط با آب هستند . با کاهش درد به تدريج ورزشهاي تقويت واگرايي و همگرايي عضلات کف پا شروع شود .

شکستگي هاي استرسي :

به شکستگي کامل يا ناقص استخوان در اثر عدم توانايي قسمتي از آن در برابر فشارهاي مکانيکي مکرر و غيرشديد مي گويند .

شايع ترين محل شکستگي :

استخوان درشت ني ، نازک ني ، استخوان کف پايي و ران .

که با فعاليت تشديد و با استراحت بهبود مي يابد .

در گرافي ساده به سختي تشخيص داده مي شوند و در موارد شک زياد به اين نوع شکستگي اسکن استخوان توصيه مي شود .

عوامل مستعد کننده : عدم تناسب طول اندام تحتاني ، چرخش به داخل بيش از حد پا ، دويدن بر روي سطح سخت .

درمان اوليه : باقي نگه داشتن سطح فعاليت ورزشکار به ميزاني که ايجاد علامت باليني نکند . اجتناب از دويدن بر روي سطح سخت به دليل تأمين فرصت کافي جهت ترميم آن ( ۳   هفته براي استخوان نازک ني ، ۴۸ هفته براي درشت ني و ماه ها باري گردن استخوان ران ) . قبلاً ورزشکاران دچار شکستگي استرسي از انجام ورزش هاي هوازي ( شنا ، دوچرخه سواري ) منع مي شدند . در سال هاي اخير ورزش دو در آب امکان پذير شده است و اين تکنيک به علت توان بخشي بالا ، امکان بازگشت زودتر به حال قبل از آسيب را فراهم مي نمايد .

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

ورزش بهترین راه تقویت هوش و اراده بارها مشاهده شده است که تیمی با قدرت و نیروی جسمانی کافی در برابر تیمی که ضعیف تر ولی زیرکتر و بافکرتر بوده به زانو درآمده است : زیرا قدرت آن ها به تنهایی کافی نبوده است تا بتوانند در برابر تاکتیک های فنی حساب شده و روش های صحیح عقلانی حریف که نتیجه فهم و هوش ورزشی است مقاومت کنند . این فهم و هوش همان چیزی است که کاپیتان یک تیم باید بیش از دیگران داشته باشد . زیرا او در واقع مجری استراتژی ورزشی است . کاپیتان تیم از بازیکن باهوش تر است و از همه زیرک تر ، مربی تیم است که فکر و هوش او ، کسب موفقیت ورزشی را آسان تر می کند یعنی یک فرد عاقل و هوشمند بهتر و راحت تر می تواند کسب قدرت کند . می توان گفت که ورزش موجب تجلی هوش می شود . به عنوان مثال می توان به یک ورزش دسته جمعی اشاره کرد : تغییر حالات و صحنه های بازی فکر را تحریک می کند و باعث می شود شخص به سرعت تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند . هوش هم یعنی سرعت عمل در درک تصمیم و بالاخره اجرای آن ، چرا که در ورزش دایماً از هوش استفاده می شود . در واقع ورزش هوش را تمرین می دهد آن هم تمرینی که به طور صحیح انجام می گیرد . بنابراین این تمرینات موجب قدرت هوش می شود . به قول معروف هیچ کس در عمر خویش همه چیز را فرا نمی گیرد . بنابراین ورزش ، دانش و عقل و هوش می خواهد و جهل در ورزش نمی تواند جایی داشته باشد . گرانترین دوره جام جهانی فوتبال هفدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی 2002 که اولین تجربه برگزاری این مسابقات در دو کشور بود پرهزینه ترین اما آرامترین مسابقات در تاریخ این رویداد بود که هیچ حادثه خوشنت باری درون و یا خارج از مسابقات آن را لکه دار نکرد . کشورهای ژاپن و کره جنوبی برای برگزاری یک جام جهانی باشکوه و در عین حال آرام و جذاب هزینه های زیادی متقبل شدند . این دو کشور برای ساختن و مجهز کردن 20 ورزشگاه پیشرفته ، به سرمایه گذارزی قابل توجهی پرداختند . علاوه بر آن پول زیادی برای تدابیر امنیتی گسترده خرج کردند که از مدت ها پیش شروع شده بود . این سنگینی مخارج بر دوش تماشاگران هم سنگینی کرد و قیمت بلیت و هزینه های زندگی در شهرهای میزبان افزایش داد . بهای پخش تلویزیونی مسابقات هم برای شبکه های پخش کننده افزایش یافت . سپ بلاتر در گزارش مال خود اعلام کرد امتیاز پخش تلویزیونی مسابقه ها 897 میلیون یورو بود که به گروه رسانه ای کرچ آلمان فروخته شد . مجموع مبلغ قرارداد فیفا با کرچ برای دو جام جهانی 2002 و 2006 بالغ بر 6/2 میلیارد یورو است مبلغ این قرارداد برای دوره قبل جام جهانی فقط 90 میلیون یورو بود . از آن جا که دو کشور میزبان رقابت های جام جهانی 2002 بودند ، مخارج مسابقه ها دو برابر شد . برای ساخت ورزشگاه های جام جهانی کشور کره پول زیادی هزینه کرد در حالی که ژاپنی ها بسیار کمتر سرمایه گذاری کردند . کشور کره جنوبی 9 ورزشگاه از 10 ورزشگاه خود را صرفاً برای برگزاری مسابقه های جام جهانی ساخت و 2 میلیارد یورو برای احداث آن ها هزینه کرد . اما ژ اپن 7 ورزشگاه جدید با هزینه 500 میلیون دلار احداث کرد و 3 ورزشکگاه دیگر را با تغییراتی برای جام جهانی آماده کرد . ژاپنی ها در هنگام احداث ورزشگاه ها برای آینده هم برنامه ریزی کردند چرا که قرار است تعدادی از 10 ورزشگاه جام جهانی این کشور به ورزشگاه بیس بال تبدیل شود که محبوب تری ورزش در سرزمین ژاپن محسوب می شود . در این میان ورزشگاه ملی یوکوهاما ورزشگاهی چند منظوره است که در آینده مکرراً از آن استفاده خواهد شد . هزینه سالانه نگهداری این ورزشگاه 4 میلیون و 400 هزار دلار است . مسابقه های جام جهانی 2002 را 2 میلیون و 600 هزار نفر در 20 ورزشگاه ژاپن و کره تماشا کردند که به طور معمول هر دیدار در حضور 41 هزار 844 نفر برگزار شد . در حالی که این معدل در جام جهانی فرانسه 43 هزار و 517 نفر بود . اما پرتماشاگرترین دوره مسابقه ها ، همچنان جام جهانی 1994 است که معدل تماشاگر هر بازی بیش از 60 هزار نفر بود . جام جهانی 2006 در کشور المان برگزار می شود و معلوم نیست چقدر هزینه در برخواهد داشت . کره و ژاپن با میزبانی جام جهانی 2002 به رونق اقتصادی خود کمک کردند . به نظر می رسد آلمان ها از این دو کشور خاور دوری موفق تر عمل کننند . در واقع حضور موفقیت آمیز المان در جام جهانی و کسب نایب قهرمانی جهان که از قبل قابل پیش بینی نبود اثری مثبت بر اقتصاد آلمان گذاشت . حالا آلمان به عنوان نایب قهرمانی جام جهانی 2002 با اعتماد به نفس بیشتری برای جام 2006 برنامه ریزی می کند و می خواهد مانند سال 1974 هم قهرمان شود و هم بهره های اقتصادی فراوان از میزبانی و قهرمانی احتمالی خود ببرد . آثار بهره های نایب قهرمانی از هم اکنون به چشم می خورد . مژده : پیراهن های فوتبالیستها کامپیوتری شد . اخیراً پیراهن های فوتبالی کامپیوتری ساخته شده اند که با همراه داشتن یک برد الکترونیکی درون خود سرعت و شتاب کسی که پیراهن را پوشیده محاسبه می کند و به یک مانیتور می فرستند . این پیراهن کامپیوتری که به وسیله دانشمندان متخصص طراحی رایانه های قابل پوشیدن در دانشگاه بیرمنگام انگلستان طراحی و ساخته شده است به دانشمندان و البته به مربی های فوتبال این امکان را می دهد که سرعت و قدرت ورزشکار را در زمان برگزاری مسابقات بر مانیتور مقابل خود ببیند و شدت و ضعف های او را بررسی کنند ، کاری که پیش از این فقط در شرایط آزمایشگاهی و در محیطی غیر طبیعی انجام می شده است . شاید با فراگیر شدن استفاده از چنین پیراهن هایی مربی هر لحظه توان و قدرت بازیکن را در زمین برررسی کند و در مواقع لازم با استفاده از این اطلاعات به تعویض بازیکن خسته یا ناتوان میدان دست بزند . البته تا آن زمان راه بسیاری در پیش است زیرا این لباس که فعلاً به شکل یک جلیقه طراحی شده تا روی لباس ورزشی پوشیده شود سنگین است و بعث ایجاد مزاحمت برای بازیکن می شود . دانشمندان سعی دارند هر چه بیشتر اندازه و وزن این دستگاه را کاهش دهند . آن ها معتقدند از آن جا که مهمترین عواملی که این دستگاه باید محاسبه و ارسال کند سرعت ف شتاب ، دمای بدن و ضربان قلب یا نبض ورزشکار است ، شاید بتوان نمونه هایی از این دستگاه ساخت که مثلاً روی ساعد ورزشکار قرار گیرد . دیگر مشکل بزرگ این پیراهن کامپیوتری این است که نمی توان آن را به راحتی شست . به دلیل تحرک و تعرق بیش از حد ورشکار در زمان مسابقه استفاده مجدد از این پیراهن کامپیوتری بدون شستشو تقریباً غیر ممکن و غیر بهداشتی است . به همین دلیل محققان دانشگاه بیرمنگام در صددد طراحی سیم کشی ها و حسگر های ان به صورت ضد آب هستند و معتقدند بقیه وسایل بخصوص محاسبه گر و ارتباط دهنده را باید در جیب های لباس جاسازی و پیش از شستن آن ها را خارج کرد . در برزیل فوتبال ورزشی مقدس است در برزیل فوتبال فقط به عنوان یک ورزش مطرح نیست و قهرمانی در جام جهانی فقط به عنوان قهرمان شدن در یک تورنمنت تلقی نمی شود ، فوتبال در سرزمین قهوه و سامبا معنای غرور ملی را می دهد . وقتی کودکان پابرهنه برزیلی در کوچه های خاکی شهر با توپ های پارچه ای دست سارشان به فوتبال پرداخته و در اذهان کوچک اما معصوم خودشان با ریوالدو و رونالدو همزاد پنداری می کنند و آن هنگام که یک قوطی حلبی کنسرو خالی یا شیشه نوشیدنی را به نیت جام طلایی جهانی بر بالای سر می برند و مغرورانه حلبی آبادهای اطراف «ریودوژانیرو » را دور افتخار می زنند و باید عمق علاقه سرزمین قهوه را به ورزش فوتبال بشناسیم . همین فوتبال باعث شده که نام این کشور در تمام جهان تبدیل به اسمی شناخته شده و خوشنام شود . نامی که بسیاری از مردم دیگر نقاط جهان هم پیروزی آن را از صمیم قلب دعا می کنند ، نامی که به همان اندازه ای که نام هر کشوری برای مردمش مقدس است برای برزیلی ها هم مقدس است . فوتبال در واقع به مردم برزیل ابهت ، وجهه و اعتماد به نفس می دهد و باعث می شود که نام کشور این مردم فقیر و حقیقتاً بی چیز در میان ممالک بزرگ و صنعتی دنیا مطرح شود . فوتبال برای برزیلی ها احترام به ارمغان می آورد . فوتبال در برزیل ورزشی مقدس و قابل اخترامی شمرده می شود ، ورزشی که از همان زمان طفولیت در فکر ، ذهن و خون کودک برزیلی جاری است . اگر در تمام دنیا نام آمریکا مصادف با جنگ و بمب اتم و استرس و سازمان سیاست ، اگر در تمام دنیا نام انگلیس با اینتلیجنت سرویس و استعمار عجین شده است ، برزیلی ها هم با قهرمانان بزرگ فوتبال خود نظیر پله ، زیکو ، و .... مطرح می شوند و این مطرح شدن برای آن ها از نان شب هم واجب تر است و با اهمیت تر به نظر می رسد ! با ورزش به جنگ چاقی بروید کم تحرکی با افزایش سن ، چاقی را به دنبال دارد هر چه بر وزن شما افزوده شود گرایش شما به حرکت کاهش می یابد و در نتیجه چاق می شوید و چربی بدنتان زیاد می شود و در معرض انواع بیماری ها قرار خواهید گرفت . پس ورزش را از برنامه روزانه خود خارج نسازید . ورزش های سخت معمولاً از چاق شدن انسان جلوگیری می کند . غذا سریعتر از دستگاه گوارش می گذرد و جذب کالری پایین می آید . انسان آن چنان گرسنه نمی شود و حتی پس از ورزش کالری بیشتری در بدن سوزانده می شود . یک ورزشکار باید پس از کنار گذاشتن ورزش قهرمانی ، پرخوری را کنار بگذارد این خوردن غذای اضافی است که نه تنها تولید انرژی نمی کند و ماهیچه ها را تقویت نمی کند بلکه باعث چاق شدن ورزشکاران قدیمی شده است . بررسی های بسیار نشان داده است افرادی که در سنین جوانی ورزشکار بوده اند و سپس تحرک و ورزش را کنار گذاشته اند در بزرگسالی بیشتر مستعد حمله قلبی بوده اند تا افرادی که اصلاً ورزش نکرده اند . آن ها تا زمانی که فعال بوده اند چاق نمی شدند اما پس از گذشت سال ها فعالیت کمتری پیدا کرده و چاق شده اند . شما به آسانی می توانید یک شخص متناسب و یا یک ورزشکار را در میان جمعیت تشخیص دهید . ورزشکاران خیلی کمتر چربی دارند یک ورزشکار چربی را در ماهیچه های خود ذخیره می کند . چربی ماهیچه ها قابل رویت نیست و حتی برآمدگی ماهیچه ای نیز نمی سازد . کسانی که ورزش نمی کنند چربی را در زیر پوست ذخیره می کنند که این چربی باعث برآمدگی های زشت و بدی در اطراف کمر ، کفل ، ران ، باسن و سینه های آن ها می شود . هر قدر انسان چاق تر باشد آب بیشتری دفع می کند و به همین علت است که افراد چاق بهتر از افراد ماهیچه ای روی آب شناور می مانند . بسیاری از ورزشکارانی که به نظر چاق می آیند واقعاً چاق نیستند بلکه ماهیچه های بدن آن ها درشت و فوق العاده بوده و به نظر چاق می رسند . زنان به طور متوسط 25 درصد چربی بدن دارند و مردان به طور متوسط 15 درصد چربی بدن دارند اما میزان درصد چربی بدن ورزشکاران به طور متوسط 12 درصد است . محاسن و معایب ورزش قهرمانی اگر همه جنبه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، پزشکی ، اجتماعی و اخلاقی ورزش را بشماریم نقش و ارتباط ورزش در زندگی امروز از رقم صد هم می گذرد چه بخواهیم و چه نخواهیم ورزش یکی از واجبات زندگی است به این دلایل : 1- پیشگیرنده از تحلیل نیروی عضلانی 2- گسترش دهنده مهارت های حرکتی 3- انبساط بخش روحی ( تفریح ) 4- جایگزین کمبودهای حرکتی 5- ایجاد کننده روابط اجتماعی 6- رابط و وابسته ساز به کانون های دوستانه 7- پیشگیرنده از بروز برخی بیماری هاو ضعف های جسمانی 8- وسیله ای برای کمک درمانی 9- نشانه پویایی یک فرد و جامعه 10- ایجاد کننده اعتماد به نفس 11-ترغیب کننده به ترقی و پیشرفت ورزش زندگی را زیباتر ، دلپذیرتر و فردا را برای سازندگی و خدمت کارآمدتر می سازد . اما با این وجود ورزش می تواند مشکل ساز و تبدیل به یک معضل فرهنگی و اجتماعی هم بشود . هم برای فرد و هم برای جامعه ، چگونه ؟ یکی از بیماری های ورزش ، اثرات منفی تمرینات شدید و زیاد و یکنواختی حرکات روی بدن است که عوارض متعددی دارد . یکی دیگر آسیب های روانی ورزشکار است که به اشکال متفاوتی در او بروز می کند ، سوم قهرمان پرستی یا تیم دوستی بیش از حد که به انحطاط فرهنگی و ناهنجاری رفتاری افراد جامعه می انجامد و گاهی جامعه را به ابتذال می کشاند . آن گاه که اکثریت جامعه به خاطر برد و باخت چند ورزشکار یا دو تیم ، به جارو جنجال ، حرص و جوش و هیاهو برای هیچ می پردازند این نشانه ای از یک انحراف و انحطاط فرهنگی و اخلاقی در جامعه محسوب می شود . یک اصل در منش ورزشی می گوید : اگر به زمین خوردی ، برخیز و استوار راه برو ، نه چون افراد مفلوک بر خود بپیچی و ناله کنی ! و اگر از مرحله ای عبور کردی از شکست حریف مغرور نباش و خود را برای مرحله ای دیگر آماده ساز. قاره اروپا و پنج جام قهرماني مهم در قاره اروپا ورزش فوتبال به عنوان پرطرف دار ترين و پر درآمد ترين ورزش مطرح است به طوري كه غير از مسابقات داخلي باشگاهاي هر كشور ،در قاره اروپا مسابقات در قالب پنج جام قهرماني مهم و پر طرفدار ديگر به شرح زير برگزار مي شود : 1 - جام قهرماني فوتبال باشگاهاي اروپا: هر ساله قهرمانان باشگاهاي طراز اول كشورهاي اروپايي در مسابقات فوتبال باشگاهاي اروپا شركت مي كنند به جز بازي نهايي يا فينال بقيه مسابقات به صورت رفت و برگشت انجام مي شود 2- جام برندگان جام باشگاهاي اروپا: جام برندگان باشگاهاي اروپا كه به آن جام در جام هم مي گويند همه ساله بين برندگان جام حذفي باشگاهاي اروپا به مسابقه گذاشته مي شود معمولاً32 تيم در اين رقابتها شركت دارند كه همانند مسابقات جام قهرماني اروپا در پنج دور انجام مي شود . 3- جام اتحاديه باشگاهاي اروپا: جام اتحاديه باشگاهاي اروپا يا جام يوفا با شركت 64 تيم از كشورهاي اروپايي برگزار مي شود و به مصداق هر كه بامش بيش برفش بيشتر ، هر كشوري كه جمعيت و تعداد باشگاه ،بازيكن ،سازماندهي و كيفيت ليگ بهتر باشد در اين مسابقات تعداد بيشتري تيم باشگاهي شركت مي كنند به طور مثال انگلستان يا آلمان هر كدام چهار تيم و هلند و فرانسه هر كدام سه تيم دارند تفاوتي كه اين مسابقات با ساير جام ها دارد اين است كه فينال آن به صورت رفت و برگشت انجام مي شود. 4 – جام (سوپر )فوتبال باشگاهاي اروپا : اين مسابقات به صورت رفت و برگشت بين تيمي كه قهرمان جام باشگاهاي اروپا شده و تيمي كه برنده جام برندگان (جام در جام ) باشگاهاي اروپا شده مسابقاتي به صورت رفت و برگشت انجام مي شود . 5 - جام قهرماني فوتبال ملتهاي اروپا همانند ساير مسابقات بين تيم هاي ملي كشور هاي اروپايي برگزار مي شود كه بعد از جام جهاني فوتبال از معتبر ترين و پر بيننده ترين مسابقات بشمار مي رود . نگاهي به خانواده ستاره هاي درخشان فوتبال از جمع قهرمانان فوتباليكه در دو دهه اخير فوتبال آلمان اسم و رسم پيدا كردند فقط اليور بير هوف بود كه چندان نيازي به پول نداشت چون بيرهوف فرزند يك ملاك و تاجر بزرگ و معروف در آلمان بود و زماني كه او به فوتبال روي آورد همه كار او را تفريحي و محض تفنن مي دانستند اما نكته جالب توجه آن بود كه او به تيم ملي آلمان هم راه پيدا كرد و در دو جام جهاني هم به بازي پرداخت . گابريل باتيستوتا هم از جمله بازيكناني است كه به رغم حضور در آمريكاي لاتين چندان هم با طعم تلخ فقر آن آشنا نيست گابريل به لطف تمكين مالي نسبتاض پدرش كه همواره از او با عنوان پاپا عمر ياد مي كند توانست به آنچه مورد نظرش بود برسد و در زمينه فوتبال بيش ازآن كه پدر مشوقش باشد مادرش نقش داشت .باتيستوتا كه حالا يكي از ستارگان بي نظير فوتبال دنياست حضور خود در (آ س ر م) و تيم ملي آرژانتين مديون پدر و مادري مي داند كه از آنان به عنوان دو فرشته بزرگ نام مي برد. ديويد بكهام ستاره اي كه چند سال پياپي در حسرت تصاحب توپ طلايي اروپا و عنوان مرد سال اروپا و دنيا به سر برده و هر سال در پس يك ستاره اي ديگر مي استد يكي ديگر از ستاره هاي خوشبخت فوتبال دنياست . او از زمان كودكي خود فقط بازي در پارك و تمرين فوتبال را به ياد مي آورد و مي گويد پدرم علاقه فراواني به تنيس و گلف داشت ولي من فوتبال را ترجيح مي دادم و در اين بين هيچگاه پدرم ورزش مورد علاقه خود را به من تحميل نمي كرد او حتي وقتي به پارك مي رفتيم به من در تمرين فوتبال كمك مي كرد و كنترل توپ در هوا را در حقيقت از او آموختم بعد ها با كمك پدرم كه يك كارمند اداري بود در مدرسه فوتبال منچستر يونايتد عضو شدم و به تيمهاي جوانان و آماتور و حرفه اي منچستر راه يافتم . قهرمانان فوتبال از خانواده هاي فقير براي بسياري از علاقمندان به فوتبال در جهان شايد جالب باشد كه بدانند قهرمانان دوست داشتني آنان در چه خانواده اي بزرگ شدند و با اين كه كدام يك از قهرمانان و بازيكنان محبوب آنها طعم خوشبختي را حتي قبل از روي آوردن به فوتبال هم چشيده اند. روبرتو كارلوس بازيكن 25 ساله و بي موي تيم ملي برزيل و باشگاه رئال ماردريد از آن دسته از بازيكناني است كه فقر و درد را با پوست و استخوان خود لمس كرده است كارلوس فرزند سوم يك خانواده هندوانه بود كه براي گذران زندگي مجبور بود فرزندان خود را نيز به كار وا دارد كارلوس قبل از اينكه از برزيل بيرون برود بارها و بارها در كنار برادرانش هندوانه فروخته است و آن طور كه خودش مي گويد هيچ وقت از فاش ساختن پيشينه خود احساس شرمساري نمي كند چرا كه به پدرش تا پايان عمر افتخار خواهد كرد گفتني است پدر كارلوس ديگر هندوانه نمي فروشد اما داستان فوتباليست افسانه اي آرژانتين و دنيا فوق العاده مفصل تر از آن است كه بشود كه در اينجا ذكر كرد ديگو آرماندو يا همان مارادو ناي بزرگ از انجا زندگي خود را شناخت كه مادرش در نبود پدرش به خانه خانواده هاي پول دار مي رفت تا با رخت شويي و كلفتي خرج پنج فرزند خود را در بياورد ديگو فرزند دوم خانواده بود دو خواهر و دو برادر داشت كه دو برادرش پس از ديگو به فوتبال روي آوردند هواگو برادر دوم او حتي تا دسته دو ايتاليا هم پيش رفت اما بعد فوتبال را كنار گذاشت مارادونا به همراه برادر و خواهرش همراه مادر به خانه هاي مردم رفت و آمد مي كرد و در هر محله اي با بچه هاي آن محله به فوتبال مي پرداخت و طبيعي است كه هميشه با هنر نمايي خود همه را محو تماشا مي كرد اوج هنر نمايي مارودنا آن بود كه با قوطي حلبي نوشابه 300 بار روپايي مي زد و همه را انگشت به دهان مي گذاشت بخت ديگر ديگو زماني باز شد كه پسر يكي از خانواده هاي پول دار كه مادر ديگو آنجا رخت شويي مي كرد مهارت مارادونا را ديد و بلا فاصله او را به باشگاه معروف بو كاجونيورز معرفي كرد و از آن پس پله هاي ترقي مارودنا يكي پس از ديگري طي شد.
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

تاثیر حرکات ورزشی در درمان دردهای ناحیه کمر


در قرن اخیر گرچه بشر توانسته است با پیشرفت علوم مختلف از جمله صنعت داروسازی و اختراع انواع واکسن ها بر بسیاری از بیماریهای عفونی فایق آید, اما تغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن جوامع و در پی آن تبدیل کارهای بدنی به کارهای فکری و اداری افزایش ساعات اشتغال افراد> وضعیت نامناسب فیزیکی بدن درحین کار, رژیم غذایی نامناسب, عدم استراحت کافی, افزایش استرس های روحی, بیماریهای قلبی عروقی, روماتیسم, تصادفات و ... در دنیا نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در بین این بیماریها مشکلات ستون فقرات مخصوصا کمر درد, بالاترین میزان را داراست که علت اصلی آن تغییر شیوه زندگی از زندگی پر تحرک و پر فعالیت به سمت کم تحرکی و پشت میز نشینی و عدم تطابق صحیح وضعیت بدن با این نوع حیات است.

در بررسی آماری شیوع کل دردهای ناحیه کمر حدود ۸۰% گزارش شده است یعنی ۸۰% مردم جهان حداقل یکبار کمردرد را تجربه کرده اند که در جوامع صنعتی اولین تظاهرات آن از حدود ۳۰ سالگی آغاز شده و روند تخریبی سریعتری نیز دارد.
این آمار بسیار بالا ضرورت شناخت وضعیت های مناسب را در زندگی امروزی نشان می دهد. کمر جزئی از سیستم پیچیده ستون مهره ها است و اجزای آن عبارتند از:
۱ ) ستون مهره ها:

۳۳ استخوان (مهره) دارد. ۲۴ استخوان بالایی بوسیله دیسک هایی که نقش بالشتک دارند, از هم جدا می شود. این استخوان ها توسط ۱۱۸ مفصل بهم متصل می گردند.
۲ ) نخاع:

نخاع در واقع طنابی از اعصاب است که ۴۵ سانتیمتر طول و ۲/۵ سانتیمتر ضخامت دارد. تمام فعالیت هایی که پایین تر از سطح گردن اتفاق می افتد, تحت هدایت نخاع است.

۳ ) اعصاب:

۳۱ جفت عصب از نخاع خارج می شود. این اعصاب اطلاعات را از مغز به سایر قسمت های بدن منتقل می کند.

۴ ) ماهیچه ها:

در این منطقه ۴۰۰ ماهیچه وجود دارد که باعث حرکت در تمامی جهات می گردند.
● عوامل بروز کمردرد:

▪ کمردردهای مکانیکی:

شامل آن دسته از بیماری هایی هستند که در اثر و با بواسطه یک عامل مکانیکی مانند ضربه, حرکات فیزیکی نامناسب, کم بودن قوام عضلات و یا فشار بیش از حد به ناحیه ستون فقرات کمری و در اثر بد قرار گرفتن وضع بدن در حالت نشسته و ایستاده ایجاد می گردند. این دسته از بیماری ها ۹۰% از علل کمردرد را تشکیل می دهند و نکته جالب اینکه به راحتی قابل پیشگیری هستند که عوامل بروز آن ها در زیر آمده است.

۱ ) قرار گرفتن در وضعیت های نا مناسب: ـ وضعیت نامناسب ایستادن:
قرارگرفتن در وضعیت نامناسب هنگام ایستادن, سبب افزایش یا کاهش قوس های ستون فقرات و یا انحراف جانبی آنها می شودکه در هر صورت باعث بروز کمردردهای شدید می گردد. ـ وضعیت ایستا: وضعیت ایستا و بدون تحرک بخصوص وقتی که نامتقارن و کج باشد, برای ستون فقرات بسیار مضر است. این حالت در کار با ماشین آلات, که نیاز به قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت و نامتقارن به مدت طولانی دارد بسیار اتفاق می افتد و اگر اصلاح نگردد می تواند باعث درد قابل توجهی در ناحیه کمر شود. افرادی که با کامپیوتر کار می کنند به طور مداوم در یک وضعیت ایستا قرار دارند به طوری که سر خم شده, دست ها بر روی صفحه کلید قرار گرفته و تنها انگشتان حرکت می کنند. این حالت با فشار بر نواحی شانه ای و انقباض ممتد عضلات گرد و کتف همراه است و اغلب این افراد از درد در ناحیه شانه های خود شکایت دارند. در صورتی که صفحه کلید در سمت چپ و صفحه کامپیوتر در سمت راست کاربر قرار گیرد به طوری که وی مجبور باشد در طی روز مدام سرش را حرکت دهد و یا اینکه صفحه کلید بالاتر و یا پایین تر از ارتفاع استاندارد خود قرار گیرد, فشار مکانیکی وارد بر ستون فقرات بیشتر شده و سبب آسیب بیشتری می گردد.

وضعیت نامناسب نشستن, خم شدن های طولانی از ناحیه کمر, چمباتمه زدن به مدت طولانی, خم و راست شدن مکرر نیز ا دلایل دیگر است.
۲ ) کاهش تحرک

کاهش تحرک می تواند نتیجه عدم استفاده و یا بهبود ناکافی عضو بعد از آسیب دیدن باشد.

عدم استفاده:

کاهش دامنه طبیعی حرکات ستون فقرات و عدم استفاده فعالانه از این عضو منجر به سفتی و کاهش خاصیت ارتجاعی آن شده و از طرفی باعث آتروفی (لاغر شدن) عضلات نگهدارنده ستون فقرات می گردد. عضلات ضعیف و لاغر, قدرت حمایت از ستون فقرات کمری در شرایط مورد نیاز مثل بلند کردن جسم سنگین از روی زمین را ندارند در نتیجه سبب بروز کمردرد می شوند. این وضعیت با ورزش فعال در کل دامنه حرکتی ستون فقرات, فیزیوتراپی و تقویت عضلات نگهدارنده قابل جبران آن است. البته کاهش دامنه حرکات مفصلی می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند اسکار سوختگی, علل مادرزادی (مانند جوش و خوردن ۲ مهره و یا مثلا افرادی که محدودیت حرکتی دارند(مانند افراد هموفیلی) به خاطر فشارهای غیر معمول مفاصل دیگر نظیر ران و زانو بیشتر از بقیه مستعد پشت دردند. برای مثال اگر زانوها یا ران ها درست راست نشوند, فرد اجبارا به جلو متمایل می شود. این حالت فشار غیر معمولی به ستون فقرات وارد می کند و در دراز مدت موجب بروز درد خواهد شد.)

۳ ) بهبود ناکافی

به طور مثال عدم بهبود کامل بعد از یک حمله کمر درد ناشی از اسپاسم عضلانی که منجر به کاهش گودی کمر شده است, می تواند باعث کاهش تحرک ستون فقرات شود. در این مورد با بهترین درمان انجام تمرینات ورزشی به طور فعالانه و تحت نظر یک فیزیوتراپیست جهت اصلاح گودی کمر و بازگشت به وضعیت طبیعی است.

۴ ) استرس ناشی از کار

ـ نیرو و ارتعاش:

نیرو و ارتعاش تولید شده توسط ابزار مختلف, از طریق دست ها و یا اندام دیگر به بدن منتقل می شود و باعث فشارهای غیر معمول به خصوص در اطراف گردن شانه ها می گردد. برای مثال کار با دریل های بادی, چکش زدن مداوم, پوشیدن دستکش های سنگین و یا رانندگی طولانی مخصوصا با وسایل نقلیه سنگین از قبیل تراکتورها, یک نیروی ارتعاشی قوی را به بدن منتقل می کند که با افزایش فشار عمودی به دیسکهای بین مهره ای سبب آسیب به آنها و بروز کمردرد می گردد.

ـ توالی و تداوم کار:

کار سنگین و مداوم در یک وضعیت ثابت برای ستون فقرات بسیار مضر است. به خصوص در مشاغل صنعتی که نیروی زیادی برای انجام کار صرف می گردد, بهتر است زمانی هر چند کوتاه به استراحت جهت تجدید قوا اختصاص داده شود, تا از آسیب های ناشی از کار سنگین بر ستون فقرات کاسته شود.

۵ ) چاقی

وزن زیاد مشکل شایعی است که گریبان گیر برخی افراد جامعه می باشد. صرف نظر از شکل ظاهری که یک مقوله شخصی است, عوارض ناشی از چاقی مانند: فشار حاصله بر روی قلب, تمایل به افزایش فشار خون, آسیب به ستون فقرات(بخصوص ناحیه کمر) و ... قابل توجه است. مهم است بدانید آسیب حاصل از چاقی بر ستون فقرات کمری بلافاصله قابل تشخیص نیست بخصوص اینکه درد ناشی از آن بیشتر در ناحیه لگن و زانوها احساس می شود. شایع ترین شکل آسیب به صورت افزایش گودی کمر در اثر حجم زیاد شکم و آویزان بودن آن است. این حالت به مرور سبب پیدایش کمردردهای شدید و مزمن می گردد, که البته در حاملگی نیز شایع است ولی باید توجه داشت که مدتی پس از ختم حاملگی, ستون فقرات به شکل طبیعی خود بازمی گردد ولی در مورد چاقی مزمن این طور نیست. کاهش تحرک نتیجه قطعی چاقی است به طوریکه افزایش حجم بافت نرم موجب قطع حرکات مفصلی در انتهای دامنه طبیعی حرکتشان می گردد. تمامی مفاصل بخصوص مفاصل ران و زانوها درگیر شده و توانایی تحرک در کل دامنه حرکتیشان را از دست می دهند. افراد چاق بیشتر از بقیه به آرتروز مهره های کمری مبتلا می شوند در نتیجه در افراد چاق, کاهش وزن, اولین و مهم ترین اقدام در درمان کمردرد می باشد.
▪ عوامل آشکارساز:

در واقع عوامل مستقیم و ناگهانی کمردرد هستند. این عوامل می توانند سبب ایجاد درد کمر برای بار اول و یا عود کمردرد های قلبی گردند. این ها را می توان یر اساس طبقه بندی میتلند(۱۹۸۶) به صورت ذیل برشمرد:

۱ ) استفاده جدید:

به هرگونه فعالیت تمرین نشده و یا اجرا نشده از قبل می گویند که می تواند تحریک آمیز بوده و سبب بروز درد گردد. بنابراین یک حرکت که برای زمانی انجام نشده است اگر به طور ناگهانی انجام شود و یا فراتر از توانایی عضوی باشد که در حالت کنونی سالم است می تواند سبب آسیب به غضو (مثلا ستون فقرات کمری) و درد ناگهانی آن گردد. مانند: تغییر وضعیت ناگهانی پس از یک کار طولانی یا انجام یک ورزش سنگین برای اولین بار در سنین میانسالی.

۲ ) استفاده نادرست:

به هرگونه حرکت نادرست یا قرار گرفتن در وضعیت نامناسب جهت انجام کار گفته می شود. مثلا خم شدن برای برداشتن فرش به شیوه غلط و یا قرار گرفتن در وضعیت نامناسب برای خاموش کردن لامپ یا بالا کشیدن تنه برای رسیدن به کمد, این ها همگی حرکات نرمالی هستند که اگر به درستی اجرا شوند هیچگونه بیماری ایجاد نمی شود, اما این کارها با عضلات نا متعادل و یا حرکت ناگهانی, سبب فشار به ستون فقرات کمری و بروز درد می شود, یک کمر سالم ممکن است از عهده این شرایط بر آید ولی کمری که اغلب از درد رنج می برد تسلیم می گردد.

۳ ) استفاده بیش از حد:

عبارت است از استفاده درست و معمولی از عضوی که بیش از حد خسته است و به مدت طولانی تحت فشار و استرس قرار داده شده است. این حالت در ستون فقرات کمری سبب آسیب به آن و بروز درد شدید کمر می شود.


۴ ) ضربه:

در هر تصادف و یا حادثه ای مانند سقوط از بلندی یا ضربه مستقیم, ستون فقرات کمری ممکن است آسیب ببیند. این آسیب می تواند از یک کوفتگی مختصر عضلانی یا رگ به رگ شدن مهره ها تا پارگی لیگامانها, شکستگی مهره ها و یا آسیب به نخاع کمری باشد. البته شکستگی مهره و آسیب به نخاع بیشتر در اثر پرت شدن از بلندی(مثلا از روی نردبان) و یا تصادف با اتومبیل اتفاق می افتد. باید توجه داشت که در افراد مسن, مهره های کمر به علت پوکی استخوان ضعیف شده اندو ممکن است یک ضربه آرام هم باعث شکسته شدن آن ها شود. در چنین مواردی, باید تا حد امکان از حرکت دادن بیمار جلوگیری کرد.

 

منبع

- سایت دانشنامه رشد

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  | 

بررسي حركت پرتابي

    حركت يك توپ واليبال پس از جداشدن از دست كسي كه آن را پرتاب كرده، توپ بسكتبالي كه به سوي سبد درحال حركت است، يك توپ تنيس پس از جداشدن از راكت و … حركت پرتابي هستند.

    هنگامي كه توپي بوسيله شخصي پرتاب مي‌شود براي شناسايي حركت گلوله كافي است بردار مكان آن را در هر لحظه پيدا كنيم. به جاي معرفي بردار مكان ساده‌تر است كه مؤلفه‌هاي آن را روي محور  و  پيدا كنيم و اگر بتوانيم در هر لحظه  و  را پيدا كنيم، موضع گلوله از طريق معلوم بودن مختصات آن در هر لحظه به طور يكتايي مشخص مي‌شود.

    بردار سرعت همواره بر مسير حركت مماس است و اندازه آن از رابطه  بدست مي‌آيد. بردار سرعت را هم در هر لحظه مي‌توان به دو مؤلفه افقي و عمودي  تجزيه كرد كه براي هر يك داريم  و ، سپس براي بررسي حركت پرتابي ناگزيريم در حركت مستقل روي خط راست را مطالعه كنيم.

    به محض جداشدن پرتابه از عامل پرتاب، تنها نيروي خارجي وارد برآن همان وزن است كه در راستاي محور  و رو به پايين است و بنابراين با استفاده از قانون دوم نيوتون در حركت داريم: ، اگر اندازه شتاب جاذبه را با  نشان دهيم:

 

از معادلات فوق آشكار است كه حركت تصوير ذره در راستاي محور  يك حركت با شتاب ثابت است و همچنين حركت در راستاي محور  يك محور مستقيم الخط يكنواخت است. پس با توجه به معادلات اين دو نوع حركت براي موضع تصوير برنامه در راستاي  و  داريم:

اگر  زاويه پرتاب با سطح افق باشد داريم:

بنابراين:

اگر مقدار  را از معادله اولي در دومي جايگزاري كنيم داريم:

همچنين در راستاي قائم مي‌توان معادله مستقل از زمان را بكار برد:

اگر در اين معادله  را مساوي صفر قرار دهيم مختصه  نقطه اوج (ارتفاع اوج) بدست مي‌آيد:

براي بدست آوردن زمان رسيدن پرتابه به نقطه اوج كافيست در معادله سرعت، قرار دهيم  در اين صورت زمان اوج ( ) پيدا مي‌شود:

همچنين برد پرتابه از رابطه زير بدست مي‌آيد.

پرتاب افقي:

    گلوله‌اي را در نظر مي‌گيريم كه از ارتفاعي بالاي سطح زمين به طور افقي پرتاب مي‌شود براي بدست آوردن معادلات اين حركت ميتوان در معادلات كلي بدست آمده  را مساوي صفر قرار داد اما چون حركت هميشه در پايين محور  صورت مي‌گيرد معمولاً جهت مثبت را به طرف پايين مي‌گيرند. و خواهيم داشت:  با اين انتخاب دستگاه مختصات معادله اين مسير بصورت  در مي‌آيد.

    پرتاب تحت زاويه  زير افق: در اين مورد نيز فرمول‌هاي كلي صحيح‌اند فقط بايد  را با علامت منفي در آنها منظور كرد در اين حالت نيز براي سهولت مي‌توان جهت مثبت محور  را به سمت پايين انتخاب كرد و  را با علامت مثبت به كار برد.

                  

                                                                                        نآآ

 

 

 

 

 

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  |